Vyhledat   Tisk    Daidalos listopad 2000: sekce dokumentů pro knihovníky    @ jindriska.pospisilova@nkp.cz

Meziknihovní služby - jednotná žádanka - připomínkové řízení


Úvod | Návrh SDRUK: žádanka | Návrh SDRUK: korespondence mezi knihovnami | Návrh NK ČR: žádanka


NK ČR ve spolupráci s knihovnickým serverem Daidalos připravilo krátké připomínkové řízení k návrhům jednotné žádanky, na základě kterého bude vybrán nejvhodnější typ tak, aby byly zajištěny potřeby všech knihoven v ČR. Vybraný typ žádanky bude nejpozději do 10. 12. 2000 zaslán TÚK k vytištění.

Připomínky a názory jednotlivých knihoven budou přijímány nejpozději do neděle 3. prosince 2000 na adrese:
Národní knihovna ČR
ORMS
Klementinum 190
110 01 Praha 1
E-mail: jindriska.pospisilova@nkp.cz, mvs@nkp.cz

Současný stav - vysvětlení:

Návrh jednotné žádanky pro meziknihovní služby vznikl po širokém připomínkovém řízení pracovníků služeb českých knihoven (všechny knihovny - členové Komise pro služby a dále okresní a větší městské knihovny) a stal se součástí "Zásad meziknihovních výpůjčních služeb v ČR"- Doporučení ÚKR ze dne 15. 3. 1999.

Na jaře roku 1999 bylo Technické ústředí knihoven (dále TÚK) požádáno, aby jednotnou žádanku vytisklo. TÚK však s odkazem na vysoké zásoby dosud používaných žádanek toto odmítlo. Závazný návrh byl na výzvu ÚKR na jaře roku 2000 doplněn pouze formálně v souladu s Doporučením IFLA pro užívání kódů v meziknihovní výpůjční službě a předložen 17. Zasedání Komise pro služby v Ústí nad Labem (31. 5. - 1. 6. 2000), které takto upravenou jednotnou žádanku doporučilo k tisku. Jednotná žádanka se stala také součástí Metodických pokynů pro meziknihovní služby v České republice, které vypracovala NK ČR.

Současně na tomto zasedání předložila MZK upravený návrh jednotné žádanky, který byl schválený v rámci jednání SDRUK a společně se státními vědeckými knihovnami prosazuje používání tohoto návrhu v poštovním styku mezi knihovnami. NK ČR se domnívá, že není žádoucí, aby byly používány dvě jednotné žádanky k zajišťování meziknihovních služeb klasickou (poštovní) cestou. Z tohoto důvodu navrhujeme toto řešení a žádáme pracovníky knihoven o spolupráci.

Děkujeme za pochopení.

Za Oddělení referenčních a meziknihovních služeb Národní knihovny ČR

Jindřiška Pospíšilová

Úvod | Návrh SDRUK: žádanka | Návrh SDRUK: korespondence mezi knihovnami | Návrh NK ČR: žádanka
Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz