Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Knihovník a počítač | Word není jen psací stroj

Lekce II. - Kontrola pravopisu a automatické opravy

připravuje: Zlata Houšková, Kaarolina Jonáková

Nebojte se zkoušet, vždy je k dispozici tlačítko Úpravy --> Zpět (klávesová zkratka Ctrl+Z)

Word umí sám kontrolovat pravopis ve vašich textech. Stačí nastavit jazyk (viz 1. kapitola), ve kterém text píšete, a Word použije ke kontrole správný slovník. V základní verzi Wordu je kontrola české, slovenské a anglické gramatiky.

Jak tato kontrola funguje? Word nemá slovník všech slov, jen slovních kořenů, ke kterým doplňuje předpony a přípony a možné tvary. Proto tato kontrola není stoprocentně spolehlivá. Některá slova se tímto způsobem nevytvoří, naopak slova, která jsou "gramaticky" v pořádku, ale jsou nesmyslná nebo ve špatném kontextu, Word uzná jako správná.

Kontrola pravopisu je většinou po instalaci automaticky zapnuta. Poznáte to snadno, chybně napsaná slova jsou podtržena červenou vlnovkou. Pokud se vám slova nepodtrhávají, máte kontrolu pravopisu vypnutou. Jak ji zapnout a nastavit dle vašich potřeb? V horním menu vyberte Nástroje --> Možnosti. Klikněte na list Pravopis. Kontrolu zapnete zaškrtnutím pole Automatická kontrola pravopisu.
Můžete využít i ostatních voleb: např. přeskakovat písmena s číslicemi a pod. Volbu vyberete zaškrtnutím příslušného pole.

Jak kontrolu pravopisu využít?

Nejenom že vás editor upozorňuje na překlepy, ale také navrhuje možné opravy. Ty zobrazíte kliknutím pravým tlačítkem myši na podtržený text. Pokud narazíte na slovo, které Word ve slovníku nemá, můžete ho stejným způsobem, tedy kliknutím pravým tlačítkem myší na podtržené slovo a zvolením položky Přidat, přidat do slovníku.

Automatické opravy

Rozčiluje vás, když vám Word tvrdošíjně vnucuje velká písmena po tečce, nahrazení listu listopadem a podobně? Na svědomí to má funkce automatických oprav, která se ale dá využít ve vlastní prospěch. Jde jen o to ji dobře nastavit, tedy zrušit to, co vás zdržuje, a nastavit to, co vám práci usnadní. Veškeré možnosti najdete pod položku Nástroje --> Automatické opravy. Na listu Opravy můžete odškrtnutím zrušit: opravování velkého písmena po tečce (Velká písmena na začátku vět). Pro každou funkci můžete určit výjimky, kdy pravidla neplatí (velká písmena neměnit po určitých slovech např. ...). Výjimky definujete po kliknutí na tlačítko Výjimky v pravé části listu.

Důležitá je další část: automatické nahrazování častých překlepů. Je zde několik set standardních překlepů přednastaveno. Kterýkoliv můžete smazat, prostým kliknutím na požadovaný řádek a stisknutím tlačítka Odstranit v dolní části listu.

Naopak můžete přidávat své časté překlepy (např. infomrace místo informace), a to do pole Nahrazovat (překlep) a Za (správné znění). Přidání potvrdíte kliknutím na Přidat. Obojí potvrdíte kliknutím na OK.

Nahrazování během psaní aktivujete zaškrtnutím pole Nahrazovat při psaní. Další překlepy se automaticky opraví po dopsání slova (tedy po klepnutí na mezerník).

Zajímavá nabídka je i na listu Při psaní, kde můžete nastavit důležité úpravy vzhledu textu, např. nastavit pevné mezery po předložkách.

nejasnosti@ff.cuni.cz

SLOVNÍČEK:

horní menu
Hlavní menu editoru, obsahuje položky Soubor, Úpravy, Zobrazit atd.

pravé tlačítko myši
toto menu obsahuje obvykle položky relevantní k aktuální situaci, v našich lekcích jej budeme často používat

Příští lekce: Možnosti zobrazení, konce stránek a oddíly


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz