Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Knihovník a počítač | Elektronická pošta

Lekce VII. - Přílohy pro pokročilé

připravuje: Zlata Houšková, Kaarolina Jonáková

Posílání příloh bylo tématem druhé lekce.
V této lekci se dozvíte, jak posílat přílohy, abyste minimálně zatížili poštovní schránku příjemce a zabránili tomu, že příjemce zprávu nebude moci otevřít.

TEXT

Posíláte-li jako přílohu textový dokument, uvědomte si, že příjemce ve většině případů nemá shodný textový editor (to platí samozřejmě i pro ostatní programy) jako vy. Máte-li hodně nový počítač, je na něm pravděpodobně nainstalována nová verze textového editoru Word, než má adresát. Proto ukládejte dokumenty ve formátu RTF, nebo alespoň ve formátu Word 6.0/95. Při ukládání ve Wordu vyberte z nabídky typ souboru = pod kolonkou, kam píšete název dokumentu, RTF (*.rtf) nebo Word 6.0/95 (*.doc). Naděje, že ho příjemce otevře, se zvyšuje. V každém případě je velikost dokumentu RTF oproti formátu DOC výrazně menší, což u příjemců s omezenou velikostí poštovní schránky hraje roli.

OBRÁZKY

Obrázky jsou celkem velké a zabírají mnoho prostoru. Posíláte-li obrázek, který jste našli na Internetu, pošlete jen jeho adresu. Posíláte-li obrázek, který jste sami vytvořili v grafickém editoru, uložte ho ve formátu JPG nebo GIF. Obrázek v jednom z těchto formátů je celkem malý a hlavně se příjemci otevře přímo v okně prohlížeče. Nemusí mít žádný zvláštní editor obrázků.

OMEZOVÁNÍ VELIKOSTI SOUBORŮ

Nadměrná velikost dopisu může být příčinou, proč zpráva nemůže být doručena. Většina uživatelů elektronické pošty má omezený rozsah poštovní schránky. Přesahuje-li velikost zprávy tento rozsah, zpráva nemůže být doručena. Jednou z možností, jak omezit velikost dokumentů je zazipování. WinZip je šikovný program, který umí dokumenty "zabalit". Textové soubory zabalí tak, že se jejich velikost zredukuje až na 50%. Do jednoho souboru můžete zabalit více dokumentů. Práce s programem je snadná - podívejte se na návod.

WinZip můžete stáhnout, nainstalovat, vyzkoušet a pak třeba koupit.
Je vám k dispozici na FTP.

WEBOVÉ STRÁNKY

Zaujala-li vás webová stránka a chcete-li s ní seznámit i své přátele, pošlete jen její internetovou adresu (URL). Není nutno stránku ukládat a posílat jako přílohu.

Uživatelům Internet Exploreru stačí na stránce, jejíž adresu chcete odeslat, kliknout v horním menu na Nástroje/Tools a vybrat Mail and News --> Send a link. Po odkliknutí se vám automaticky otevře okno nové zprávy kam doplníte e-mailovou adresu příjemce a Předmět a můžete odeslat.

Pokud používáte prohlížeč Netscape, stačí na stránce, jejíž adresu chcete odeslat, kliknout v horním menu na položku File/Soubor a vybrat Send page/Odeslat stránku. Po odkliknutí se vám automaticky otevře okno nové zprávy, kam doplníte e-mailovou adresu příjemce a Předmět a můžet odeslat.

nejasnosti@ff.cuni.cz

SLOVNÍČEK:

RTF
Rich Text Format
způsob ukládání dokumentů tak, aby byly snadno převoditelné mezi různými programy.

URL
Uniform Resource Locator
"adresa" dokumentu

FTP
File Transfer Protocol
způsob určený pro přenos souborů, odlišný od způsobu, kterým se přenášejí webové stránky

TIP

Soubor můžete odeslat i z jakékoliv složky. Stačí kliknout na soubor pravým tlačítkem a z menu vybrat Odeslat --> Outlook/Netscape Messenger.

Příští lekce: Nastavení důležitosti a vyhledání zpráv


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz