Vyhledat   Tisk    Daidalos září 2000: sekce dokumentů pro knihovníky    @

Návrh zákona o veřejných knihovnách a informačních službách


Návrh knihovnického zákona | Prováděcí zpráva | Důvodová zpráva | Návrh vyhlášky o provedení zákona o VKIS

Kolegyně a kolegové,

nabízíme Vám možnost vyjádřit své stanovisko a náměty k návrhu zákona o veřejných knihovnických a informačních službách, který připravilo Ministerstvo kultury ČR. V této podobě byl koncem srpna předán legislativní radě vlády, která ho v současné době projednává.

Pokud máte nějaké připomínky či návrhy na doplnění a změny, zašlete je na adresu: vit.richter@nkp.cz

Pokud se domníváte, že by mělo být něco formulováno jinak, nebo že by zákon měl být doplněn, prosíme: navrhněte přímo svou vlastní formulaci. K tomu také připojte stručné zdůvodnění návrhu. Připomínky lze uvést přímo do textu zákona a graficky je odlišit. V této fází jsou všeobecné výhrady nedostatečné a nedají se efektivně využít. Svou pozornost věnujte také návrhu prováděcí vyhlášky.

Jaký bude další postup knihoven:

Vít Richter
Předseda Ústřední knihovnické rady a SKIP

Návrh knihovnického zákona

Prováděcí zpráva

Důvodová zpráva

Návrh vyhlášky o provedení zákona o VKIS


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz