Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Knihovník a počítač | Word není jen psací stroj

Lekce IV. - Poznámky pod čarou a vysvětlivky, číslování stránek

připravuje: Zlata Houšková, Kaarolina Jonáková

Nebojte se zkoušet, vždy je k dispozici tlačítko Úpravy --> Zpět, které stornuje naposledy provedenou operaci/operace (klávesová zkratka Ctrl+Z)

Poznámky pod čarou a vysvětlivky

Vkládání poznámek pod čarou/vysvětlivek lze díky Wordu zautomatizovat. Tedy: vy pouze vkládáte poznámky a Word zajistí vše ostatní.

Poznámka pod čarou versus vysvětlivka? Nemusíte si s tím lámat hlavu, Word umí snadno dělat z vysvětlivek poznámky pod čarou a naopak. Dokonce umí i prohodit poznámky za vysvětlivky a naopak. Všechny poznámky/vysvětlivky převedete: v horním menu vyberte Vložit --> Poznámka pod čarou, v dolní části nabídky vyberte Možnosti a v této nabídce Převést. Zvolte požadovanou volbu a potvrďte OK.

Jak vložit?

  1. na místo, kam chcete poznámku vložit, najeďte kurzorem.
  2. v horním menu vyberte Vložit --> Poznámka pod čarou
  3. zobrazí se nabídka, kde zvolíte, zda chcete vložit Poznámku nebo vysvětlivku. Další možností je vybrat značení: automatické je číslování, volitelně si můžete nastavit vlastní symboly.
  4. rozšířené možnosti nabízí rubrika Možnosti v dolní části nabídky. Pro poznámky/vysvětlivky můžete nastavit typ číslování (abecední, římské číslice …), po jakém úseku se (mají vlastní nabídku) zobrazí (stránka, oddíl, celý text).
  5. Přidání potvrdíte kliknutím na OK
Poznámky můžete přidávat mezi již existující, Word si je sám přečísluje.

Jak se zobrazí?
Normální zobrazení: Poznámky/vysvětlivky se automaticky nezobrazí. Chcete-li je vidět, klikněte na Zobrazit --> Poznámky pod čarou. Poznámky se zobrazí ve vlastním okně v dolní části dokumentu. Mezi textem a poznámkami se pohybujete myší. Okno poznámek zavřete tlačítkem Zavřít v horní liště okna.
Souběžně s prohlížením poznámek se posunuje i text a naopak. Tento režim je ideální na závěrečnou kontrolu poznámek nebo pro případ, že poznámky vkládáte hromadně, po napsání dokumentu.

Stránky: Poznámky/vysvětlivky se zobrazují automaticky na konci stránky tak, jak budou zobrazeny při tisku.

V obou formátech můžete s poznámkami dále pracovat. Třeba převádět poznámky na vysvětlivky a naopak. Stačí poznámku/vysvětlivku označit (prosvítit) a kliknout na ni pravým tlačítkem myši. Z menu vyberte Převést … .

Jak smazat?
Stačí smazat číslo poznámky, automaticky se smaže i poznámka. Ostatní poznámky se přečíslují.

Jak upravovat?
Stejně jako ostatní text.

Zádrhel: poznámka pod čarou se občas zařadí na následující stránku po odkazu. Bohužel se s tím nedá nic dělat, prostě se to občas stane.

Číslování stránek

Čísla stránek vložíte:
  1. v horním menu vyberte Vložit --> Čísla stránek
  2. z nabídky vyberte umístění číslování (nahoře x dole, vpravo x vlevo x uprostřed) a pokud má být na první stránce jednička, tak zaškrtněte Zobrazit číslo na první stránce.
  3. rozšířené možnosti nabízí rubrika Formát: zde si můžete nastavit formát číslování (římské číslice, abecední …). V případě, že vytváříte strukturovaný dokument --> viz jedna z dalších lekcí, můžete si vedle čísel stránek zobrazit i názvy kapitol. Automaticky je nastaveno souvislé číslování dokumentu, nezávisle na oddílech. V předchozí lekci jsme vás naučili, jak nastavit samostatné číslování pro každý oddíl.
  4. Vložení číslování potvrdíte kliknutím na OK.
Jak číslování zrušit? Kupodivu to není tak snadné jako vložení. Autoři programu s touto alternativou moc nepočítali. Nejdříve musíte přejít do editovacího režimu záhlaví a zápatí: v horním menu vyberte Zobrazit --> Záhlaví a zápatí, nebo dvakrát klikněte myší na jakékoliv číslo stránky. Celé záhlaví a zápatí se zobrazí ve velkém rámečku,Poté poklepejte dvakrát přímo na číslo stránky, to se označí: tj. bude orámováno a prosvíceno, v tuto chvíli ho již můžete tlačítkem Delete smazat. Automaticky se zruší číslování celého dokumentu.
nejasnosti@ff.cuni.cz

SLOVNÍČEK:

poznámka pod čarou
bude zobrazena na konci stránky, na které je na ni odkaz

vysvětlivka
bude zobrazena na konci dokumentu

editovací režim záhlaví a zápatí
Záhlaví a zápatí je od ostatního textu odděleno. Editovat můžete buď text nebo záhlaví a zápatí.

Příští lekce: Seznamy obyčejné i víceúrovňové


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz