Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Knihovník a počítač | Word není jen psací stroj

Lekce VII. - Vytváříme strukturovaný dokument

připravuje: Zlata Houšková, Kaarolina Jonáková

Nebojte se zkoušet, vždy je k dispozici tlačítko Úpravy --> Zpět, které stornuje naposledy provedenou operaci/operace (klávesová zkratka Ctrl+Z)

Strukturovaným dokumentem rozumíme dokument členěný do uspořádaných částí, např. kapitol a podkapitol. Pokud tento dokument uděláte tak, jak si Word přeje, velmi si usnadníte práci s organizací textu. Editor vytváří strukturu kapitol, nabízí např. rychlé procházení dokumentem, generování obsahu nebo automaticky vkládané křížové odkazy. Určitě se vám zdá, že můžete rozsáhlý a členěný dokument napsat bez pomoci editoru? Ano můžete, ale proč to neudělat jednodušeji a efektivněji.

Základem je definovat si typ číslování částí --> viz víceúrovňové číslování v předešlé kapitole. Dokud si toto nenastavíte, bude struktura kapitol nečíslovaná. Po tomto nastavení se automaticky nastaví šablona pro první tři nadpisy (tedy např. 1, 1.1, 1.1.1 …). To už jsou připravené nadpisy kapitol. Pokud zjistíte, že potřebujete strukturu hlubší, není problém přidat další úroveň. Stačí vybrat v menu Formát --> Styl. Zobrazí se přehled používaných stylů. Pod přehledem je možnost zobrazit všechny styly. Nechte si je zobrazit a kliknutím vyberte další nadpis v pořadí, např. Nadpis 4, Nadpis 5. Potvrďte kliknutím na Použít a vybraný nadpis se přidá mezi používané. V této fázi také můžete jednotlivé nadpisy upravit. Klikněte na nadpis, který chcete upravit, a v pravé části menu klikněte na Upravit. Otevře se okno možností. V dolní části najdete menu Formát, ze kterého vyberete, co chcete upravovat. Můžete nastavit např. jiný typ písma, ohraničení a stínování nadpisu. Změny potvrďte kliknutím na OK.

Každá úroveň nadpisu musí být zvlášť definovaná. Na standardním panelu najdete výběr formátu textu (vedle výběru typu písma), při běžném psaní je přednastaven formát Normální. Když menu prolistujete, uvidíte další používané formáty Nadpis 1Nadpis x, dle vašeho výběru.

Použití je jednoduché. Místo formátu Normální vyberte Nadpis 1, při prvním použití této funkce možná budete muset kliknout na ikonu číslování, aby se zobrazilo číslo části. Poté co napíšete název části a potvrdíte klávesou Enter, formát se automaticky vrátí na normální. Přidávání nadpisů na nižších úrovních je stejné. Nižší čísla se již přidávají automaticky, stačí vybrat požadovaný nadpis.

Prohlížení struktury dokumentu
Dokumentem lze snadno procházet v režimu Zobrazit rozvržení. V horním menu otevřete Zobrazit --> Zobrazit rozvržení. V levé části okna se zobrazí přehled kapitol a podkapitol. Kliknutím na jednotlivé kapitoly se pohybujete v dokumentu. Přehled zavřete stejným způsobem, jakým jste ho otevřeli.

Generování obsahu
Word vám sám vygeneruje obsah dokumentu a doplní čísla stránek. V horním menu vyberte Vložit --> Rejstřík a seznamy. Vyberte list Obsah. Zvolte obsah, který vám vyhovuje (u každého máte náhled). Můžete nastavit, zda má obsah zahrnovat všechny nadpisy, může být bez čísel stránek atd. Formát obsahu si můžete upravit dle vašich požadavků. Klikněte na obsah Dle šablony a v klikněte na Upravit. Máte k dispozici řadu možností, které upravujete stejně jako Styly --> viz výše. Pokud po vygenerování obsahu změníte číslování kapitol, obsah se sám neaktualizuje. Aktualizujete ho jednoduše: klikněte na obsah pravým tlačítkem a vyberte Aktualizovat pole. Zobrazí se menu, kde vyberete Aktualizovat celou tabulku a potvrdíte OK. Obsah se zaktualizuje.

Křížové odkazy
V rámci jednoho dokumentu můžete vytvářet odkazy na jiné části textu. Např. z kapitoly 8 odkazujete na kapitolu 2.1.3. Na místě, odkud má být odkazováno, klikněte v horním menu na Vložit --> Křížový odkaz. Zobrazí se přehled kapitol, kde vyberete, na kterou kapitolu se má odkazovat. Na určené místo se vloží číslo kapitoly, které funguje jako hypertextový odkaz. V případě, že vložíte novou kapitolu a číslování kapitol se posune, musíte odkaz aktualizovat. Jeden odkaz aktualizujete kliknutím pravým tlačítkem a vybráním Aktualizovat pole. Všechny odkazy v celém dokumentu aktualizujete naráz stejným způsobem, ale po označení celého textu (v horním menu Úpravy --> Vybrat vše, nebo klávesová zkratka Ctrl+A).

Plus: Užitečnost pro dlouhé texty: na jakékoliv místo v textu si můžete vložit záložku, například na místo, kam jste došli při čtení.
Stačí vybrat v horním menu Vložit --> Záložku. Záložku nějak nazvěte a potvrďte Přidat. Záložka je jenom pro vaši orientaci v textu, nebude nijak zobrazena. Až se budete chtít na založené místo vrátit, otevřete menu záložek stejným způsobem jako při přidávání a vyberte na kterou záložku se chcete vrátit.

nejasnosti@ff.cuni.cz

SLOVNÍČEK:

generování obsahu
Word obsah sám sestaví dle názvů kapitol a číselné hierarchie a seřadí do vámi zvolené struktury

Příští lekce: Režim úprav, sledování změn


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz