Vyhledat   Tisk    Daidalos listopad 2000: sekce dokumentů pro knihovníky    @ jindriska.pospisilova@nkp.cz

Návrh NK ČR: žádanka


Meziknihovní služby - jednotná žádanka - připomínkové řízení

Úvod | Návrh SDRUK: žádanka | Návrh SDRUK: korespondence mezi knihovnami | Návrh NK ČR: žádanka


Žádanka ve formátu .doc, ve formátu PDF

Žádanka v této podobě je jen informativní. Oficiální podobu zobrazíte ve formátu .doc, nebo PDF, viz výše.
ŽÁDANKA   MEZIKNIHOVNÍ   VÝPŮJČNÍ - REPROGRAFICKÉ SLUŽBY (nehodící se škrtněte)

Adresa a lokační značka žádající knihovny:

 

 

Jméno čtenáře: číslo žádanky:

Autor, název

(monografie, žádaného článku, ...):

 

Místo vyd: Nakladatel:

Název periodika, sborníku:

 

Ročník: Rok: Číslo:

Pramen citace:

Datum vyřízení: Lhůta do:

Prodlouženo:

  1. 2. 3.

Upomínka:

1. 2. 3.

 

 

Signatura:

 

Díl, ročník, svazek Počet sv.

číslo požadavku:

 

ISSN / ISBN:

 

 

Rok vyd.

 

 

Stránky:

Razítko žádající knihovny:

 

 

 

Datum objednání: Podpis:

B. Ústřižek

Signatura:

 

Díl, ročník svazek Počet sv.

číslo požadavku:

Údaje o žádaném díle:

 

Žádající knihovna:

 

Datum vyřízení:

*Mám zájem o postoupení žádanky: ANO NE

*V případě, že dílo nelze půjčit, mám zájem

jeho kopii, pokud cena nepřesáhne částku

................................ Kč

*Žádanku prosíme vyřídit do:.......................

*Pokud není dílo dostupné v ČR, žádám o jeho

objednání ze zahraničí: ANO NE

prostřednictvím: *ABA001 *BOA001

*ABA007 *ABA013 *OLA001

Dílo bylo prověřeno v pramenech:

 

C. Průvodka

Signatura:

 

Díl, ročník, svazek Počet sv.

číslo požadavku:

Dodržte:

*lhůta do.....................................................

*prezenční studium ve Vaší knihovně

*trezorové uložení výpůjčky

*pojištění při vrácení na.................

Datum vyřízení:

 

 

 

Lokační značka půjčující knihovny:

 

Žádající knihovna:

 

 

 

číslo žádanky:

D. Sdělení pro žádající knihovnu

Žádané dílo:

1. Je půjčeno. Zašleme po vrácení

Žádanku si ponecháváme jako záznam

2. Nelze půjčit.

3. Je dočasně nedostupné. Žádejte znovu

za..........................................................

4. Nemáme

 

Žádanku postupujeme:

.................................................................

 

Datum vyřízení:

 

 

 

Lokační zn. vyřizující knih.:

Žádající knihovna:

 

číslo zádanky:

 

 

Další sdělení žádající knihovně:

Zprávy a sdělení

o bibliografickém zjišťování:

Upřesnění výpůjčních podmínek:

Dílo bylo prověřeno v pramenech:

název pramene: výsledek zjištění:

Souborné katalogy

SKK: + 00

KZP: + 00

SK CEZL + 00

Bibliografie:

Bibliografický katalog ČK: + 00

Národní bibliografie.............. + 00

(země)

 

Ostatní

Vysvětlivky: + pramen uvádí,

00 nezjištěno, pramen neuvádí

Lokační značka vyřizující Datum Kód Dat

knihovny: přijetí: vyřízení: vyřízení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kódy vyřízení:

  1. Žádaný dokument je vypůjčený. 8. Dokument je ve vazbě.
  2. Ve zpracování. 9. Nemáme požadovaný díl.
  3. Ztráta. 17. Ověřte znovu citaci.
  4. Dokument se nepůjčuje. 34. Prezenční studium.
  5. Nemáme ve fondu. 27. Jiné

Ostatní kódy viz Doporučení IFLA pro užívání kódů v MVSDaidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz