Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum

Informační zázemí školy

7. Standard školního studijního a informačního centra (návrh)

připravuje: Zdeněk Jonák, Jaroslava Brachtlová, Ludmila Čumplová, Zlata Houšková

Cílem následujícího textu je návrh standardu ŠSIC. Protože všechny školy nemají stejné možnosti vytvořit jednorázově komplexně vybavené studijní a informační centrum, pokusili jsme se popsat výstavbu centra v jednotlivých krocích.

Pro školy, které začínají s vytvářením centra od samého počátku nebo které ho vytvářejí z nevyhovující školní knihovny, představujeme varianty s jednodušším vybavením, pro školy, které již mají centrum zavedeno, navrhujeme vybavení náročnější. Pro činnost školního informačního centra je nutné zajistit pracovníka se znalostmi knihovnické práce.

Typy personálního zabezpečení a technického vybavení centra

 1. Studovna a čítárna
 2. Knihovna se studovnou
 3. Informační centrum školy
 4. Informační a studijní centrum školy s rozšířenou studijní funkcí

I. Studovna a čítárna

Počet žáků

Prostory

Vybavení HW

 

Vybavení softwarem

Vybavení AV

technikou

Do300

Nejméně

1 samostatná

místnost

celkem 20-30 m˛

 • 1x pro knihovníka PC s mechanikou CD ROM
 • 1x pro žáky PC s mechanikou CD ROM
 • 1x modem pro připojení na internet
 • tiskárna
 • profesionální knihovnický software pro školní knihovny: katalogizace +OPAC

(viz ***)

 • textový editor

podle možností školy

300-500

dtto

500 a více

dtto

*** např. KP SYS, Lanius

 

Počet žáků

Evidovaný fond

Činnost a služby

 

Provozní hod.

Personální zajištění

do 300

Fond studovny:

 • encyklopedie a naučné slovníky
 • literární přehledy
 • tabulky, mapy,atlasy
 • jazykové slovníky a
 • pomůcky
 • 1 výtisk používaných učebnic
 • naučné obrazové publikace
 • výběr časopisů pro pedagogy a žáky
 • audiovizuální dokumenty
 • výukové programy
 • akvizice
 • zpracování fondu
 • pomoc při vyhledávání

studijní literatury a při práci s informacemi

 • prezenční půjčování

denně alespoň 2 hodiny

 • 0,3 úvazku pro

pracovníka studovny a knihovny

 • zajištění provozu VT

300-500

dtto

500-a více

dtto

Tento typ představuje minimální verzi pro menší školy, které začínají budovat ŠSIC a nemají zajištěny dostatečné finanční prostředky pro provoz informačního centra v plném rozsahu.

Ve studovně mohou žáci i učitelé:
- seznamovat se s informačními prameny a se způsoby využívání literatury při studiu;
- poznávat základní metody zpracování, řazení a vyhledávání informačních pramenů; - využívat centrum při výuce informační výchovy ve všech předmětech; -
- čerpat prameny a ukázky pro výuku;
- studovat ve volných hodinách a zpracovávat zadané úkoly.

Pro fungování studovny je nutné vypracovat
- provozní řád studovny - pokyny pro využívání zařízení výpočetní a reprografické. techniky

II. Knihovna se studovnou

Počet žáků

Prostory

Vybavení HW

 

Vybavení softwarem

Vybavení AV

technikou

Do-300

2 samostatné místnosti

 • studovna

20-30 m˛

 • knihovna

od 10 m˛

 • 1x pro knihovníka PC s mechanikou CD ROM
 • 2x pro žáky PC s mechanikou CD ROM
 • 1x připojení na

internet

 • tiskárna
 • profesionální knihovnický software pro školy: katalogizace+OPAC+ výpůjč. protokol

(viz ***)

 • textový editor

podle možností školy

300-500

500a více

*** KP-Sys, Lanius aj.

 

Počet žáků

Evidovaný fond

Činnost a služby

 

Provozní hod.

Personální zajištění

do 300

Fond studovny:

 • encyklopedie a
 • naučné slovníky
 • literární přehledy
 • tabulky, mapy
 • jazykové slovníky a pomůcky
 • 1 výtisk používaných učebnic
 • naučné obrazové publikace
 • výběr časopisů pro pedagogy a žáky
 • audiovizuální dokumenty

Fond knihovny:

 • výběrový fond beletrie
 • naučná literatura ve volném výběru
 • akvizice a zpracování fondu (jmenný a věcný katalog)
 • pomoc při vyhledávání studijní literatury a při práci s informacemi
 • absenční půjčování
 • prezenční půjčování včetně
  • vedení výpůjční protokolu na PC

  denně alespoň 2 hodiny

  • 0,3

  úvazku pro

  pracovníka studovny a knihovny

  • zajištění

  provozu VT

  300-500

  dtto

  500 a více

  • 0,5

  úvazku pro

  pracovníka studovny

  • 0,2

  asistent

  • zajištění

  provozu VT

  Studovna slouží ke stejným účelům jako u předchozího typu. Služby se rozšiřují o půjčování knih a studijních materiálů během vyučování (prezenčně i domů) a minimálně dvakrát týdně o odpolední výpůjční službu alespoň do 16.00 (jinak se výchovný efekt snižuje). Existence a provoz knihovny by měl kromě jiného umocňovat ve studentech pocit bezpečí a řádu.

  Pro fungování knihovny se studovnou je nutné vypracovat
  - provozní řád studovny a knihovny včetně výpůjčního řádu
  - pokyny pro využívání zařízení výpočetní. a reprografické. techniky

  III. INFORMAČNÍ CENTRUM ŠKOLY (ICŠ)

  Počet žáků

  Prostory

  Vybavení HW

   

  Vybavení softwarem

  Vybavení AV

  technikou

  do 300

  2 samostatné místnosti

  • studovna 20-30 m˛
  • knihovna od 20 m˛
  • 1 PC( pro pracovníka

  ICŠ

  • pro žáky nejméně 5 PC

  propojených v síti s mechanikou CD ROM

  • internetem
  • tiskárna v síti
  • kopírka
  • profesionální

  knihovnický software pro školy: katalog +OPAC+ výpůj. Protokol

  (viz ***)

  • textový editor
  • tabulkový procesor

  video k dispozici žákům

  300-500

  • studovna

  použitelná jako alternativní učebna

  pro 1 třídu

  • knihovna od 20 m˛

  dtto

  500 a více

  dtto

  dtto +

  počet PC pro žáky se zvyšuje

  ( cca 10 PC)

  dtto

  *** Lanius, KP-Sys

  Počet žáků

  Evidovaný fond

  Činnost a služby

   

  Provozní hod.

  Personální zajištění

  do 300

  Fond studovny:

  • encyklopedie a naučné slovníky
  • literární přehledy
  • tabulky, mapy, atlasy
  • jazykové slovníky a pomůcky
  • 1 výtisk používaných učebnic
  • alternativní učebnice
  • naučné obrazové publikace
  • výběr časopisů pro pedagogy a žáky
  • audiovizuální dokumenty
  • normy (SOŠ)
  • firemní literatura (SOŠ) výukové programy

  Fond knihovny

  • naučná literatura podle profilu školy
  • výběrový fond beletrie
  • akvizice a zpracování fondu (jmenný a věcný katalog)
  • zpracovávání seznamů literatury
  • zprostředkování MVS
  • podíl na informatické výchově studentů
  • pomoc při vyhledávání studijní literatury při práci s informacemi
  • prezenční půjčování
  • absenční půjčování
  • správa technického zařízení
  • kopírovací služby

  nejméně 5 hod. denně

  • 0,6

  úvazku pro odb. prac. ICŠ

  • 0,1 admin.

  prac.

  • zajištění

  provozu VT

  300-500

   

  500 a více

  dtto

  • 0,6 odb.

  prac ICŠ

  • 0,6

  asistent ICŠ

  • 0,1 admin.

  prac

  • zajištění

  provozu VT

  ICŠ zajišťuje všechny služby jako pracoviště II. Dále zajišťuje zprostředkování MVS podle opodstatněných požadavků učitelů i žáků. Podílí se na informatické výchově studentů. Zajišťuje přístup uživatelů k technickým zařízením centra.

   

  IV. STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM ŠKOLY (ŠSIC)

  Počet žáků

  Prostory

  Vybavení HW

  Vybavení softwarem

  Vybavení AV techn.

  Do 500

  • studovna
  • knihovna
  • studijní pracovna

  pro samostatné studium

  použitelná jako alternativní učebna

  pro 1 třídu

  • víceúčelový sál

  (nemusí navazovat na prostory studovny a knihovny)

  • 1 PC( pro pracovníka

  ŠSIC

  • pro žáky nejméně

  5 PC propojených v síti s mechanikou CD ROM

  • tiskárna
  • internet
  • scanner
  • video/data projektor
  • kopírka
  • profesionální knihovnický

  software pro školy: katalog +OPAC+ výpůj. protokol

  (viz ***)

  • textový editor
  • tabulkový procesor
  • další software podle potřeb školy

  video k dispozici žákům

  500-1000

  dtto

  1000 a více

  dtto

  *** např. KP SYS, Lanius

  Počet žáků

  Evidovaný fond

  Činnost a služby

  Provozní hod.

  Personální zajištění

  do 500

  Fond studovny

  • encyklopedie a naučné slovníky
  • literární přehledy
  • tabulky, mapy, atlasy
  • jazykové slovníky a pomůcky
  • 1 výtisk používaných učebnic
  • alternativní učebnice
  • naučné obrazové publikace
  • výběr časopisů pro pedagogy a žáky
  • audiovizuální dokumenty
  • výukové programy
  • normy (SOŠ)
  • firemní literatura (SOŠ)

  Fond knihovny

  • naučná literatura podle profilu školy
  • výběrový fond beletrie

   

  • akvizice a zpracování fondu (jmenný a věcný katalog)
  • zpracovávání seznamů literatury
  • zprostředkování MVS
  • podíl na informatické výchově studentů
  • zajišťování besed a odborných přednášek, kurzů pro studenty
  • zajišťování podmínek pro samostatnou studijní přípravu i mimo vyučovací hodiny
  • pomoc při vyhledávání studijní literatury při práci s informacemi
  • prezenční půjčování
  • absenční půjčování
  • správa technického zařízení
  • kopírovací služby

  nejméně 8 hod. denně

  • 1 odb.

  prac.ŠSIC

  • 1

  asist. ŠSIC

  • 0,1

  admin. prac.

  • zajištění

  provozu VT

  500-

  1000

  dtto

  1000 a více

  • 1 odb.

  prac.ŠSIC

  1 asist. ŠSIC

  • 0,1

  admin. prac.

  • zajištění

  provozu VT

  Pracoviště skupiny III je rozšířeno o Studijní pracovnu pro účely samostatného studia použitelnou jako alternativní učebna pro jednu třídu. Zde se mohou studenti připravovat na vyučování, zpracovávat úkoly i z odborných předmětů, (včetně např. kreslení, rýsování), pracovat samostatně i mimo vyučování na počítačích ap. a to se zázemím informačních pramenů shromážděných v informačním středisku. Víceúčelový sál slouží jako prostor pro výuku, semináře, kurzy, prezentace apod.


  1.     Úvod
  2.     Informační zázemí školy
      2.1    Počítačová učebna
      2.2    Školní studijní a informační centrum (ŠSIC)
  3.     Informační gramotnost, standardy a ŠSIC
  4.     Model ŠSIC dle UNESCO
  5.     České legislativní dokumenty na podporu ŠSIC
  6.     Vztah ŠSIC k veřejně přístupné knihovně
  7.     Standard ŠSIC

  Přílohy:

  Příloha 1    Osnovy předmětu informatika a výpočetní technika (návrh)
  Příloha 2    Instrukce ministerstva školství České socialistické republiky ze
  dne 16. července 1979 čj. 21 240/79-24 o školních knihovnách

  Příloha 3    Scénář vstupní návštěvy ŠSIC (na požádání u autorů)


  Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz