Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Knihovník a počítač | Elektronická pošta

Lekce II. - Přílohy a přeposlání dopisu

připravuje: Zlata Houšková, Kaarolina Jonáková

Přeposílání dopisů (Outlook i Messenger)

Doručenou poštu můžete přeposlat třetí osobě.

 1. Učiníte tak kliknutím na tlačítko Předat/Forward.

 2. Otevře se okno, kde je automaticky vložen Předmět (v podobě [Fwd: název dopisu]) a text přeposílané zprávy, ke kterému můžete přidat text vaší zprávy prostým připsáním.

 3. e-mailovou adresu vyplníte do pole Komu/To

Přijde-li vám dopis, jehož předmět začíná Fwd: znamená to, že vám byl adresátem pouze přeposlán.

Práce s přílohami

Elektronickou poštou je možné posílat nejenom zprávy, ale i dokumenty (texty, obrázky ...). Nevkládáme je přímo do textu zprávy, ale přidáváme jako tzv. přílohy/attachments. O vhodných typech souborů k posílání a minimalizaci jejich velikosti se dozvíte v některé z dalších kapitol.

Posíláte-li přílohou dopis, nikdy ho neposílejte bez průvodní zprávy, o co se v příloze jedná! Informace typu "Otevřete si přílohu" je nedostačující a celá řada příjemců zprávu tohoto typu místo otevření smaže.

Odesílání (Outlook i Messenger)

 1. Klikněte na ikonu Nová zpráva/New message (--> viz Lekce I.)

 2. Vyplňte pole To, Subject a text zprávy (--> viz Lekce I.)

 3. Klikněte v horním menu na ikonu sponky s popisem Attach (--> viz obrázek č. 1/2) a z menu vyberte File

 4. Otevře se stejné okno jako když otevíráte soubor třeba ve Wordu, kde vyberete soubor, který chcete poslat a potvrdíte kliknutím na Otevřít/Open.

 5. Zda jste soubor skutečně přidali jako přílohu zkontrolujete

  • V Outlooku: názvy souborů připojených jako přílohy se zobrazí v poli Attach, hned pod polem Předmět/Subject.

  • V Messengeru: kliknutím na červenou ikonku sponky (Attach File Documents), vlevo pod ikonou To.

 6. Dopis odešlete známým způsobem.

Otevírání přílohy

Je-li k dopisu připojena příloha, poznáte již ve schránce, tento dopis je označen ikonou obálky se sponkou (ostatní jen ikonou obálky).
Pozor na viry: zvláště v Outlooku nikdy neotevírejte přílohy bez průvodního dopisu!

Když tento dopis otevřete, najdete ho

 • v Outlooku

  1. v pravém rohu záhlaví textu zprávy poklepete na ikonu sponky a objeví se menu:

  2. chcete-li soubor otevřít, kliknete na název souboru

  3. chcete-li soubor uložit, kliknete na Uložit jako. Otevře se stejné okno.V dolní části vyberete složku, kam chcete soubor uložit, a potvrdíte kliknutím na Save/Uložit - nyní je příloha uložená na vašem počítači a můžete s ní pracovat.

 • v Messengeru

  přímo v okně textu zprávy, obvykle na konci, v některých případech musíte kliknout na ikonu sponky v záhlaví zprávy, přílohy se potom zobrazí v dolní části okna. Kliknutím na název přílohy se vám zobrazí okno s nabídkou:

  • Otevřít/Open - zvolíte (kliknutím na Open a potvrzením OK), pokud chcete přílohu otevřít.

   Program sám zvolí, ve kterém programu přílohu otevře (např. nazev.doc otevře ve Wordu) a automaticky požadovaný program spustí a dokument otevře. Pozor: někdy se stane, že se se příloha otevře v okně prohlížeče a je nečitelná. V tomto případě toto okno zavřete, vraťte se do Messengeru a klikněte znovu na přílohu a z nabídky vyberte Uložit/Save to disk (--> viz další bod). Po uložení otevřete soubor jako otevíráte jiné soubory - poklepáním na daný soubor ve složce.

   Některé typy souborů se otevřou přímo v okně textu zprávy (např. webové stránky a obrázky). Můžete tomu předejít, když v horním menu v položce View --> zrušíte volbu View messages inline (kliknutím v menu na položku). Pokud vám otevírání souborů přímo vyhovuje, můžete stejným způsobem volbu nastavit. Nebojte se to vyzkoušet, nedá se tím nic zkazit.

  • Uložit/Save it to disk - zvolíte (kliknutím na Save it to disk, a potvrzením OK), pokud chcete přílohu uložit nebo upravovat.

  • Otevře se stejné okno, jako když ukládáte soubor třeba ve Wordu, kde vyberete složku, kam chcete soubor uložit, a potvrdíte kliknutím na Save/Uložit - nyní je příloha uložená na vašem počítači a můžete s ní pracovat.
nejasnosti@ff.cuni.cz

SLOVNÍČEK:

forward
postoupit, předat
v el. poště: přeposlat zprávu

attachment
přípojení, připevnění
v el. poště: příloha

download
přetáhout (data)
v el. poště: přetáhnout/stáhnout data ze sítě na pevný disk počítače

Příští lekce: Vytváříme adresář


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz