Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Knihovník a počítač | Elektronická pošta

Lekce VIII. - Nastavení důležitosti a vyhledání zpráv

připravuje: Zlata Houšková, Kaarolina Jonáková

NASTAVENÍ DŮLEŽITOSTI ZPRÁVY

Odesílanou poštu můžete označit stupněm důležitosti (vysoká, normální, nízká). Příjemci se stupeň důležitosti zobrazí vedle ostatních údajů o zprávě. Jedná se pouze o informaci pro příjemce, stupeň důležitosti nijak neovlivňuje rychlost přenosu zprávy.

Důležitost nastavíte:

 • V Outlooku: Otevřete okno nové zprávy. Klikněte na ikonu s vykřičníkem a kliknutím vyberte z menu požadovanou důležitost.

 • V Messengeru: Otevřete okno nové zprávy. Důležitost/priorita se nastavuje v poli vedle pole Předmět/Subject.

VYHLEDAT ZPRÁVU

Vyhledat zprávu ve vašich složkách vám pomůže funkce programu Vyhledat zprávu.
 • V Outlooku: V horním menu klikněte na Úpravy/Edit a dále na --> Najít/Find --> Najít zprávu/Find Message. Zobrazí se formulář, kde kliknutím na tlačítko Procházet/Browse vyberete složky, které se mají prohledávat. Pokud chcete prohledávat všechny složky, nastavte buď Outlook nebo Osobní složky.

  V následujících polích vyberte hledisko, podle kterého bude zpráva hledána: odesílatel, příjemce, slova v předmětu a slova ve zprávě. Můžete také omezit časové rozpětí: obdrženo před/po. Vyhledání potvrdíte kliknutím na Najít/Find now. Nalezené zprávy se zobrazí v dolní části formuláře. Otevřete je dvojkliknutím.

 • V Messengeru: V horním menu klikněte na Edit a vyberte Search Messages. Zobrazí se formulář, kde vyberete, které složky se mají prohlížet. Tento formulář je shodný s formulářem definování podmínek filtrování pošty. Chcete-li vyhledávat všechny složky, vyberete Local Mail (úplně první položka v seznamu).

  Hledisko vyhledávání vyplňujete ve spodním trojpoli.

  • V prvním poli vyberete hledisko, podle kterého se má zpráva vyhledat: odesílatel, adresát, slova ve zprávě atd.

  • V druhém poli nastavíte, kdy se má vyhledat: je-li, není-li, obsahuje-li, neobsahuje-li atd.

  • V třetím poli vyplníte konkrétní údaj: adresa, slovo.

  Dotaz může být kombinací několika hledisek. Nové trojpole vyvoláte kliknutím na tlačítko More.

  Dotazy jsou spojeny operátory A a NEBO. Nastavíte je výběrem jedné z možností: Match any of the following pro NEBO a Match all of the following pro A. Položku vyberete zaškrtnutím položky nad trojpolem.

nejasnosti@ff.cuni.cz

SLOVNÍČEK:

rychlost přenosu zprávy
pohybuje se řádově ve vteřinách až minutách dle velikosti zprávy

Příští lekce: Užitečnosti


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz