Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | AiP knihovnám | Databáze Proquest/PCI krok za krokem

Práce v databázi PCI

připravuje: Jakub Petřík, Kaarolina Jonáková

Vstup do databáze Proquest Vstup do databáze PCI

Vyhledat článek Vyhledat titul Zobrazení výsledků

Z titulní stránky databáze vyberte v pravém menu Search Article.
Hledat můžete několika způsoby:

  1. Podle klíčového slova (klíčových slov)

  2. Podle klíčových slov z názvu

  3. Podle autora

  4. Podle části časopisu (např. příloha)

  5. Podle názvu časopisu

  6. Podle jazyka textu

  7. Vymezit můžete časové období

  8. Omezit můžet počet záznamů, které budou vyhledány

  9. Klikněte na tlačítko Search/Hledat.

Při vyhledávání dle polí 3, 4, 5, 6 můžete položku vybrat ze seznamu (10) položek v databázi, vyhnete se tak překlepům při zadávání.

Nechcete-li vyhledávat v celé databázi, můžete hledání omezit jen na jeden až pět oborů. Klikněte na Browse (11) na začátku formuláře a vyberte požadovaný obor. Jeden obor přidáte kliknutím na jméno oboru. Chcete-li přidat více oborů, při výběru dalších položek podržte klávesu Ctrl (Control). Výběr oboru/oborů potvrdíte kliknutím na OK.

Obrazovka Proquest: Jednoduché hledání

Příště: Sitebuilder: začínáme


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz