Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | AiP knihovnám | Databáze Proquest/PCI krok za krokem

Práce v databázi Proquest

připravuje: Jakub Petřík, Kaarolina Jonáková

Vstup do databáze Proquest Vstup do databáze PCI

Jednoduché hledání Pokročilé hledání Zobrazení výsledků Zobrazení článků Vyhledat titul

Result list obsahuje seznam vyhledaných článků. Co se s ním dá dělat.

  1. Kliknutím na název článku se vám zobrazí text.

  2. Zaškrtnutím si označte si vybraný článek. Článek se přidá do Marked List, a nadále ho máte k dispozici ve schránce. Kliknutím na ikonu Marked List (2a) se vám obsah schránky zobrazí. Vybrané články můžete tisknout, nebo poslat mailem.

  3. Kliknutím na View only fulltext, se zobrazí jen články které obsahují plný text.

  4. Upravte dotaz. V okně dotazu můžete dotaz měnit nebo zadat nový.

Obrazovka Proquest: Zobrazení výsledků

Příště: Práce v databázi PCI


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz