Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum

Informační zázemí školy

2.1 Počítačová učebna

připravuje: Zdeněk Jonák, Jaroslava Brachtlová, Ludmila Čumplová, Zlata Houšková

Zajištění počítačové učebny je nezbytné k výuce znalostí a dovedností s ICT.

Vybavení počítačové učebny

- alespoň 8 multimediálních PC spojených do sítě
- tiskárna, scanner, reprografické zařízení
- software (např. Office: Word, Excel, PowerPoint, grafický editor)
- připojení na Internet
Ideální je jeden žák na jeden PC

Personální zabezpečení

- kvalifikovaní učitelé předmětu informační a komunikační technologie
- učitelé ostatních předmětů vyškolení pro využívání ICT ve výuce
- koordinátor ICT ve škole pro správu sítě a pomoc učitelům při aplikaci ICT ve výuce

Řada škol však dnes požadovaným vybavením nedisponuje.
Cena předpokládaného standardního vybavení v roce 2003
1 + 8 PC + tiskárna+skener (300 000,-)
+ síť (50 000) + Internet (10 000,- + poštovné: 5000-20000/rok)
+ software (50 - 100 000,-)
(Přibližná cena v dnešních relacích: cca 450 - 500 000,- Kč)

Minimální vybavení učebny + připojení na Internet by mělo být hrazeno z prostředků určených na realizaci koncepce SIPVZ.

Zřízení počítačové učebny kromě technického vybavení vyžaduje i řešení následujících problémů:

 1. Uspořádání stolů a kabelů
 2. Zatemnění učebny. Vybavení prezentační technikou
 3. Řád učebny
  - zasedací pořádek,
  - kontrola pracoviště po ukončení hodiny a před jejím zahájení,
  - zákaz zasahování do HW a SW,
  - stanovení způsobu přihlášení k síti a odhlášení.
 4. Údržba pořádku v učebně. Zajištění průběžného odstraňování nečistoty a prachu:
  - ve vnitřku PC,
  - v myši, klávesnici, monitoru.

Náš text je zaměřen především na vytváření školního studijního a informačního centra. Podrobnosti o vytváření počítačové učebny viz: R. Fojtík: Zařizujeme učebnu výpočetní techniky (http://www.ceskaskola.cz/r-art.asp/id=1358)


1.     Úvod
2.     Informační zázemí školy
    2.1    Počítačová učebna
    2.2    Školní studijní a informační centrum (ŠSIC)
3.     Informační gramotnost, standardy a ŠSIC
4.     Model ŠSIC dle UNESCO
5.     České legislativní dokumenty na podporu ŠSIC
6.     Vztah ŠSIC k veřejně přístupné knihovně
7.     Standard ŠSIC

Přílohy:

Příloha 1    Osnovy předmětu informatika a výpočetní technika (návrh)
Příloha 2    Instrukce ministerstva školství České socialistické republiky ze
dne 16. července 1979 čj. 21 240/79-24 o školních knihovnách

Příloha 3    Scénář vstupní návštěvy ŠSIC (na požádání u autorů)


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz