Převzato z databáze Tamtam - Anopress

Články dle data: 6. 10. | 7. 10. | 9. 10 | happening | 10. 10. | 11. 10. | 12. 10. | 13. 10. | 14. 10. | 16. 10.

16. 10


Zdroj: Deník Litoměřicka
Datum: 16.10.2000
Název: Akce přivedla do knihoven spoustu nových čtenářů
Podtitulek: TÝDEN KNIHOVEN / Obrovský zájem projevily školy, které přicházely na exkurze
Autor: NAĎA TŮMOVÁ
Str.: 07
Oblast: Severní Čechy
Identifikace: SL20001016000019

Text:
LITOMĚŘICKO - Obrovský zájem lidí o své služby zaznamenala v průběhu minulého týdne většina městských knihoven na území okresu Litoměřice. Minulý týden byl totiž celý ve znamená propagační akce s názvem Týden knihoven.
"Zájem lidí byl obrovský, hlavně ze strany škol. Nestihli jsme uspokojit ani všechny zájemce, tak některé školy přijdou na exkurzi příští týden. Celá akce splnila svůj účel, dali jsme o sobě vědět. Navíc svůj smysl mělo i odpouštění sankčních poplatků za nevrácené knihy. Vrátily se nám knížky, které jsme postrádali třeba přes rok," neskrývala nadšení z úspěchu týdne knihovnice Lenka Ječná z Městské knihovny v Roudnici nad Labem a dodala, že od minulého týdne má knihovna přes pět desítek nových čtenářů z řad dětí a přes tři desítky dospělých.
Také knihovnice Vlasta Rybínová z Městské knihovny v Lovosicích si na nezájem návštěvníků stěžovat nemůže. "Přišly sem skoro všechny lovosické školy, s některými jsme dokonce navázali další spolupráci a přijdou ještě za dva týdny. S mladými lidmi jsme hodně besedovali, akce splnila svůj účel," zhodnotila týden v lovosické studnici moudrosti Rybínová. Lovosická knihovna se za minulý týden rozrostla o téměř pět desítek dětí a deset dospělých.
Městská knihovna ve Štětí si na týden věnovaný knihovnám také připravila bohatý program, o který projevilo zájem obrovské množství současných i budoucích čtenářů. "Za celý týden nás přišlo navštívit skoro pět stovek dětí, pro které jsme měli připravené soutěže a kvízy. Největší úspěch mělo hraní na kytaru, o které se postaral náš kolega Honza. Zaregistrovali jsme třináct nových dětí a spousta si ještě vzala přihlášky domů, aby to projednaly s rodiči. Také dospělých přišlo více, než obvykle. Z řad dospělých nám přibylo přes deset čtenářů," prozradila knihovnice z dětského oddělení Městské knihovny ve Štětí Jindra Homolková.

[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]


Zdroj: Deník Směr
Datum: 16.10.2000
Název: Týden knihoven skončil elektronickou poštou
Podtitulek: MÉDIUM / Svůj elektronický pozdrav poslali Kostomlatští také Drijverové
Autor: ina
Str.: 06
Oblast: Severní Čechy
Identifikace: ST20001016000004

Text:
KOSTOMLATY P/M - Poslední den akce Týden knihoven v Místní lidové knihovně v Kostomlatech pod Milešovkou se uskutečnil v sobotu 14. října. V době od 9 do 12 hodin se mohli zájemci seznamovat s internetem. Naučili se kupříkladu využívat elektronickou poštu, jejímž prostřednictvím pak, jak nám prozradil Miroslav Bláha, čile komunikovali s různými subjekty. Například se zdejší školou. Svůj elektronický pozdrav poslali i spisovatelce Martině Drijverové. Té poděkovali za krásnou besedu, kterou pro ně v rámci Týdne knihoven připravila. V závěru dopoledne pak prostřednictvím elektronické pošty odeslali informaci o akci některým médiím.
ina

[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]


Zdroj: ZN Zemské noviny
Datum: 16.10.2000
Název: Děti přenocovaly v knihovně
Ročník: 10
Číslo: 241
Autor: (eze)
Str.: 09
Rubrika: Morava a Slezsko
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: Z120001016000125

Text:

Uherské Hradiště - Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v rekonstruované synagoze v Uherském Hradišti praskala v noci na sobotu ve švech. Na závěr celostátního Týdne knihoven uspořádali knihovníci pro milovníky knih a četby poprvé v historii celonoční provoz. Obavy, že budou v knihovně sami, vzaly rychle za své. Když v sobotu před polednem spočítali návštěvníky, kteří bibliotékou prošli od pátečního rána do sobotního dopoledne, shodli se na neuvěřitelném počtu asi dvou tisíc lidí. "Takový nával knihovna ještě nezažila," řekla k noční šichtě knihovnice Libuše Pavlicová. V noci nezamhouřila ani na vteřinu oči. Na to, jaký má za sebou nápor, je v sobotu po ránu překvapivě svěží. Už vpodvečer přišlo do knihovny asi sto padesát lidí na zahájení výstavy bretaňského malíře Moarcha Evena. Pravá vřava nastala o něco později, když v hradišťských ulicích skončil lampionový průvod: "Nahrnuly se sem doslova stovky dětí. Přivedly si rodiče a kamarády. Na schodišti a vůbec všude byla okamžitě neprodyšná zácpa," řekla knihovnice. V obležení byl hlavně počítač napojený na internet. "Jedinou minutu nebyl internet volný," dodala knihovnice k mimořádné noční směně. Situace se vystříbřila až po půlnoci, kdy knihovnu s devadesáti tisíci svazky okupovali už jen skalní příznivci. Dvě děti se svolením rodičů mezi regály s knihami dokonce přenocovaly. Hradišťská knihovna překonala v závěrečném dni Týdne knihoven všechny dosavadní rekordy. "V běžném dni zapisujeme tak deset nových čtenářů. V pátek se přihlásilo 184 lidí," uvedla Pavlicová. Zatímco jindy do knihovny zajdou tak čtyři stovky čtenářů, v pátek do půlnoci jich přišlo devět set. "A další stovky lidí bez čtenářských průkazů," řekla Pavlicová.
Zdroj: Karlovarské noviny
Datum: 16.10.2000
Název: Ohlédnutí za uplynulými dny
Podtitulek: 42. TÝDEN/ Na filmové přehlídce jsou děti nejen v úloze diváků, ale také tvůrců řady pořadů
Str.: 28
Oblast: Západní Čechy
Identifikace: ZV20001016000034

Text:
KARLOVARSKO - Milovníci knih, klienti knihoven a jejich zaměstnanci slavili Týden knihoven 2000, který vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. V knihovnách byly pro zájemce připraveny doprovodné pořady, čtenáři měli k dispozici internet zdarma a vyhlášena byla amnestie pro uživatele, kteří knihu včas nevrátili.

[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]


Zdroj: Klatovský deník
Datum: 16.10.2000
Název: Klatovská městská knihovna oslavila své výročí zavedením čárového kódu
Podtitulek: HISTORIE A SOUČASNOST/ Do krásných protor bývalé jezuitské koleje nachází cestu stále více čtenářů a zájemců o informace, a to nejen v současně probíhajícím Týdnu knihoven
Autor: LIBUŠE BROUSKOVÁ
Str.: 26
Oblast: Západní Čechy
Identifikace: ZL20001016000018

Text:
Ať už se nazývala městská, či okresní, ať ji spravovaly spolky, nebo okresní orgány, nebo město, ať sídlila na radnici, či ve starém gymnáziu, nebo ve dvou domech na klatovském náměstí, či dnes v krásném prostředí bývalé jezuitské koleje, patřila a patří klatovská knihovna již po sto čtyřicet let neodmyslitelně ke kulturnímu životu města.
Začátky
Počátky klatovské knihovny spadají až do roku 1859, Tehdy, přesně 21. prosince, svolal starosta Dr. J. Nauš schůzi dvaceti předních občanů, na které byly schváleny stanovy "Klatovské knihovny". Ta pak zahájila činnost v prostorách radnice na počátku roku 1860. Její fond byl chudý, tvořilo ho dvacet knih, a aby se mohl rozšířit, byly pořádány benefiční koncerty, akademie, divadelní představení, ale také přicházely knižní dary. Prvním knihovníkem byl zvolen profesor gymnázia Josef Andrlík. O pět let později už knihovna vlastnila 137 českých knih a 65 německých. Avšak už v roce 1866, ve válečné době, zanikla.
Otevření čítárny
Návrh na znovuzřízení knihovny inicioval akademický spolek Úhlava teprve po dvaceti letech, v roce 1886, ale zájem veřejnosti o ni byl pramalý. Po deseti letech Úhlava znovu začala usilovat o knihovnu a navíc o čítárnu. Ta byla otevřena 1. května 1898, ale knihovna nikoliv.
Vznik žákovské knihovny
Teprve v roce 1903 se kampaň v tisku postarala o to, že v témže roce zahájila klatovská knihovna opět svou činnost. K městské knihovně pak přibyla knihovna žákovská a vlastní čítárna. V roce 1911 měla knihovna již 1712 svazků a zaznamenala 3853 výpůjček. Problémy byly s jejím financováním, takže třeba starosta Mašek, když město nedalo nic a spolky, které na činnost této kulturní instituce přispívaly, se také nepředaly, sáhl do své kapsy pro stokorunu. Jako červená nit se táhne historií knihoven v Klatovech v této době snaha o jejich integraci a zařazení pod správu města, k čemuž došlo v roce 1913.
Dětská čítárna
Důležitým mezníkem ve vývoji klatovského knihovnictví byl vznik dětské čítárny, která zahájila svou činnost 9. března 1921. Jejím iniciátorem byl učitel v důchodu Josef Aim, jehož jméno při příležitosti 25. výročí trvání převzala. Dětská čítárna nebyla sice co do data vzniku první čítárnou tohoto druhu v Československé republice, ale byla první, která se udržela a své zkušenosti předávala vznikajícím čítárnám dalším.
Okresní lidová knihovna
V roce 1950 vydalo ministerstvo informací a osvěty vyhlášku, na jejímž základě začaly být zřizovány okresní lidové knihovny. V Klatovech začala tato instituce působit 26. července 1951. Její součástí se stala jak dřívější městská knihovna, tak Aimova dětská čítárna. První profesionální ředitelkou klatovské knihovny byla jmenována Františka Míková.
V dubnu 1952 se knihovna s čítárnou našly konečně po častém stěhování trvalejší střechu nad hlavou ve dvou domech na klatovském náměstí, kde setrvaly až do 1. března 1999.
Rozvoj služeb po roce 1989
Po roce 1989 dochází k postupnému rozšiřování služeb a činnosti klatovské knihovny. V roce 1991 byl zorganizován první ročník literární soutěže autorů amatérů Literární Šumava a bylo otevřeno oddělení pro nevidomé a slabozraké.
V roce 1993 byl při knihovně zřízen antikvariát. Ve stejném roce knihovna přešla pod správu Městského úřadu v Klatovech a stala se opět městskou knihovnou, jakou byla kdysi.
Knihovna jako informační centrum
Čím dál tím více poskytovala nejen knihovnické služby, ale stala se centrem služeb informačních. V roce 1998 byla připojena do sítě internetu a napojena na knihovnický systém Lanius. Stala se regionálním centrem pro poskytování informací pro neziskový sektor. V současné době má tři internetové stanice ve studovně, přičemž jedna, pořízená ze sponzorského příspěvku Rotary klubu, slouží invalidním občanům, a další stanice je v dětském oddělení.
Zavedení elektroniky do knihovnických služeb
V roce 1998 přešlo dětské oddělení na plně automatizovný elektronický výpůjční protokol, což znamená úplné zrušení lístkových katalogů a vyhledávání knih pomocí počítače, a to jak personálem, tak čtenáři.
V loňském roce se začala v hudebním oddělení půjčovat cédéčka.
Současnost
Ve svém jubilejním roce klatovská knihovna nejenže umožňuje čtenářům vyhledat si žádanou knihu na počítači při zachování lístkové kartotéky v oddělení pro dospělé, ale zavádí evidenci knih a čtenářů na základě čárového kódu.
Poskytovat uvedené služby knihovnické i informační při využití nejmodernější techniky, pořádat přednášky a besedy a věnovat se dalším aktivitám umožňují knihovnicím, kterých je v současné době pouhých dvanáct, krásné prostory zrekonstruované jezuitské koleje o rozloze 1300 metrů čtverečních, kde například výhodou pro dospělé čtenáře je rozhlehlý výpůjční sál, do kterého se vejde značná část z padesáti tisíc knih, které tu nabízejí k přečtení a prostudování.
Klatovská městská knihovna se v poslední době stala centrem, kam chodí stále více lidí, od mladých po ty nejstarší, zejména mládež a podnikatelé tu vyhledávají informace na internetu a odtud často zajdou prohlédnout si, co by si mohli vypůjčit, jiní chodí prolistovat časopisy, nahlédnout do odborných publikací ve studovně, další si odnášejí tašku knih k přečtení. Současná ředitelka Zdeňka Buršíková a její spolupracovnice jsou spokojeny. Co víc si mohou přát než stále stoupající počet spokojených návštěvníků? Vždyť zatímco v roce 1998 evidovali 3390 čtenářů, letos tohoto počtu bylo dosaženo už v květnu.

[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]


Zdroj: Listy Strakonicka
Datum: 16.10.2000
Název: Švýcarům se ve Vodňanech začíná líbit
Podtitulek: OHLÉDNUTÍ ZA TÝDNEM / V Týdnu knihoven připravili v Blatné výstavu o téměř stoleté historii místní knihovny. V prostorách Úřadu práce ve Strakonicích se připravuje chráněná dílna.
Autor: PETR ŠKOTKO
Str.: 18
Oblast: Jižní Čechy
Identifikace: JS20001016000014

Text:
V RÁMCI Týdne knihoven připravili v Blatné výstavu o téměř stoleté historii místní knihovny. Její počátek je datován na 24. února 1901 a prvním knihovníkem byl Josef Siblík. Zajímavostí výstavy je vitrína s kuriozitami, kterými si lidé zakládají knihy. Mezi exponáty nechyběla například slupka od salámu, nůžky nebo pravá tisícikoruna.
ŠMIDINGEROVA knihovna ve Strakonicích uvedla do provozu Evropské informační středisko. Protože se stále více klade důraz na informace týkající se Evropské unie, středisko by mělo občanům umožnit právě získávání těchto informací. Tímto krokem se strakonická knihovna zařadila na druhé místo za knihovnu v Jindřichově Hradci.

[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]


Zdroj: Moravský den
Datum: 16.10.2000
Název: den v okresech
Autor: čtk, ana, dav
Str.: 03
Rubrika: Zlínský kraj
Oblast: Jižní Morava
Identifikace: WM20001016000005

Text:
UHERSKÉ HRADIŠTĚ (ana) - Pestrý program připravili pro své návštěvníky na páteční noc zaměstnanci knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Několik desítek dětí spolu se svými rodiči se zúčastnilo "Setkání broučků" na Masarykově náměstí, které rozzářily světýlky nejrůznějších podob a tvarů. Poté se všichni vydali na cestu do knihovny, která byla výjimečně otevřena celou noc. Akce se uskutečnila v rámci "Týdne knihoven" a podle slov Radka Jančáře, který je bývalým zaměstnancem uheskohradišťské knihovny, se mohli organizátoři těšit opravdu vysoké návštěvnosti. "Podle mých informací bylo v noci z pátku na sobotu zaregistrováno na 180 nových čtenářů, což je neuvěřitelné číslo," uvedl Jančář a dodal, že pracovnicím dalo za celou noc nejvíc práce lepení nových průkazů.Zdroj: Noviny Náchodska
Datum: 16.10.2000
Název: KRÁTCE Z MINULÉHO TÝDNE Knihovny připravily bohatý program
Str.: 07
Oblast: Východní Čechy
Identifikace: VN20001016000014

Text:
Do Týdne knihoven, celostátní akce vyhlašované každoročně Sdružením knihovníků a informačních pracovníků České republiky, se v pondělí zapojila bohatým programem také čtenářská zařízení náchodského okresu.
[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]