Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | AiP knihovnám | Databáze Proquest/PCI krok za krokem

Práce v databázi Proquest

připravuje: Jakub Petřík, Kaarolina Jonáková

Vstup do databáze Proquest Vstup do databáze PCI

Jednoduché hledání Pokročilé hledání Zobrazení výsledků Zobrazení článků Vyhledat titul

Pokročilé hledání slouží ke snadnému zadávání složených dotazů.
Následujte čísla na obrázku:

  1. Vyplňte slovo nebo sousloví

  2. Z menu vyberte pole, ve kterém se má vyhledávat a kliknutím potvrďte výběr.

  3. Z menu vyberte operátor AND (+) OR (nebo), AND NOT (a ne ).
    Nezvolíte-li nic bude nastaveno AND.

  4. Vložte druhé slovo nebo sousloví.
    Chcete-li zadat další termíny, opakujte kroky 2 - 4.

  5. Chcete-li omezit vyhledávání na určité období, vyberte od kdy do kdy.

  6. Klikněte na tlačítko Search/Hledat.

 TIP 

Dotaz můžete odeslat hned
po krocích 1, 2 nebo 4
.

Obrazovka Proquest: Pokročilé hledání

Příště: Práce v databázi PCI


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz