Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum

Informační zázemí školy

2. Informační zázemí školy

připravuje: Zdeněk Jonák, Jaroslava Brachtlová, Ludmila Čumplová, Zlata Houšková

Ve výše uvedeném programu SIPVZ se problematiky vytváření školních studijních a informačních center týká především Projekt 2, Výukový software a informační zdroje.

Zajištění tohoto zázemí ve škole vyžaduje kooperaci dvou nákladných zařízení:

- počítačové učebny
- školního studijního a informačního centra (ŠSIC)
a samozřejmě jejich finanční, legislativní, organizační, metodické a personální zabezpečení.

Předpokládá se, že obě zařízení budou spojena v síti a informace uložené v jednotlivém počítači, budou dostupné všem.


1.     Úvod
2.     Informační zázemí školy
    2.1    Počítačová učebna
    2.2    Školní studijní a informační centrum (ŠSIC)
3.     Informační gramotnost, standardy a ŠSIC
4.     Model ŠSIC dle UNESCO
5.     České legislativní dokumenty na podporu ŠSIC
6.     Vztah ŠSIC k veřejně přístupné knihovně
7.     Standard ŠSIC

Přílohy:

Příloha 1    Osnovy předmětu informatika a výpočetní technika (návrh)
Příloha 2    Instrukce ministerstva školství České socialistické republiky ze
dne 16. července 1979 čj. 21 240/79-24 o školních knihovnách

Příloha 3    Scénář vstupní návštěvy ŠSIC (na požádání u autorů)


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz