Vyhledat   Tisk    Daidalos listopad 2000: sekce dokumentů pro knihovníky    @ jindriska.pospisilova@nkp.cz

Návrh SDRUK: žádanka


Meziknihovní služby - jednotná žádanka - připomínkové řízení

Úvod | Návrh SDRUK: žádanka | Návrh SDRUK: korespondence mezi knihovnami | Návrh NK ČR: žádanka


Žádanka ve formátu .doc, ve formátu PDF

Žádanka v této podobě je jen informativní. Oficiální podobu zobrazíte ve formátu .doc, nebo PDF, viz výše.

Žádanka  meziknihovní výpůjční – reprografické služby (nehodící se škrtněte)

 

Průvodka

Název a lokační značka žádající knihovny:

e-mail:

Signatura:

 

Signatura

Jméno čtenáře: číslo žádanky:

Díl, roč., sv. Počet sv.

Díl, roč., sv. Počet sv.

 

číslo požadavku:

číslo požadavku:

Druh dokumentu: kniha - seriál - článek - CD ROM - disketa - jiný

Dodržte:

? lhůta do: …………………………

? prezenční studium ve vaší

knihovně

? trezorové uložení výpůjčky

? pojištění při vrácení na ……...Kč

 

Datum vyřízení:

 

 

Lokační značka půjčující

knihovny:

Žádající knihovna

 

Číslo žádanky:

Autor, název (monografie, žádaného článku…): ISBN / ISSN:

 

Je možné zaslat jiné vydání: ano-ne

 
   
   
   

Pořadí vyd.: Místo vyd.: Vydavatel: Rok vyd.:

 

Název žádaného časopisu:

 

Ročník: Rok: Číslo: Stránky:

 

Pramen citace:

 

Datum vyřízení: Lhůta do:

Prodlouženo:

1. 2. 3.

 

Upomínka:

1. 2. 3.

Razítko žádající knihovny:

 

 

 

 

 

 

Datum objednání: Podpis:

 

 

Lokační značka dodávající knihovny:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Mám zájem o postoupení žádanky

ANO – NE

? V případě, že dílo nelze půjčit, mám zájem

o jeho kopii, pokud cena nepřesáhne

částku …………………………. Kč

? Žádanku prosíme vyřídit do: ……………..

? Pokud není dílo dostupné v ČR, žádám

o jeho objednání ze zahraničí: ANO – NE

prostřednictvím: ? ABA001

? ABA007 ? ABA013

? BOA001 ? OLA001

Datum Kód Datum

přijetí: vyřízení: vyřízení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kódy vyřízení:

1. Žádaný dokument je vypůjčený.

2. Ve zpracování.

3. Ztráta.

4. Dokument se nepůjčuje.

5. Nemáme ve fondu

8. Dokument je ve vazbě.

9. Nemáme požadovaný díl.

17. Ověřte znovu citaci.

34. Prezenční studium

 

 

Dílo bylo prověřeno v pramenech:

Souborné katalogy

KZP: + 00

SK CEZL: + 00

Bibliografický katalog ČR: + 00

Národní bibliografie

……………(země) + 00

Ostatní:

 

Vysvětlivky:

+ pramen uvádí

00 nezjištěno, pramen neuvádí

 

Další sdělení žádající knihovně:Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz