Převzato z databáze Tamtam - Anopress

Články dle data: 6. 10. | 7. 10. | 9. 10 | happening | 10. 10. | 11. 10. | 12. 10. | 13. 10. | 14. 10. | 16. 10.

9. 10.


Zdroj: Hospodářské noviny
Datum: 09.10.2000
Název: Knihovny zahajují svůj "týden"
Str.: 06
Autor: (čtk)
Rubrika: Kultura
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: HN20001009000032

Text:
Praha/Plzeň (čtk)
Přiblížit postavení knihoven v informační společnosti a propagovat jejich služby chtějí knihovníci během celostátního Týdne knihoven. Některé knihovny během něj zpřístupní nové prostory, jiné představí moderní služby. Týden knihoven otevře dnes v poledne happening knihovníků na Staroměstském náměstí v Praze.
V České republice existuje hustá síť veřejných knihoven. Podle zprávy Svazu knihovníků a informačních pracovníků jich před dvěma lety bylo 6141. Knihovníci se však obávají, že knihovnám v malých obcích hrozí kvůli změnám v rozpočtových pravidlech regionů v roce 2001 omezení provozu. V souvislosti s tím mluví i o možném rozkladu systému veřejných knihoven a postupném úpadku a zániku knihoven v malých obcích. Loni přitom podle svazu zaznamenaly veřejné knihovny zřizované obcemi zvýšený zájem uživatelů. Proti roku 1998 se o více než 7,5 miliónu zvýšil počet výpůjček a vzrostl i počet registrovaných uživatelů knihoven. Ve stejném období však bylo zejména v malých obcích 64 knihoven zrušeno.
Od počátku 90. let čeští knihovníci usilují o nový knihovnický zákon, který by umožnil vytvořit knihovnám podmínky, za nichž by lidem byly schopny zajistit přístup ke kulturním hodnotám a informacím co nejrychleji a v maximální kvalitě. Nyní totiž platí knihovnický zákon z roku 1959. "Je starý již přes čtyřicet let, není proto divu, že vůbec nevyhovuje současnému stupni vývoje společnosti, právnímu prostředí ani možnostem, které máme například díky informačním technologiím," říká zpráva.
Mnohé akce "týdne" jsou připraveny v regionech. Bohatý program nachystala například Státní vědecká knihovna v Plzni, která letos slaví padesát let činnosti. Pro své kolegy zdejší pracovníci připravili na čtvrtek setkání knihovníků, kteří pracují v oboru nejdéle dva roky. Veřejnost může během sobotního dopoledne v knihovně zdarma využít internet. (Připojení na síť mají dnes knihovny ve 354 obcích a městech.) Ve studovně budou u počítačů i odborníci, kteří lidem poradí a budou je informovat o různých nových elektronických zdrojích a službách.
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 09.10.2000
Název: Týden knihoven se zaměří na Internet
Ročník: 11
Číslo: 235
Autor: (haf)
Str.: 03
Rubrika: Kultura z Jižní Moravy
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: MF20001009080013

Text:
Jižní Morava - Již počtvrté patří právě začínající týden celorepublikové akci Týden knihoven. Za jejím vznikem stojí Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky a cílem týdenního snažení je, aby knihovny upozornily na svou existenci čtenáře i nečtenáře, sponzory a mecenáše. "Akci svaz vyhlásil také proto, aby se i ti, kteří knihovnu zatím ještě nikdy nenavštívili, dozvěděli, že dnešní knihovna už není jen místo, kde si lze vypůjčit rekreační čtení, ale že se stává i moderní informační institucí," uvádí svaz v prohlášení k Týdnu knihoven. Letos se ke čtvrtému ročníku přihlásilo několik stovek knihoven a nejinak je tomu i na jižní Moravě. Jak oslaví svůj týden knihovníci v jednotlivých obcích, záleží na institucích samotných a většinou na finanční situaci. Společným jmenovatelem jihomoravského Týdne knihoven jsou bezkonkurenčně tři věci - takzvaná amnestie pro zapomnětlivé čtenáře, výprodej vyřazených knih a časopisů a bezplatný přístup k Internetu. Internetová síť však stále není v knihovnách úplnou samozřejmostí. "Máme jeden počítač, kam si zakládáme katalog knih, ale doufáme, že snad v nebližší době Internet pořídíme," posteskla si Miloslava Svobodová z bučovické knihovny. Většina jihomoravských knihoven však přístup na Internet má, výjimkou nejsou ani dobře zpracované webové stránky. Dalo by se čekat, že zavedením Internetu se počat návštěvníků zvedne. "Počty se rok od roku zvyšují, to je pravda, ale není to zásluhou Internetu," zní z úst většiny jihomoravských knihovníků. Jak ale kupříkladu dodává ředitelka břeclavské knihovny Marta Ondrášková, Internet do jejich prostor přilákal značné množství mladých čtenářů. Co si tedy jednotlivé knihovny na tento týden přichystaly? "Kromě výprodeje či školení na Internetu otevřeme výstavu fotografií Klubu mladých čtenářů Kde končí vinohrady, dále expozici věnovanou regionální literatuře a jejímu fondu," vypočítávala část programu ředitelka hodonínské okresní knihovny Jindřiška Balajová. Besedy, výstavy, dílny či divadelní představení pro děti budou součástí programu téměř všech jihomoravských knihoven. Kromě bezplatného vrácení zapomenutých knih se ve většině půjčoven také mohou čtenáři zdarma zaregistrovat. Mnoho z nich také otevře své brány i ve dnech, kdy běžně bývá zavřeno.
(haf)
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 09.10.2000
Název: Knihovny hlásí, že se do nich vrací čtenáři
Podtitulek: Radnice nám velmi pomáhají, shodují se knihovníci
Ročník: 11
Číslo: 235
Autor: IVANA LESKOVÁ
Str.: 01 - Severní Morava a Slezsko
Rubrika: Severní Morava a Slezsko
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: MF20001009060007

Text:
Opava - Ač se může zdát, že bohatá nabídka televizních programů, videa či rozvoj internetu odsoudí veřejné knihovny k záhubě, zatím se tak nestalo. Naopak. "Po přechodném úbytku čtenářů v letech 1990 až 1995 nám začalo návštěvníků opět přibývat," shodují se vedoucí větších i menších knihoven v regionu. Většina z nich také tvrdí, že se o ně obce, které jsou zřizovateli knihoven, dobře starají. Investují do nákupu knih, počítačů i internetové sítě, modernizují a podle potřeb a možností také rozšiřují prostory knihoven. "Město vyhovělo naší žádosti o větší prostory. V suterénu jsme získali sklady, které stačí na dalších padesát let, a do prvního patra nastěhujeme studovnu a počítače s připojením na Internet," pochvaluje si ředitelka Městské knihovny Petra Bezruče v Opavě Zuzana Bornová. Opavská knihovna dosud sídlila jen v přízemí Domu kultury Petra Bezruče. Objekt z roku 1910 však už byl v tak havarijním stavu, že potřeboval rekonstrukci. "Díky tomu jsme získali lepší sociální zázemí pro zaměstnance a změnilo se i prostorové uspořádání knihovny," uvedla Bornová. Knihovna registruje asi deset tisíc čtenářů, denně ji navštíví kolem osmi set lidí. Před osmi lety jich byla polovina. "Po roce 1989 klesl o knihovny zájem, ale v posledních letech se situace obrátila. Asi proto, že knihy velmi zdražily," míní ředitelka. "Příčin je však víc. Nám pomohlo otevření Slezské univerzity a pociťujeme i vliv nezaměstnanosti. Lidé, kteří si dřív kupovali několikery noviny, dnech chodí do čítárny. Sedí a čtou inzeráty s nabídkou zaměstnání." Do roku 1997 byly součástí opavské knihovny i pobočky v okrese, dnes však patří obcím. "Většina si tím polepšila, protože obce do nich investují. Pouze pár malých knihoven tvoří smutnou výjimku," tvrdí Bornová. Shodného mínění jsou i vedoucí prosperujících knihoven v Kravařích a Bolaticích na Opavsku Jana Bradáčová a Eva Hanzlíková. "Loni jsme zvětšili dětské oddělení, příští rok rozšíříme oddělení pro dospělé," uvedla Hanzlíková z Bolatic. "Pracuji v knihovnictví pětatřicet let a vím, že investice do veřejných knihoven mají smysl," tvrdí Bradáčová z Kravař. "Měli jsme nedávno zavřeno kvůli rekonstrukci a lidé se nemohli dočkat, až otevřeme. První den přišlo 120 a další den asi 100 lidí ," líčí. Na nezájem návštěvníků či zřizovatelů si nestěžují ani knihovny na Karvinsku. "Registrujeme téměř osm tisíc čtenářů, denně nás navštíví asi 430 z nich," řekla Magda Moškořová z regionální knihovny v Karviné. "Město se o nás stará a my mu za to poskytujeme bezplatné připojení městských organizací k internetové síti a další služby," podotkla.
IVANA LESKOVÁ

Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 09.10.2000
Název: Začíná týden knihoven
Ročník: 11
Číslo: 235
Autor: TOMÁŠ MÁLEK
Str.: 03 - JIŽNÍ ČECHY
Rubrika: KULTURA - JIŽNÍ ČECHY
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: MF20001009050016

Text:
České Budějovice-Týden knihoven, který dnes v tuzemsku začíná, je ve znamení internetu a moderních elektronických médií. Většina knihoven v kraji odpustí zapomnětlivcům sankční poplatky za výpůjčky, které čtenáři včas nevrátili. Zájemci o knihy se také budou moci zdarma stát čtenáři knihoven či si koupit vyřazené a duplicitní publikace. V písecké knihovně se amnestie sankčních poplatků osvědčila. "Už jsme ji udělali loni. I ti čtenáři, kteří se báli vrátit knihy, protože je měli dlouhou dobu, amnestie využili a výpůjčky přinesli," řekla ředitelka Okresní knihovny v Písku Valérie Horálková. Její knihovna nebude žádat sankce ve středu 11. října. V Českém Krumlově, Táboře, Strakonicích, Prachaticích a Jindřichově Hradci budou k čtenářům shovívaví po celý týden. Naopak Státní vědecká knihovna v Českých Budějovicích bude poplatky za upomínky vybírat i během Týdne knihoven. Tato největší knihovna v kraji se zaměří na vylepšení a rozšíření služeb. Přitom hlavní důraz klade na využívání internetu. Právě o přístup na síť je u nás, kde jen málo domácností má počítač připojený na internet, velký zájem. V budově na Lidické ulici v Českých Budějovicích bude otevřeno nové pracoviště se šesti počítači. V pobočce Na sadech vylepší knihovna přístup na síť jak v oddělení pro dospělé, tak pro děti. Pro čtenáře je důležité, že webové stránky knihovny nyní umožňují jednotlivcům samostatnou kontrolu počtu knih, které má doma a to bez toho, že by čtenář musel jít do jedné z poboček či tam telefonovat. Vědecká knihovna také zavede novou službu, při které je výpůjční pult neustále on-line připojený na internet. Dotazy, které v elektronické formě vznesou čtenáři, pak pracovníci bezprostředně odpoví za pomoci diskusního chatu. Okresní a městské knihovny v jižních Čechách umožní čtenářům přístup na internet za výhodnějších podmínek nebo zcela zdarma. Například v Českém Krumlově a ve Strakonicích budou ve středu počítače patřit dětem. Pracovníci českokrumlovské knihovny připravili instruktáž o této počítačové síti a malí uživatelé pak budou moci surfovat, a ověřit si tak nové poznatky v praxi. A protože v Krumlově očekávají značný zájem veřejnosti o tento program, je nutné si na středu objednat místo předem. Kromě internetu, CD-ROMU a moderních elektronických databází čekají na návštěvníky knihoven v tomto týdnu také výstavy, soutěže a koncerty. V hudebním oddělení strakonické knihovny zahraje ve středu od 20 hodin Petr Skoumal. Pracovnice studovny Okresní knihovny v Písku vytvořily v prvním patře budovy výstavu o Evropské unii. "Expozice představuje státy evropského společenství. Je určena především školám, ale doufám, že osloví i starší čtenáře," vysvětlila Valérie Horálková. V dětském oddělení této knihovny v pondělí vyhlásí soutěž o nejhezčí knižní obal. Knihovna v Českém Krumlově nabízí v úterý povídání s fotografem Michalem Tůmou o jeho publikaci Věčnost a den města a v pátek program nazvaný Dobrý den, knížky, při němž se kromě drobných soutěží pro malé i velké zájemci seznámí s provozem a službami knihovny. Den otevřených dveří bude i ve strakonické knihovně. V sobotu se tam spolu s ním uskuteční i burza publikací.
TOMÁŠ MÁLEK
Zdroj: Listy Pelhřimovska
Datum: 09.10.2000
Název: Čtenáři se mohou těšit na besedy, ankety i amnestii
Podtitulek: PROGRAM / při Týdnu knihoven se pracovníci těchto institucí mimo jiné zúčastní celostátního setkání v Praze, v Pacově se bude hovořit o zkušenostech z našeho okresu.
Autor: PETR PŘIBYL
Str.: 13
Oblast: Jižní Čechy
Identifikace: JE20001009000002

Text:
Týden knihoven, který má za cíl přiblížit tyto instituce čtenářům a vzbudit v nich zájem o čtení a literaturu, začíná už dnes, kdy se pracovníci knihoven okresu zúčastní velkého happeningu v Praze. V úterý budou pak mít společné setkání v Pacově. O další nabídce knihoven informuje náš přehled.
Pelhřimov
Středa: Na obou odděleních se budou zdarma vydávat čtenářské průkazy. Dopoledne se v dětském oddělení koná beseda se spisovatelkou Helenou Longinovou. Odpoledne budou v hudebním oddělení představeny její knihy včetně autogramiády a besedy. Začnou se také půjčovat zvukové knihy pro zrakově postižené.
Čtvrtek: Dopoledne bude pro seniory k dispozici zdarma internet a pracovníci poskytnou na požádání individuální konzultace. V 15 hodin začne na dětském oddělení Odpoledne s pohádkou, večer od 19 hodin se na hudebním oddělení koná cestopisná beseda s Janem Tomšíčkem, nazvaná Afrikou domů na kole.
Pátek: Vyhodnocení anket pro dospělé i děti.
Po celý týden bude platit čtenářská amnestie - zapomětlivým čtenářům budou prominuty upomínky. V hudebním oddělení bude k vidění výstavka ,16 let městské knihovny v Palackého ulici, dále se plánují ankety a malování záložek na dětském oddělení.
Humpolec
Dospělé oddělení: Po celý týden budou odpouštěny upomínky. V úterý a ve čtvrtek je internet zdarma. Začnou podzimní kursy výuky na PC. Ve čtvrtek bude možné v rámci programu Internet a kniha od 9 do 10 a od 11 do 12 zdarma vyhledávat veškeré informace týkající se knih, knihoven, nakladatelství a podobně.
Dětské oddělení: Výpůjční doba:
pondělí: 12.30 - 17.30
středa: 9 - 11
pro maminky s malými dětmi a předškoláky
12.30 - 17.30
pátek: 12.30 - 17.30.
Po celý týden budou dostávat nově přihlášení čtenáři průkaz zdarma a bude platit čtenářská amnestie. Malí čtenáři si budou moci prohlížet zdarma CD - romy. Mimo jiné se uskuteční lineární soutěž o ceny. V plánu je beseda se spisovatelkou dívčích románů Lenkou Lanczovou, a to na 19. října.
Pacov
V úterý se v prostorách knihovny sejdou profesionální knihovníci okresu Pelhřimov za účasti představitelů města, aby si vyměnili své zkušenosti. Dostane se také na prohlídku zámku, kde by v budoucnu měla pacovská knihovna sídlit.
Po celý týden platí čtenářská amnestie a nově přihlášeným čtenářům budou odpuštěny registrační poplatky. Ve středu a v pátek je pro všechny zájemce internet zdarma, pátek bude v knihovně Dnem otevřených dveří.
Kamenice nad Lipou
Výpůjční dny jsou zároveň Dny otevřených dveří. Čtenáři se v těchto dnech mohou přihlásit zdarma a zároveň bude platit čtenářská amnestie. V pondělí bude vyhlášena čtenářská anketa. Ve čtvrtek uspořádá oddělení pro dospělé akce Internet pro seniory (začátek v 9 hodin) a Internet pro maminky na mateřské dovolené (začátek 10.30). V pátek se plánuje vyhodnocení nejaktivnějšího čtenáře za období od 1. září 1999 do 1. září 2000.

[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 09.10.2000
Název: Všechny knihovny vyhlásily amnestii
Ročník: 11
Číslo: 235
Autor: (kač)
Str.: 03 - Jihovýchodní Morava
Rubrika: Kultura z Jihovýchodní Moravy
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: MF20001009090011

Text:
Východní Morava - Velkou čtenářskou amnestii vyhlásily v tomto týdnu všechny knihovny v kraji. Umožní hříšníkům, aby vrátili knížky i časopisy nebo hudební nosiče, na které zapomněli a za normálních podmínek by měli zaplatit upomínkové poplatky. Knihovna Kroměřížska dokonce nabízí vrátit knížky anonymně, bez kontaktu s knihovníkem, na připravené místo. I tímto způsobem připomenou knihovníci čtenářům už počtvrté svůj svátek. Týden knihoven 2000 oslaví v pondělí happeningem na pražském Staroměstském náměstí. Většina knihoven od devátého do 13. října také přijímá nové čtenáře za zvýhodněných podmínek. V Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti se noví čtenáři mohou přihlásit zdarma a vypůjčit si disky na jeden den za zvýhodněnou cenu pět korun za kus. V Masarykově veřejné knihovně budou rozšířeny také služby pro zrakově postižené čtenáře. Kromě internetu pro nevidomé mají možnost využívat nově kamerovou lupu pro okamžité vyhledávání v nejrůznějších textech a publikacích. Největší svátek ale zřejmě oslaví zlínská Knihovna Františka Bartoše, protože se znovu otevírá její hlavní budova po několikaměsíční rekonstrukci. Programy v knihovnách jsou zaměřeny také na popularizaci internetu a práce s databází knihovních fondů. V mnoha pobočkách knihoven bude přístup na síť bezplatný, jinde se čtenáři mohou zúčastnit minikurzů, jak s internetem a databázemi pracovat. Týden knihoven bude také příležitostí k nákupu knih vyřazených z knihovních fondů. Tabulka, která se akcím podrobněji věnuje, je pouze orientační. Bližší informace podávají knihovny.

(kač)
Zdroj: ZN Zemské noviny
Datum: 09.10.2000
Název: Začíná Týden knihoven
Ročník: 10
Číslo: 235
Autor: (čtk)
Str.: 03
Rubrika: Česká republika
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: Z120001009000025

Text:

Praha - Přiblížit postavení knihoven a propagovat jejich služby chtějí knihovníci během celostátního Týdne knihoven, který začíná dnes. Některé knihovny během něj zpřístupní nové prostory, jiné představí moderní služby. Týden knihoven otevře v dnes v poledne happening knihovníků na Staroměstském náměstí v Praze.Zdroj: Noviny Vysočiny
Datum: 09.10.2000
Název: Právě dnes začíná Týden knihoven
Str.: 06
Oblast: Východní Čechy
Identifikace: VV20001009000002

Text:
Havlíčkobrodsko - Již čtvrtým rokem vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky od 9. do 15. října Týden knihoven. V havlíčkobrodském okrese se ke zmíněné akci rok od roku přidává stále větší množství měst a obcí. Dnes se mnohé z knihovnic účastní happeningu v Praze, zítra bude na staré radnici v Brodě oceněno osmnáct nejlepších pracovníků malých knihoven. Po celý týden jsou na mnohých místech vyhlašovány amnestie pro zapomnětlivé čtenáře, registrace zdarma, slevy v přístupu na internet. Řadu programů vymyslely knihovnice pro nejmladší čtenáře ve formě her a soutěží. Zpestření najdou stálí čtenáři i náhodní návštěvníci knihoven v Brodě, České Bělé, Golčově Jeníkově, Havlíčkově Borové, Chotěboři, Ledči, Malči, Okrouhlici, Přibyslavi, Světlé, Štokách a Ždírci.
[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]Zdroj: Noviny Náchodska
Datum: 09.10.2000
Název: V Týdnu knihoven se lze přihlásit zdarma
Str.: 06
Oblast: Východní Čechy
Identifikace: VN20001009000003

Text:
Hronov - Týden knihoven, který každoročně vyhlašuje Sdružení knihovníků a informačních pracovníků České republiky, bude dnes zahájen také v Knihovně Egona Hostovského.
Součástí akce je výstava obrazů hronovské výtvarnice Ireny Pohorské, která byla zahájena už 2. října. Velmi oblíbená je také burza knih, při níž si je čtenáři mohou zakoupit za symbolické ceny. V souvislosti s Týdnem knihoven se lze přihlásit zdarma do tohoto čtenářského zařízení. Podle vedoucí Jaroslavy Vítové bude tato lhůta prodloužena do konce roku.
"Rovněž je možné se připojit k internetu zdarma, avšak pouze v rámci Týdne knihoven," uvedla Vítová. Dne 19. října se koná také přednáška Igora Chmelaře o Skandinávii aneb Moje cesta na sever. V knihovně od léta funguje tak zvaný On - line katalog. Zájemci si mohou tituly sami vyhledávat.
[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]Zdroj: Noviny Jičínska
Datum: 09.10.2000
Název: Přátelská setkání, burza, besedy i nový sborník
Podtitulek: PROPAGACE / Na hříšníky se bude tento týden vztahovat knihovnická amnestie. Nechybí informativní výchova, která bude popularizovat práci s internetem.
Str.: 07
Oblast: Východní Čechy
Identifikace: VJ20001009000013

Text:
Hořice/Jičín - Cílem tradiční akce Týden knihoven, pořádané sekcí veřejných knihoven SKIP, je zviditelnit a připomenout úlohu těchto zařízení ve společnosti.

Městská knihovna v Hořicích zahájí tento týden účastí svých pracovnic na pražském happeningu, pořádaném při této příležitosti. S pohádkou Jak skřítek Racochejl strašil zavítají ve středu do Hořic novopacké knihovnice. Ve čtvrtek ráno jsou děti zvány na pořad Pohádka o hodném draku Librosaurovi. Její součástí bude soutěž o nejlepší výtvarné ztvárnění patrona knihovny Librosaura. Nejlepší výkresy ozdobí interiér dětského oddělení. Součástí Týdne knihoven je také informativní výchova pro žáky 8. a 9. tříd, která bude popularizovat práci s internetem.
Knihovna v tomto týdnu však také vyhlásila amnestii pro dlužníky, takže upomínané knihy lze vracet bez placení penále. Noví čtenáři se zas mohou přihlásit úplně zdarma. Všechny výše uvedené informace jsou uvedeny v jedné z výloh knihovny.
V rámci Týdne knihoven obohatí svou nabídku i MK v Jičíně v Denisově ulici. Na celý týden od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin je připravena burza, zdarma budou poskytovány informační služby. Zajásají všichni hříšníci, neboť se na ně bude vztahovat amnestie upomínek. Zítra budou vyhlášeny výsledky soutěže na téma Jak si představuji život v Jičíně v příštím 21. století. Ve středu uvítají v knihovně spisovatelku Elišku Horelovou a zástupce nakladatelství Olympia, na čtvrtek je připraveno regionální setkání vypravěčů za účasti spisovatelky Marie Kubátové a zástupců Českého rozhlasu. V pátek si na své přijdou především děti, jako dárek jim Stáňa Benešová a Lída Hrnčířová zahrají pohádku Jak skřítek Racochejl strašil.
Na tento bohatý program naváže ve středu 18. října v 18 hodin slavnostní uvedení Sborníku literárního kroužku městské knihovny a ve středu 25. října přátelské setkání s Milenou Černou, předsedkyní Výboru dobré vůle Olgy Havlové. Pořad byl připraven ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel zdravotně postižených dětí.
[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]

Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 09.10.2000
Název: krátce z regionů
Ročník: 11
Číslo: 235
Autor: ČTK, štv, kas
Str.: 06
Rubrika: Z domova
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: MF20001009020022

Text:
Osmdesát dárců dostalo Zlaté kříže
Olomouc (ČTK) Osmdesát dárců krve z celé Moravy si dnes odvezlo z Olomouce nejvyšší vyznamenání Zlatý kříž. Český červený kříž tak ocenil dárce, kteří věnovali krev při 80, 120 a 160 odběrech," řekl Marek Jukl z olomoucké pobočky Červeného kříže. Během předávání Zlatých křížů připomněli zástupci Českého červeného kříže potíže s odběry krve během léta, kdy v nemocnicích lékařům vzácná tekutina chybí.

Letadla vzlétla proti vzteklině
Liberec (štv) Do podzimního boje se vzteklinou vyletěla nad osmnáct českých a moravských okresů letadla s očkovacími dávkami. Na dalších místech kladou lesníci návnady ručně. Ohniska tohoto smrtelného onemocnění se drží v severních Čechách, v okolí Kladna a Berouna a na hranici jižních Čech a Moravy. "Je to jako na houpačce. Sotva někde nákazu utlumíme, lišky se nám tam hned přemnoží a riziko nemoci je zase vyšší," uvedl ředitel Národní referenční laboratoře Oldřich Matouch. "Letos nás takhle překvapil okres Rychnov nad Kněžnou. Tam jsme si mysleli, že už máme od vztekliny pokoj a najednou bác, objevili jsme dvanáct nových případů."

Začíná Týden knihoven
Praha (kas) Zapomnětlivci, kteří nevrátili výpůjčky z veřejných knihoven, mají šanci, že vyváznou bez pokuty. V tuzemsku dnes začíná Týden knihoven, který se sice nese zejména ve znamení internetu a moderních elektronických médií, ale většina knihoven odpouští čtenářům i sankční poplatky za knihy, které včas nevrátili.
Zdroj: Českokrumlovské listy
Datum: 09.10.2000
Název: Teď platí: za málo peněz hodně muziky
Podtitulek: TÝDEN KNIHOVEN / Po dobu pěti dnů s platností ode dneška bude dlužníkům za upomínky odpuštěno. Rovněž noví čtenáři se mohou chodit přihlašovat bez peněženky a kdo by rád získal knihu za pět švestek, má možnost.
Str.: 13
Oblast: Jižní Čechy
Identifikace: JK20001009000004

Text:
Odpuštění peněžních pokut za upomínky a bezplatné zaregistrování nových čtenářů nabízejí veřejnosti po celý tento týden pracovníci většiny veřejných knihoven v celém regionu.
Dneškem totiž začíná Týden knihoven 2000, v jehož rámci nabízejí pracovníci knihoven čtenářům nejen řadu výhod, ale i zajímavých akcí.
Kaplice - Například návštěvníci Městské knihovny v Kaplici mohou kromě knihovnické amnestie a zápisného zdarma využít týdne otevřených dveří k prohlídce celé knihovny a seznámení s jejími službami. Bezplatně je nabízeno i půlhodinové bloumání stránkami Internetu v oddělení pro dospělé - a to bez ohledu na to, jestli se jedná o přihlášeného čtenáře. Pracovnice knihovny nabízejí informační servis i hromadným návštěvám ze škol či učňovských středisek. Návštěvníkům kaplické knihovny se ale nenaskytne pouze pohled na regály plné knih. Bude zde i výstavka, která povypráví o zajímavých setkáních v knihovně během roku - a to zvláště o hostech besed věnovaných 1000 dnům pro Evropu. Na děti v jejich oddělení čeká po celý měsíc soutěž Pohádky bratří Grimmů.
Horní Planá - Hornoplánská knihovna bude pro čtenáře otevřena celý týden a kromě odpuštění všech poplatků připravuje na zítřek od 18 h Besedu s J. Zabilkovou Malé večerní posezení.
Větřní - Ve větřínské knihovně se mohou čtenáři dokonce registrovat zdarma až do konce roku. Pro děti je připravena výtvarná soutěž Nakresli obálky své oblíbené knihy. Amnestie upomínek platí i tam, navíc je možno výhodně zakoupit vyřazené knihy. Akce Senioři, nebojte se Internetu je vyhlášena na středu od 9 do 12 h a od 13 až 15 h (zdarma, či za nižší poplatek).
Vyšší Brod - I vyšebrodská knihovna nabízí celotýdenní provoz pro veřejnost, prominutí poplatků a prodej vyřazených knih. Co se týká Internetu - po celý týden je první půlhodina zdarma.
Loučovice - Kromě odpuštění poplatků a Internetu zdarma je ke zhlédnutí výstava nových knih, nabízena možnost exkurzí dětí z 1. stupně ZŠ a prohlížení CD Oficiálního informačního systému Č. Krumlova a regionu (OIS).
Benešov nad Černou - Benešovská knihovna kromě čtenářské amnestie bude po celý týden propagovat Internet a rovněž OIS regionu.

[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]Zdroj: ZN Zemské noviny
Datum: 09.10.2000
Název: Zahajuje Týden knihoven
Podtitulek: DNES SE OČEKÁVÁ
Ročník: 10
Číslo: 235
Autor: (jd)
Str.: 09
Rubrika: Čechy
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: Z120001009000094

Text:

Knihovny v západních Čechách oslaví Týden knihoven, který dnes začíná, prací. Chystají soutěže, burzy, přednášky i amnestie. Například Knihovna města Plzně nabídne v pobočkách burzy knih, odmění čtenáře, kteří knihy vracejí v pořádku, a navíc chystá pořady pro školy. Knihovna Boženy Němcové v Domažlicích vyhlásila na Týden knihoven amnestii. Čtenáři nebudou platit poplatky za pozdě vrácené knihy a noví členové získají čtenářský průkaz zdarma. Umožní využívat bezplatně internetové připojení a chystají výstavu dětských kreseb na téma Jak bych ilustroval svou nejoblíbenější knihu. Na zítra připravili Den otevřených dveří. V Chebu knihovna nabízí celý týden zápisné a internet zdarma, dětem nabídne pásmo Světem pohádek se soutěžemi a testy. V Klatovech poprvé začne pracovat elektronický výpůjční systém, který podstatně zrychlí služby čtenářům, navíc odpadne i zapisování a razítkování do čtenářských průkazů. Tachovská knihovna připravila pro malé čtenáře různé soutěže ve znalosti pohádek a v kreslení.
Zdroj: Slovo
Datum: 09.10.2000
Název: Zahajuje Týden knihoven
Ročník: 92
Číslo: 235
Autor: (jd)
Str.: 09
Rubrika: Čechy
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: S120001009000089

Text:

DNES SE OČEKÁVÁ

Knihovny v západních Čechách oslaví Týden knihoven, který dnes začíná, prací. Chystají soutěže, burzy, přednášky i amnestie. Například Knihovna města Plzně nabídne v pobočkách burzy knih, odmění čtenáře, kteří knihy vracejí v pořádku, a navíc chystá pořady pro školy. Knihovna Boženy Němcové v Domažlicích vyhlásila na Týden knihoven amnestii. Čtenáři nebudou platit poplatky za pozdě vrácené knihy a noví členové získají čtenářský průkaz zdarma. Umožní využívat bezplatně internetové připojení a chystají výstavu dětských kreseb na téma Jak bych ilustroval svou nejoblíbenější knihu. Na zítra připravili Den otevřených dveří. V Chebu knihovna nabízí celý týden zápisné a internet zdarma, dětem nabídne pásmo Světem pohádek se soutěžemi a testy. V Klatovech poprvé začne pracovat elektronický výpůjční systém, který podstatně zrychlí služby čtenářům, navíc odpadne i zapisování a razítkování do čtenářských průkazů. Tachovská knihovna připravila pro malé čtenáře různé soutěže ve znalosti pohádek a v kreslení.
Zdroj: Českokrumlovské listy
Datum: 09.10.2000
Název: Užijí si tento týden čtenáři?
Podtitulek: KNIHOVNY / Fotograf Michal Tůma představí svou novou publikaci o Krumlově. K dispozici bude i půlhodina Internetu zdarma.
Autor: EVA ŘIMNÁČOVÁ
Str.: 14
Oblast: Jižní Čechy
Identifikace: JK20001009000013

Text:
Český Krumlov - Týden knihoven je název akce pořádané Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) již čtvrtým rokem. Uskuteční se ve většině knihoven ve dnech 9. - 15. října a ani českokrumlovská knihovna nezůstane pozadu. Svým čtenářům ode dneška nabídne řadu zajímavých programů, jimiž se bude snažit přiblížit činnost knihovny, upozorňovat na nezastupitelné místo knihoven ve společnosti či zavádění nových informačních technologií a služeb. Po celý týden si budou moci návštěvníci knihovny pořídit vyřazené knihy za výhodné ceny a hříšníci určitě využijí možnosti vrácení "upomínkovaných" knih a časopisů bez pokut.
Dnes bude v Městské knihovně od 17 h uveden program Myrta a růže - pohádky německého romantismu, který je určen dětem i dospělým. Povídání s fotografem Michalem Tůmou nad nedávno vydanou publikací o Českém Krumlově je naplánováno na úterý 10. října ve stejný čas. Ve středu knihovna potěší milovníky Internetu, děti jsou zvány od 13 do 15 h, dospělí od 15 do 17 h. Volné "surfování" bude doplněno stručnou instruktáží pro začátečníky. Od 17 do 18 h se bude konat akce s názvem Informační centra strategického plánu města. Seznámení s provozem knihovny, nabídkou knih a služeb v rámci programu Dobrý den, knížky, se bude konat v pátek od 12.30 do 18 h v dětském oddělení.

[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]Zdroj: Deník Směr
Datum: 09.10.2000
Název: Symbolické zápisné a internet zdarma
Podtitulek: TÝDEN KNIHOVEN / Ve středu se koná beseda se spisovatelkou Drijverovou
Autor: ina
Str.: 09
Oblast: Severní Čechy
Identifikace: ST20001009000017

Text:
BÍLINA - V Týdnu knihoven, který začíná dnešním dnem, se uskuteční řada akcí také v Městské knihovně v Bílině.
V průběhu celé akce budou realizovány besedy pro žáky 5. - 9. tříd základních škol. Jejich hlavním tématem bude spisovatel Vojtěch Steklač a současná literatura pro děti.
Ve středu 11. října od 18 hodin se uskuteční setkání se spisovatelkou Martinou Drijverovou, autorkou knížek pro mládež.
Zájemci z řad bílinské veřejnosti mohou v tomto týdnu využít symbolického zápisného v hodnotě 10 korun, přístup k internetu zdarma a to jak v centrální knihovně, tak i v pobočce Za Chlumem.
Pracovnice knihovny rovněž připravili v rámci Týdne knihoven anketu na otázku: "Co se mi líbí v knihovně a co postrádám."
ina

[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]
Zdroj: Regionalist
Datum: 09.10.2000
Název: Druhý říjnový týden patří knihovnám
Oblast: Internet
Identifikace: IR20001009000008

Text:
Ve dnech 9. - 13. října 2000 se v českých knihovnách uskuteční již čtvrtý ročník Týdne knihoven, do něhož se svými akcemi zapojí i Knihovna M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Smyslem tohoto pestrobarevného knihovnického dění je přilákat do knihoven více návštěvníků a přesvědčit je o tom, že se knihovna na prahu nového tisíciletí stává moderní informační institucí přístupnou veškeré veřejnosti.
Knihovna M.J. Sychry připravila následující program:
- v průběhu celého týdne nabízí všem novým čtenářům bezplatnou registraci a čtenářům, kteří dluží za upomínky, promine sankční poplatky
- 9. a 10.10. se uskuteční výprodej vyřazených knih
- 11.10 ve 13, 15, a 16 hodin proběhne presentace služeb internetu, která je určená především občanům, kteří dosud netuší, co vše internet nabízí
- 12.10. zhlédnou studenti středních škol komponovaný pořad Jana Buriana Poesie
- 9., 12. a 13.10. (po, čt, pa) budou v oddělení pro děti a mládež ústřední knihovny promítány pohádky
- soutěžní odpoledne (vždy v půjčovní dny) uspořádají pro své dětské čtenáře oddělení pro děti a mládež ústřední knihovny a pobočky na sídlištích Přednádraží a ve Žďáře nad Sázavou 3
- Den překvapení - v tento tajný den budou moci návštěvníci "brouzdat" po internetu zdarma
- zájemci se mohou seznámit se službami knihovny, databázemi a kvalitními informačními zdroji, které jsou v KMJS čtenářům dostupné a pro zpestření si mohou též prohlížet multimediální programy a encyklopedie z bohaté nabídky CD ROM.
Věříme, že z pořádaných akcí si pro sebe každý něco vybere
knihovna K.J. Sychry Žďár nad Sázavou
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 09.10.2000
Název: Krátce
Ročník: 11
Číslo: 235
Autor: bz, tk
Str.: 02 - Karlovarský kraj
Rubrika: Ze Západních Čech
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: MF20001009040016

Text:
Junáci se přizpůsobili krajům
Sokolov(bz) Výchovné hnutí Junák se přizpůsobilo novému krajskému uspořádání a v sobotu na zakládajícím sněmu v Sokolově zvolilo osmičlennou krajskou radu Karlovarského kraje. Ta má podle předsedy Zdeňka Sedláka poskytovat metodickou a organizační pomoc okresním radám a střediskům, které ve městech a obcích zastřešují místní junácké oddíly. "Krajská rada by mohla přinést lepší komunikaci mezi okresy," domnívá se Sedlák. Spolupráce s výchovnými oblastními zpravodaji v Plzni se ale Sedlák nevzdává. Hnutí Junák má v Karlovarském kraji dvanáct set členů.

Internet bude v Chebu zdarma
Cheb(tk) Používání internetu zdarma nabízí v tomto týdnu, který je celostátním Týdnem knihoven, chebská okresní knihovna. "Na sobotu zveme od 10 do 15 hodin všechny internetové začátečníky, pro které máme připraven základní internetový kurs a občerstvení," uvedla vedoucí půjčovny knih pro dospělé Marie Mudrová. V rámci Týdne knihoven je možné zdarma se přihlásit do evidence čtenářů a bez pokut vrátit knihy po výpůjčním termínu.

Závodům vládli hasiči z Chodova
Háje(tk) Oblastní soutěži dobrovolných hasičů o Pohár starosty Chebu v Hájích dominovaly oba týmy Chodova. V konkurenci devíti mužstev obsadili chodovští hasiči první a druhé místo. Na třetí pozici skončili hasiči z Plesné. Dobrovolníci se utkali v tradičních disciplínách hasičského sportu požárním útoku a štafetě na 4x100 metrů. Pohár a další ocenění předal úspěšným účastníkům místostarosta Chebu Petr Jakš. Přes deštivé počasí přišlo hasiče povzbudit více než sto diváků.
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 09.10.2000
Název: MF DNES Knihovny slaví svůj svátek
Ročník: 11
Číslo: 235
Autor: Králové (igl)
Str.: 03 - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Rubrika: KULTURA - VÝCHODNÍ ČECHY
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: MF20001009030025

Text:
Hradec Králové (igl) Nejen amnestii neboli generální pardon na sankční poplatky za upomínané knihy, hudebniny a zvukové dokumenty, ale i několik kulturních pořadů a besed připravila Okresní knihovna v Hradci Králové a další knihovny v okolí pro dnes začínající Týden knihoven. Spolu s královéhradeckou Okresní knihovnou, sídlící v pseudobarokní budově bývalého záložního a úvěrového ústavu v historickém jádru města, se k celostátní akci připojily na Hradecku například knihovny v Černilově, Smidarech, Nechanicích, Smiřicích či Třebechovicích pod Orebem. V jejich nabídce nechybí čtenářské soutěže ani seznámení zájemců s novými knihami či internetem. V programové nabídce hradeckého Týdne knihoven je také páteční pořad z textů amerického autora Roberta Fulghuma, který si svým laskavým humorem, psaním o všedních věcech nevšedním způsobem a lidovou filozofií vysloužil zvláštní přízeň čtenářů. Všechny jeho knihy se už dočkaly českého překladu a několika vydání. Fulghumovy příběhy v profesionálním podání plzeňského publicisty Jiřího Hlobila a jazzové zpěvačky Vlaďky Bauerové budou doplněny písněmi s kytarovým doprovodem Jana Zdražila a Jana Pousky. Představení se uskuteční v pátek 13. října od 17.00 hodin v přednáškovém sále Okresní knihovny v Tomkově ulici.Zdroj: Noviny Svitavska
Datum: 09.10.2000
Název: Hodlají přitáhnout čtenáře výhodami
Str.: 06
Oblast:
Identifikace: VS20001009000007

Text:
Svitavsko - Celostátní akci Týden knihoven začínají tato zařízení právě dnes také v našem okrese. V následujících sedmi dnech budou zdarma registrovat nové čtenáře, těm stávajícím budou odpouštět sankční poplatky za prodlení při vracení knih. V místech připojených na internet budou moci zájemci o jeho použití surfovat po elektronických vlnách zdarma.
Součástí Týdne knihoven jsou doprovodné programy. Ve Svitavách zpřístupní databáze textů českých celostátních a regionálních deníků, Litomyšl zahajuje výstavu dobrodružné literatury "Čtení pod lavice".
[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]


Zdroj: Deník Lučan
Datum: 09.10.2000
Název: Žatec si připomíná Týden knihoven
Podtitulek: AKCE / Čtenáři mohou levně nakoupit a zdarma použít na chvíli internet
Autor: lk
Str.: 08
Oblast: Severní Čechy
Identifikace: SZ20001009000008

Text:
ŽATEC - Akci nazvanou Týden knihoven si připomíná v průběhu 9. až 15. října řada těchto institucí v celé republice. Výjimkou není ani Městská knihovna v Žatci, která vyjde zájemcům vstříc v průběhu tohoto pondělí až pátku výhodným nákupem knih a gramodesek.
Ochuzeni nebudou ani čtenáři, kteří si budou chtít zajít do internetového informačního centra, jež provozuje knihovna při centrálním oddělení na Náměstí Svobody a kde celá akce probíhá. Ti se budou moci tento týden brouzdat internetem prvních 15 minut zdarma.
Od 10 do 17 hodin bude každý den probíhat nepřetržitý výprodej knih a gramodesek. Publikace mají být dostupné opravdu pro každého, protože za jeden kus zájemce zaplatí jednu až pět korun, za gramodesku 5 Kč.
lk
[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]Zdroj: Liberecký den
Datum: 09.10.2000
Název: Čtenářům - lajdákům dnes začíná týdenní amnestie
Podtitulek: KNIHOVNA / Jan Suchl bude besedovat ve Vratislavicích
Autor: ier
Str.: 07
Oblast: Severní Čechy
Identifikace: SI20001009000002

Text:
LIBEREC - Amnestii pro nepořádné čtenáře vyhlašuje na tento týden liberecká Státní vědecká knihovna. Připojuje se tak k celostátní akci s názvem Týden knihoven.

"Letos akcí pořádaných v rámci Týdne knihoven v Liberci není moc. Finišuje dostavba nové budovy, která nás velmi zaměstnává," omlouvá se vedoucí metodického oddělení SVK Ladislava Skopová. V souvislosti se Stavbou smíření zve zájemce zítra do hudebního oddělení, kde se vždy v 10, 12, 14 a 16 hodin bude promítat videokazeta dokumentující stavbu a na otázky budou odpovídat vedoucí pracovníci knihovny.
Ještě dnes se ale mohou čtenáři vypravit do vratislavické knihovny na besedu s libereckým spisovatelem a nakladatelem Janem Suchlem, a to v 10 a v 17 hodin. Po celý týden se také mohou zdarma přihlašovat noví čtenáři v dětském oddělení.
ier
[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]Zdroj: Plzeňský deník
Datum: 09.10.2000
Název: Dnes začíná Týden knihoven
Autor: max
Str.: 24
Oblast: Západní Čechy
Identifikace: PD20001009000136

Text:
PLZEŇ - Koncert dětské dechovky a vystoupení kouzelníků před Knihovnou města Plzně v ulici B. Smetany dnes zahájí Týden knihoven. Akce chce přiblížit knihovny veřejnosti. "Lidé jsou zvyklí slyšet dechovku v podání postarších pánů, dětské vystoupení bude pro veřejnost jistě atraktivní. Rovněž představení skupiny dětských kouzelníků bude jistě zajímavé," věří Markéta Skalová z Knihovny města Plzně. Vystoupení začnou v šestnáct hodin.(max)

[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]Zdroj: Deník Směr
Datum: 09.10.2000
Název: Výlet Cestou sedmi hradů poznamenal déšť, ale i přesto byl velmi objevný
Podtitulek: TÝDEN KNIHOVEN / Mnohé restaurace na malých vískách otevírají až odpoledne a výletníci, které překvapí déšť, se nemají kde ohřát a dát si teplý čaj
Autor: ILONA SVOBODOVÁ
Str.: 09
Oblast: Severní Čechy
Identifikace: ST20001009000019

Text:
KOSTOMLATY P/M - Zmoklý výlet čekal na účastníky druhé etapy akce Cestou sedmi hradů, kterou pořádala Místní lidová knihovna Kostomlaty pod Milešovkou v rámci Týdne knihoven. Podle M. Bláhy bylo nutné vzhledem k setrvalému dešti odchýlit se z původně plánované cesty. Výprava se vydala do Vlastislavi, kde si prohlédli hrad i zámek Skalka. "Vlastislav se zařadila k místům, kudy vede cyklostezka, proto obě historicky cenné stavby budou lépe zpřístupněny," informoval vedoucí výletu Bláha.
Zároveň posmutněle dodal, že v tu chvíli, kdy byla výprava na Skalce, bylo mezi dvěma dešti ještě trochu vidět. Další cesta vedla do Libochovic, pak na hrad Oltářík, čnící nad malebnou vískou Děkovka a je krásnou romantickou zříceninou, která stojí za trochu námahy. "Pak se spustil pořádný déšť. I přesto jsme byli odhodláni, že výlet dokončíme. Nakonec jsme museli udělat v původní trase několik změn."
Prohlídka exteriéru zámku v Milešově, který dnes slouží jako domov důchodců, účastníky výletu nadchla. Zejména krásná zahrada a zahradní altán. Bohužel se nenašla v tu dobu v Milešově jediná hospůdka, kde by se výprava mohla ohřát, vypít čaj a tak se Kostomlatští vraceli zmoklí, ale s vědomím, že jsou zase o něco bohatší a že příště půjdou určitě zas.

[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]Zdroj: Televize TV3
Datum: 09.10.2000
Název: Krátký přehled zpráv
Relace: Metropolitní Expres
Moderátor: Jitka Sluková
Pořadí: 07
Oblast: Monitoring médií
Identifikace: T520001009010007

Text:

Moderátor (Jitka Sluková):
Dvaatřicetiletého násilníka z Kolínska, který brutálně napadal ženy a dívky na Jižním Městě, čeká zřejmě už koncem října obžaloba. Vyšetřovatelka totiž hodlá uzavřít 10 případů z 11, ze kterých se jí podařilo muže obvinit. Ten je od srpna ve vazbě a je obviněn ze znásilnění, loupeží, vydírání a omezování osobní svobody.

Šok a 4 hodinové zpoždění dnes zažili cestující skandinávské letecké společnosti. Letoun s 71 cestujícími musel krátce po odletu znovu přistát na ruzyňském letišti kvůli technické závadě. Přístroje ohlásily kouř v zavazadlovém prostoru. Závadu odstranili letištní technici.

Pražští hasiči poskytli 3 autocisterny pro potřeby nouzového zásobování vodou. V důsledku modernizace vodovodní sítě totiž dochází k častým poruchám a haváriím. Hasičské cisterny budou nepřetržitě zásobovat postižené oblasti vodou. Provoz nouzového zásobování budou hradit Pražské vodovody a kanalizace.

Knihovníci z celé ČR dnes ve velkém sále Městské knihovny na Mariánském náměstí zahájili akci s názve Týden knihoven. Jednotlivé regiony se mezi sebou utkají například o titul ideálního knihovníka nebo knihovnu. Kromě toho budou ode dneška až do neděle informovat veřejnost o nových knihovnách a možnostech přístupu na internet a jeho rozšíření.

[Z P R A C O V A T E L: Č E S K Á I N F O R M A Č N Í A G E N T U R A]
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 09.10.2000
Název: Týden knihoven 2000
Podtitulek: Knihovna Kroměřížska
Ročník: 11
Číslo: 235
Str.: 03 - Jihovýchodní Morava
Rubrika: Kultura z Jihovýchodní Moravy
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: MF20001009090012

Text:
Vyhodnocení celomoravského kola soutěže v dětském literárním projevu. PeCka pro nejmenší děcka (internetový klub PC - klub pro nejmenší čtenáře) zve děti na premiéru nových výukově-zábavných CD ROMů. "Vzpomeneš si ještě?" - celotýdenní znalostní kvíz pro dětské čtenáře. Knihovny kroměřížských organizací a institucí se představí na panelové výstavě "Kroměřížské knihovny se představují" v půjčovně pro dospělé čtenáře.

úterý
9.00 - 11.00 Zdarma přístup k internetu a seznámení s databázemi, které jsou v knihovně přístupné (Anopress, EBSCO, Česká národní bibliografie).

středa dopoledne
Knihovnicko-ekologická soutěž pro děti mateřských škol, připraveno ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Planorbis.
Městská knihovna Morkovice
Zahájení provozu automatizovaného výpůjčního systému.
Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem
Zahájení provozu automatizovaného výpůjčního systému.
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
Internet pro začátečníky: minikurz práce s internetem zdarma.

úterý 18.00
Beseda se správcem Valašského království Tomášem Harabišem o Valašském království i jeho inspiraci ve světě.
Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Svárov
Ve čtvrtek se uskuteční okresní kolo soutěže O poklad strýca Juráša. Od pondělí do pátku poběží vzdělávací přednáškový projekt pro střední školy Sex, AIDS a vztahy aneb HIV to je tvoje volba, připravený ve spolupráci s občanským sdružením ACET. V říjnu bude vyhodnoceno regionální kolo literární soutěže pro děti s názvem Kde končí svět.

úterý, 18.30
Nebojte se počítače, přednáška v rámci programu Seniorklubu.

čtvrtek, 18.30
Česká literatura na konci tisíciletí, beseda s literárním historikem a kritikem Lubomírem Machalou z Palackého univerzity v Olomouci.

středa - pátek, 8.00 - 11.00
Internet pro seniory zdarma v oddělení pro mládež.
MVK, dětské oddělení Rokytnice
Pojďte s námi do knihovny - promítání filmů, soutěže, kvízy, Televizi nebo knížku.
MVK, dětské oddělení Trávníky
Představování nových CD ROM, seznámení s počítačem - Počítač, kamarád i pomocník, malování v knihovně, soutěž pohádkový Videostop. Rozšíření služeb pro zrakově postižené, možnost využití kamerové lupy pro okamžité vyhledávání v publikacích.
MVK, dětské oddělení Luh
Literární soutěž, výtvarná soutěž, video promítání, ukázky z CD ROMů.
Městská knihovna Valašské Meziříčí
Po celý týden přístup na internet zdarma po předchozí rezervaci. Pro žáky základních a středních škol jsou připraveny exkurze do historie a současnosti meziříčské knihovny. V úterý v 18 hodin bude zahájena výstava fotografií Milana Borovičky z cyklu Žena.

neděle 15.00
Benefiční koncert skupiny Oboroh v Kulturním zařízení města. Koncert je pořádán ve spolupráci s Diakonií ČCF a Sdružením pro založení a podporu hospice ve Valašském Meziříčí, za podpory nadace Divoké husy.
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště

úterý a čtvrtek
Předvádění nových druhů služeb pro čtenáře. Zprostředkování digitálních kopií ze Státní technické knihovny v Praze. Přístup do plnotextových databází EBSCO - 3300 titulů zahraničních novin a časopisů z oblasti společenských a humanitních věd, ekonomie, financí, managementu, mezinárodního obchodu a přední světová lékařská databáze MEDLINE.

středa
Prodloužení provozu v knihovně do 20 hodin, obsluha knihovnic v historických kostýmech.

pátek
Lampionový průvod broučků, setkání masek s lampiony, lampičkami, baterkami, tykadélky a světélky všeho druhu na Masarykově náměstí v 18 hodin. Od 9 hodin bude knihovna otevřena NON-STOP do soboty do 11 hodin. Noční návštěvníci si mohou prohlédnout noční výstavu obrazů malíře Moarcha Eveno a poslechnout noční hudební produkci skupiny DISYO v etnostylu.
Městská knihovna Uherský Brod

úterý
Přednášk a Co je to internet II. středa Soutěž pro děti Riskuj v knihovně!

čtvrtek
Beseda pro děti se spisovatelkou A. Bartošíkovou.
Místní knihovna Babice
Výstava o historii knihovny, soutěž pro děti o čtenářský odznak.
Městská knihovna Hluk
středa Čtení s hudbou ze Vzpomínek horňáckého kantora.
Místní knihovna Starý Hrozenkov
Výstava Kopanice a život na nich. Soutěž Sazka pro děti a beseda s p. Lekovskou na téma Jak se žije novinářům.
Městská knihovna Staré Město
Od října je knihovna připojena k internetu. Půjčovní doba byla prodloužena v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin.
Knihovna Františka Bartoše Zlín, hlavní budova
Provozní doba byla prodloužena v hudebním oddělení knihovny v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 14 do 18 hodin. Na chodbě a v přízemí budovy jsou vystaveny práce žáků Pomocné školy a Praktické školy Lazy.

středa
Zahájení provozu informačního a referenčního centra v oddělení pro dospělé čtenáře

čtvrtek, 10.00
Žáci dramatického oboru Základní umělecké školy Štefánikova připravili představení Starozlínských pověstí v oddělení pro děti.
Obvodní knihovna Jižní Svahy, Zlín
Po celý týden pořádá knihovna exkurze pro děti mateřských a základních škol. V místnostech jsou vystaveny výtvarné návrhy knižních záložek dětí z výtvarného kroužku při 16. ZŠ.

úterý, 15.30
Vyhlášení vítězů literární soutěže pro dětské čtenáře od 11 let Brouzdání knihovnou. středa 13.00 - 17.00 Den otevřených dveří.
Obvodní knihovna Malenovice

Výstavka výtvarných návrhů knižních obálek žáků ZŠ a vyhlášení dětské literární soutěže. Po celý týden pořádá knihovna exkurze pro děti mateřských a základních škol.

pátek
Den otevřených dveří, vyhodnocení literárního kvízu pro děti.
Městská knihovna Luhačovice
Den otevřených dveří ve čtvrtek. Beseda pro žáky a studenty škol na téma Počítač v knihovně a Jak využívat internet. Beseda pro studenty o historii Luhačovic a o regionálních autorech. Soutěž ve hře Člověče nezlob se pro děti z Domova mládeže a Domu dětí a mládeže. Exkurze v knihovně pro děti z mateřských škol s besedou Zvířátka v pohádkách.
Městská knihovna Napajedla

úterý
Den otevřených dveří. Výstava nejstarších svazků z knihovny.
Městská knihovna Otrokovice

středa, 10.00
Setkání s osobnostmi regionu, přednáška Věry Kramářové.
Městská knihovna Slavičín

čtvrtek
Den otevřených dveří, internet zdarma. Besedy pro veřejnost, výstava Z historie knihovnictví ve Slavičíně.
Středisková knihovna Štítná nad Vláří
Týden otevřených dveří. Internet zdarma pro žáky základních škol v doprovodu učitele v pondělí a středu dopoledne, ostatní čtenáři v úterý a pátek od 14 do 17 hodin.
Městská knihovna Vizovice

pondělí Den otevřených dveří pro rodiče a děti. středa Exkurze pro děti, studenty i individuální zájemce. Burza vyřazených knih.
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 09.10.2000
Název: Dnešní otázka?
Podtitulek: Marii Pokorné, zástupkyni ředitelky Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně:
Ročník: 11
Číslo: 235
Autor: (kam)
Str.: 01 - Jihovýchodní Morava
Rubrika: Jihovýchodní Morava
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: MF20001009090004

Text:
Co čeká vaše návštěvníky během Týdne knihoven, který dnes začíná?
V letošním roce jsme se hodně zaměřili na seniory, především v souvislosti s novými technologiemi jako jsou počítače a internet. Starší lidé mají totiž mnohem horší přístup k těmto novinkám. V úterý je jim věnován program Internet pro seniory a Nebojte se počítače, kde se seznámí s teorií, kterou si pak u nás během týdne mohou zdarma vyzkoušet v praxi. Týden plný akcí budou mít ve svých odděleních také děti. Čekají je filmy, hry, soutěže a samozřejmě práce s počítačem. Pro dospělé bude určitě hodně zajímavá čtvrteční beseda s Lubomírem Machalou, vysokoškolským učitelem, literárním historikem a kritikem.

(kam)
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 09.10.2000
Název: Brněnská půjčovna se k akci připojí výstavou
Ročník: 11
Číslo: 235
Autor: (haf)
Str.: 03 - Jižní Morava
Rubrika: Kultura z Jižní Moravy
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: MF20001009080014

Text:
Brno - K celorepublikové akci Týden knihoven se připojí i brněnská Knihovna Jiřího Mahena. Nejen pro své čtenáře připravila rozsáhlou výstavu nazvanou Knihovna pro město, která bude slavnostně zahájena v pátek 13. října v prostorách Křížové chodby Nové radnice. "V expozici najdou návštěvníci celou historii knihovny, která je završená pohledem do budoucnosti. Tedy představuje knihovnu jako soudobé kulturně společenské, informační a vzdělávací centrum," popisovala obsah výstavy ředitelka Libuše Nivnická. Výstava Knihovna pro město s podtitulem Obnova kulturní památky Schrattenbachův palác bude rozdělena do několika tematických okruhů. Návštěvníci se pomocí fotografií, dokumentů a dalších exponátů dozví, jak se v Brně půjčovalo na začátku století, jak knihovna vůbec vznikla, vše podstatné o jejích proměnách a pozadu nezůstane ani Jiří Mahen a samotná barokní budova Schrattenbachova paláce. Výstava bude v Křížové chodbě přístupná denně do 29. října.

(haf)
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 09.10.2000
Název: krátce
Ročník: 11
Číslo: 235
Autor: (ČTK, les)
Str.: 02 - Severní Morava a Slezsko
Rubrika: Ze Severní Moravy a Slezska
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: MF20001009060009

Text:
Multikino pojme tisíc diváků
Ostrava - Multikino s osmi sály pro více než tisíc diváků bude otevřeno v březnu v ostravském obchodním centru Futurum. V současné době se dokončuje jeho hrubá stavba o celkové ploše 4500 metrů čtverečních. Multikino, první svého druhu na Ostravsku, se podle Jana Sniegoně ze stavební společnosti IPS Třinec stane po Brnu druhým největším v České republice. Obchodní centrum Futurum bylo otevřeno letos koncem května, skládá se z hypermarketu, obchodní galerie s šedesáti prodejnami a osmi restauracemi. Součástí areálu je parkoviště pro 1950 aut.
(ČTK)

Knihovny nabídnou nové služby
Ostrava - Veřejné knihovny budou tento týden nabízet svým návštěvníkům víc než jen obvyklé služby. "V rámci celostátní akce nazvané Týden veřejných knihoven jsme připravili řadu zajímavých akcí, například kytarový koncert, biojarmark nebo soutěže pro děti," uvedla Miroslava Mikušková z Knihovny města Ostravy, jejíž pobočky evidují celkem třicet tisíc čtenářů. Zájemcům nabídne ostravská knihovna možnost seznámit se s používání Internetu. Navíc bude prodávat vyřazené knihy za symbolické ceny od jedné do tří korun.
(les)

Zájemci si změřili inteligenci
Ostrava - Stupeň vlastní inteligence si o víkendu v Ostravě otestovalo na sedmdesát lidí, především středoškolských a vysokoškolských studentů. Hlavní organizátor akce Aleš Okon uvedl, že zájemci podstoupili testy společnosti Mensa, která sdružuje lidi s inteligenčním kvocientem nad 130 bodů. "Hranici 130 bodů potřebných pro vstup do klubu Mensy překročila asi polovina všech testovaných," řekl Okon. Nejvyšší inteligenční kvocient dosáhl 163 bodů, nejmenší 106 bodů. Zkouška spočívá v doplňování obrazců a trvá čtyřicet minut.
(ČTK )

Seminář má pomoci podnikům
Ostrava - Malé a střední podniky, které mají zájem připravit se na bezproblémový vstup na jednotný trh Evropské unie, se dnes sejdou na semináři. "K účasti na odborném semináři zaměřeném na tuto problematiku se přihlásilo dvaasedmdesát zástupců firem, institucí a vzdělávacích zařízení," sdělila tajemnice pořádající Regionální hospodářské komory v Ostravě Magda Habrmanová. Konference se uskuteční dnes v ostravském hotelu Imperial. Její účastníci získají informace potřebné k posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na trhu Evropské unie.
(ČTK)


Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 09.10.2000
Název: Hradecký kraj
Ročník: 11
Číslo: 235
Autor: soc, ls
Str.: 02 - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Rubrika: Z východních Čech
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: MF20001009030014

Text:
Knihovna nabídne internet zdarma
Hradec Králové (soc) Ode dneška do pátku bude v internetovém klubu Státní vědecké knihovny v Hradci Králové ve studovně na Eliščině nábřeží přístup na celosvětovou počítačovou síť zdarma. Akce, při které bude vždy od devíti do osmnácti hodin zájemcům k dispozici pět počítačů, je součástí Týdne knihoven.

Hradec bude mít schránky důvěry
Hradec Králové (ls) Pokud lidé v Hradci Králové naleznou něčí doklady nebo peněženku, nebudou je už muset nosit na policii. Policisté totiž během října rozmístí ve městě šest takzvaných schránek důvěry. Do hnědě natřených skříněk se znakem Policie České republiky budou lidé moci vhazovat také své připomínky či podněty k práci policie.

Zdroj: Kladenský deník
Datum: 09.10.2000
Název: Krátce
Ročník: 05
Číslo: 235
Autor: ht, lk, fik
Str.: 03
Rubrika: KLADENSKO
Oblast: Střední Čechy
Identifikace: ZK20001009010003

Text:
TÝDEN KNIHOVEN začíná dnes ve Státní vědecké knihovně Kladno možností zapsat se zdarma jako nový čtenář nebo odevzdat vypůjčené knihy bez sankce.
fík

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ naučné stezky Vinařická hora se uskuteční v pondělí 23. října v 15 hodin. Sraz je na první zastávce stezky u vinařického rybníka. Zároveň bude prezentována publikace Vinařická hora a okolí a zahájena výstava fotografií Jaroslava Výšina věnovaná Vinařické hoře.
lk

POLOŽENÍM základního kamene bude ve středu slavnostně zahájena výstavba závodu Melco v průmyslové zóně ve Slaném. Přítomni budou zástupci japonské strany a slánské radnice.
lk

SLÁNŠTÍ KYNOLOGOVÉ podají odborné rady všem chovatelům psů na svém cvičišti nedaleko ploché dráhy. Zájemci mohou areál navštívit každou neděli od osmi hodin.
ht

MEZI PRVNÍ akce letošního školního roku ve velvarské základní škole bylo slavnostní zahájení docházky pro třiapadesát dětí z města a blízkého okolí. Spolu se zástupkyněmi Sboru pro občanské záležitosti přišel nové žáky pozdravit starosta Velvar Ivan Kurz.
ht

Zdroj: Berounský deník
Datum: 09.10.2000
Název: Můžete vrátit knihy bez pokuty
Podtitulek: Upozornění
Ročník: 09
Číslo: 235
Autor: ob
Str.: 05
Rubrika: BEROUNSKO
Oblast: Střední Čechy
Identifikace: ZB20001009010020

Text:
Městská knihovna v Berouně oznamuje čtenářům, kteří nevrátili včas knihy, případně časopisy, že v rámci Týdne knihoven, který probíhá v celé republice od dnešního dne až do neděle, mohou vrátit knihy bez placení upomínek. Zapomnětliví čtenáři mají šanci této příležitosti využít.
ob

Zdroj: Kutnohorský deník
Datum: 09.10.2000
Název: Děti ztvární malbou život eskymáků
Ročník: 09
Číslo: 235
Autor: lh
Str.: 03
Rubrika: KUTNOHORSKO
Oblast: Střední Čechy
Identifikace: VK20001009010007

Text:
KUTNÁ HORA - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky vyhlásil pro příštích sedm dní akci Týden knihoven 2000, do které se zapojila také Městská knihovna v Kutné Hoře. "Pro naše čtenáře jsme až do pátku připravili bohatý program. Už dnes například nabízíme den otevřených dveří. Otevřeno budeme mít od půl deváté do osmnácti hodin, " zve především nové zájemce ředitelka knihovny Gabriela Psotová a dodala: "Zítra zahájíme dětskou malířskou soutěž Malý Picasso." Děti v ní obrázkem například vyjádří život eskymáků.
lh
Zdroj: Sokolovský deník
Datum: 09.10.2000
Název: V knihovně platí amnestie pro čtenáře
Autor: VOS
Str.: 24
Oblast: Západní Čechy
Identifikace: ZS20001009000017

Text:
SOKOLOV - Dnes začíná týden, který byl vyhlášen jako Týden knihoven a potrvá až do soboty 14. října. Během něj platí tzv. amnestie, to znamená, že zapomnětliví čtenáři mohou v této době vrátit knihy aniž by museli platit pokuty za upomínky.
Sokolovská knihovna rovněž připravuje prodej multiplicitního vyřazeného knihovního fondu. V sobotu bude ve všech odděleních prodáván vyřazený knihový fond, a to od 9 do 15 hodin. V dalších dnech bude prodej ve výpůjčních hodinách.(VOS)

[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]Zdroj: Domažlický deník
Datum: 09.10.2000
Název: TÝDEN KNIHOVEN - DOMAŽLICE
Str.: 26
Oblast: Západní Čechy
Identifikace: ZD20001009000027

Text:
Pondělí-Pátek 9.-13. října
Amnestie (knihovnice nebudou vybírat pokuty za pozdní navrácení půjčených knih), zápis do knihovny zdarma, burza knih.
Úterý 10. října
Den otevřených dveří - prohlídka pracovišť s výkladem, od 9 do 12 a od 13 do 15.30 hodin internet zdarma, ve 14 hodin setkání se seniory. V 19.30 hodin ve vestibulu knihovny divadelní představení Divadla Dagmar z Karlových Varů - Tennessse Williams: American blues aneb Cosi nevysloveného.
Čtvrtek 12. října
Od 9 do 12 hodin internet zdarma. Ve vestibulu knihovny v 17 hodin 2. část přednášky PhDr. Jiřího Staňka na téma Česká literatura 1960-1970.
Soutěž pro děti
Výtvarná soutěž pro děti do 15 let s názvem Jak bych ilustroval svoji oblíbenou knížku.
Výstavy
V říjnu je v knihovně instalována výstava Ex libris Jiřího Pavlíka.

[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]Zdroj: Deník Směr
Datum: 09.10.2000
Název: Neděle s internetem měla úspěch u kluků
Podtitulek: AKCE / Informace o spisovatelce našli až v americkém vyhledávači
Autor: ina
Str.: 07
Oblast: Severní Čechy
Identifikace: ST20001009000008

Text:
KOSTOMLATY P/M - Program naplánovaný na Týden knihoven patřil včera v Kostomlatech pod Milešovkou internetu.
Od 9 do 11 hodin byl v Místní lidové knihovně v Kostomlatech internet k dispozici zdarma. Přišli především páni kluci a jak se vyjádřil M. Bláha z mítní knihovny, řada z kluků je už v surfování po internetu ostřílenými kozáky.
"Ještě, že mi s tím pomohl náš syn, který se v internetu vyzná. Jinak jsem zjistil, že bych se od některých těch kluků mohl ještě učit," přiznal M. Bláha.
A protože kostomlatská knihovna chystá na tento týden besedu se spisovatelkou Martinou Drijverovou, vyhledali si návštěvníci nedělního internetu informace o této významné literátce, vyzvedli si E-mailovou poštu apod.
ina

[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]Zdroj: Českokrumlovské listy
Datum: 09.10.2000
Název: foto
Autor: Foto: Zuzana Kyselová
Str.: 13
Oblast: Jižní Čechy
Identifikace: JK20001009000005

Text:
O Týdnu knihoven v českokrumlovské městské knihovně čtěte na straně 14.
Fotografie: Zuzana Kyselová
[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]
Zdroj: Lidové noviny
Datum: 09.10.2000
Název: Stoly se prohýbaly pod množstvím knih
Podtitulek: Na Podzimním knižním trhu v Havlíčkově Brodě vyrukovali s novinkami Kratochvil, Viewegh i Zapletal
Ročník: 13
Číslo: 235
Autor: Jaromír Slomek
Str.: 20
Rubrika: Kultura
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: LN20001009000072

Text:
Rekordní počet vystavovatelů přivítali letos pořadatelé v havlíčkobrodském Kulturním domě Ostrov. Jeho velký sál a přilehlé prostory patřily v pátek a v sobotu 156 nakladatelům, knihkupcům a distributorům knih.
HAVLÍČKŮV BROD - Před deseti lety uspořádala nakladatelka a překladatelka Markéta Hejkalova první havlíčkobrodský Podzimní knižní trh. Chtěla, aby se toto východočeské okresní město stalo jednou do roka "místem, kde
se prodávají a kupují knihy a kde se spolu seznamují nakladatelé a knihkupci".
Chvályhodný úmysl dal vzniknout dobré tradici. Dnes patří havlíčkobrodské knižní dny už neodmyslitelně do kalendáře českého literárního provozu.

Trh jako místo kontraktů a premiér
Byl-li zpočátku Podzimní knižní trh vnímán především jako knižní jarmark (i to je pro návštěvníky dobré - mít aspoň na dva dny ve svém městě jedno obři knihkupectví), pak se v poslední době stává tím, čím má být především: místem kontaktů a kontraktů, jevištěm, na němž se odehrávají premiéry zajímavých knižních titulů.
Svůj nový román s kunderovským názvem Truchlivý Bůh tu představil náš nejvýznamnější prozaik 90. let Jiří Kratochvil, svazek fejetonů Švédské stoly aneb Jací jsme prezentoval populární beletrista Michal Viewegh.
O návrat mezi autory bestselerů se pokusil Zdeněk Zapletal pokračováním Půlnočních běžců, což je jedna z nejčtenějších oficiálně vydaných próz na sklonku minulé epochy. Aby nový název trkl i méně bystré čtenáře, uchýlil se Zapletal k titulu Půlnoční pěšci.

Bizarní debut v šesti různých cenách
Češi i Moravané, kteří mají aspoň jakési povědomí o brněnském
slangu, mohou teď své znalosti rozšířit ve Velkém slovníku hantecu od Petra Dveřníka a Pavla Kopřivy.
Na Podzimním knižním trhu se však objevily i knihy debutujících autorů.
Například bizarní Liova dobrodružství od Karla Psa, prodávaná u iluminovaného stolku v šesti různých cenách (ač v jednotném provedení!): 10, 25, 35, 45, 60 a 80 Kč - podle toho, jak hluboko měl koupěchtivý zákazník do kapsy.
Z dalších zajímavých novinek zaslouží aspoň poznámku nahrávka Nového zákona v češtině a angličtině, prodávaná Českou biblickou společností, a také sborník Masarykova ústavu Akademie věd České republiky Spory o dějiny III - v němž mimo jiné Eva Broklová polemizuje s masarykovským projevem Václava Klause z března tohoto roku ("V. Klaus ve svých šesti mýtech předvedl vlastní obraz Masaryka v křivém zrcadle, který vůbec nekonfrontoval s vědeckými poznatky").

Havlíčkův kolíček se vrátil
Podzimní knižní trh se neomezil jen na prezentaci knižních titulů. Rada doprovodných akcí pro více či méně odbornou veřejnost vyplnila čas obou dnů od rána do večera.
Na celostátní seminář knihoven navázala v pátek beseda o překladatelské Ceně Josefa Jungmanna, po ní se sešla valná hromada Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Kdo chtěl stihnout všechny vernisáže, přednášky a semináře, stěží už mohl navštívit památník básníka a novináře Karla Havlíčka Borovského. Kdo se však do Havlíčkova domu na náměstí přece jen vypravil (vstupné bylo deset korun - tak jako na Podzimní knižní trh), prohlédl si v tichu až tísnivém původní interiéry a v nich například Havlíčkovu kytaru - už zase kompletní.
Kolíček, který si z ní odnesl Jaroslav Seifert na počátku čtyřicátých let, vrátila totiž po básníkově smrti jeho rodina.
Jaromír Slomek