Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | AiP knihovnám | Databáze Proquest/PCI krok za krokem

Práce v databázi Proquest

připravuje: Jakub Petřík, Kaarolina Jonáková

Vstup do databáze Proquest Vstup do databáze PCI
Jednoduché hledání Pokročilé hledání Zobrazení výsledků Zobrazení článků Vyhledat titul

 1. Vyberte databázi.

 2. Vložte slovo nebo sousloví. Využijte operátoru AND.
  Například:
         library
         library AND history
         public librarianship

  Poznámka: Při vyhledání není brán zřetel na velikost písmen.
  Výsledky dotazů Prague a prague budou shodné.

 3. Můžete nastavit
         typ dokumentu (vše, noviny, časopisy)
         časové rozmezí (1986-1997, 1997-)
         co chcete hledat (plné texty neob citace a abstrakty)

 4. Klikněte na tlačítko Search/Hledat.

 TIP 

Jak formulovat dotaz?

 1. Formulujte větu dotazu (v angličtině), který chcete vyhledat.
  Např. Vliv katalogizace v AACR2 na psychiku knihovníka.

 2. Z této věty vyberte nejdůležitější slova nebo frázi, třeba AACR2 a psychika knihovníka.

 3. Tato slova vložte do pole dotazu a spojte operátorem AND.

 4. Klikněte na tlačítko Search/Hledat.

 TIP 

Lepších výsledků docílíte prohledáváním pouze jedné databáze, nikoliv všech. Databázi vyberete po přihlášení do ProQuestu zaškrtnutím požadované databáze.

 UPOZORNĚNÍ 

Databáze ProQuest se po deseti minutách nečinnosti (to znamená, že 10 minut nebyl registrován pohyb myší ani kliknutí na klávesnici) automaticky odpojí.

Obrazovka Proquest: Jednoduché hledání

Příště: Práce v databázi PCI


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz