Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum

Informační zázemí školy

Obsah

připravuje: Zdeněk Jonák, Jaroslava Brachtlová, Ludmila Čumplová, Zlata Houšková

Dne 10. dubna 2000 přijala vláda České republiky usnesení č. 351, kterým schválila Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání (dále jen Koncepci SIPVZ). Koncepci SIPVZ byla rozpracována do jednotlivých programů podpory vzdělávání k informační gramotnosti.

V návrhu Plánu realizace Koncepce SIPVZ se za podstatný faktor uspěchu realizace vedle:
- kvality internetového připojení,
- úrovně vybavenosti hardwarem a softwarem
- úrovně pedagogů
považuje i profesionální metodická a informační podpora pedagogických pracovníků.

V projektu II, který je zaměřen na Výukový software a informační zdroje se klade důraz na podporu vytváření informačních středisek napojených na validní a bohaté informační zdroje s cílem zpřístupnit je žákům, učitelům a v perspektivně i veřejnosti.

K tomuto účelu budou školní studijní a informační centra vybavována digitálními zdroji a multimediálními přístupy k potřebným informačním zdrojům.

Snaha o zvyšování dostupnosti informačních zdrojů do výuky a o vytváření informačního zázemí školy bude podporována formou grantů.

V následujícím textu "Informační zázemí školy" nabízíme školám a zejména školním knihovnám či informačním centrům pomůcku, která by měla pomoci při vytváření či posilování funkce informačního zázemí školy. Příručka nabízí několik alternativních modelů školního informačního centra od jednoduché knihovny, zajišťující jen nejzákladnější informační potřeby, až po kompletní studijní a informační centrum vybavené moderními informačními a komunikačními technologiemi a zajišťující i náročné informační požadavky studentů a pedagogů.

Příručka není definitivním textem, ale první pracovní verzí, která se může na základě připomínek dále modifikovat. Proto budeme vděčni i za Vaše připomínky. Posílat je můžete na adresu:
Státní pedagogická knihovna Komenského
Mgr. Ludmila Čumplová
Mikulandská 5
116 74 Praha 1
E-mail: cumplova@spkk.uiv.cz

Ještě připojuji kontakty:

Brachtlová Jaroslava (knihovnice SPŠa VOŠ stavební, Dušní 17, Praha 1, tel. 24 81 02 08)
Čumplová Ludmila, ředitelka SPKK , Mikulandská 5 - Praha 1, Cumplova@spkk.uiv.cz
Houšková Zlata, vedoucí odd. vzdělávání, NK, Zlata.Houskova@NKP.CZ
Jonák Zdeněk, odborný pracovník, Výzkumný ústav pedagogický v Praze, vuppraha@mbox.vol.cz

1.     Úvod
2.     Informační zázemí školy
    2.1    Počítačová učebna
    2.2    Školní studijní a informační centrum (ŠSIC)
3.     Informační gramotnost, standardy a ŠSIC
4.     Model ŠSIC dle UNESCO
5.     České legislativní dokumenty na podporu ŠSIC
6.     Vztah ŠSIC k veřejně přístupné knihovně
7.     Standard ŠSIC

Přílohy:

Příloha 1    Osnovy předmětu informatika a výpočetní technika (návrh)
Příloha 2    Instrukce ministerstva školství České socialistické republiky ze
dne 16. července 1979 čj. 21 240/79-24 o školních knihovnách

Příloha 3    Scénář vstupní návštěvy ŠSIC (na požádání u autorů)


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz