Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Knihovník a počítač | Word není jen psací stroj

Lekce VIII. - Režim úprav, sledování změn

připravuje: Zlata Houšková, Kaarolina Jonáková

Nebojte se zkoušet, vždy je k dispozici tlačítko Úpravy --> Zpět, které stornuje naposledy provedenou operaci/operace (klávesová zkratka Ctrl+Z)

Word obsahuje ideální nástroj na korektury textu.
Zapnete-li funkci Sledování změn, budou všechny změny, které v textu provedete, zvýrazněny a zvýrazněné uloženy. Předáte-li někomu takto upravený text, ihned uvidí, co jste změnili, přidali a smazali, a může se sám rozhodnout, které změny přijme a které zamítne.

Sledování změn aktivujete: v horním menu vyberte Nástroje --> Sledování změn --> Zvýraznit změny --> v okně Revize zaškrtněte vše a potvrďte OK. Od této chvíle budou v dokumentu změny zvýrazněny. Barvu a typ zvýraznění si můžete ve výše uvedeném okně Revize nastavit kliknutím na tlačítko Možnosti.

Přijímání a zamítání úprav: otevřete-li dokument se zvýrazněnými úpravami, poznáte to okamžitě; úpravy se nedají přehlédnout. Do dialogu Přijímání a zamítání úprav se dostanete takto: v horním menu vyberte Nástroje --> Sledování změn --> Přijmout či zamítnout změny. Máte možnost zobrazit originální dokument bez uvedených změn nebo změny bez zvýraznění. Máte možnost bez prohlížení všechny změny potvrdit nebo zamítnout. Změna se okamžitě převede na normální text.
Mezi jednotlivými úpravami se pohybujete tlačítky Najít. Dialog uzavřete kliknutím na Zavřít. Individuálně lze změny potvrdit nebo zamítnout kliknutím pravým tlačítkem myši na označené slovo a vybrat Přijmout změnu nebo Zamítnout změnu.

Porovnání dokumentů

Poslali jste k posouzení text a přišel vám upravený, ale bez zvýrazněných změn; tedy změny byly provedeny přímo do textu? Vy byste ale raději viděli, co všechno bylo změněno. K tomuto účelu slouží funkce Porovnat dokumenty. Tato funkce porovná původní dokument s upraveným a provedené změny vyznačí jako v režimu úprav. Dále s dokumentem pracujete, jak bylo výše uvedeno. V horním menu vyberte Nástroje --> Sledování změn --> Porovnat dokumenty. Zobrazí se okno Otevřít, kde vyberete dokument, se kterým má být otevřený dokument porovnán.
nejasnosti@ff.cuni.cz

SLOVNÍČEK:

Tip:

porovnávání dokumentů funguje i na dokumenty upravované v jiném editoru než je Word

Příští lekce: Práce s obrázky


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz