Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Knihovník a počítač | Word není jen psací stroj

Lekce III. - Možnosti zobrazení, konce stránek a oddíly

připravuje: Zlata Houšková, Kaarolina Jonáková

Nebojte se zkoušet, vždy je k dispozici tlačítko Úpravy --> Zpět (klávesová zkratka Ctrl+Z)

Tato kapitola je úvodem k několika dalším, a třebaže vám bude připadat nesrozumitelná, je velmi důležitá pro pochopení a správné využití dalších funkcí Wordu.

Při psaní ve Wordu si můžete vybrat z několika formátů zobrazení textu. Mezi formáty přepínáte kliknutím na položku Zobrazit v horním menu a výběrem požadovaného formátu. Základní formáty jsou:
Normální zobrazení: text je zobrazen nezávisle na stránkách jako dlouhá nudle; v tomto formátu nevidíte, jak bude text vypadat na stránce; formát nezobrazuje poznámky pod čarou a vysvětlivky --> viz příští lekce.
Normálně s rozvržením: v případě, že píšete strukturovaný text, zobrazí se v pravém sloupci přehled kapitol, díky kterému se můžete v textu snadno pohybovat. Jak tento text vytvořit, se dozvíte v některé z příštích lekcí.
Stránky: text se zobrazuje v rámci stránek, tak jak bude vytištěn, tj. včetně poznámek pod čarou apod.

Konce stránek

Word umožňuje nastavit pevné konce stránek. Píšete-li tedy text, kde mají být jednotlivé stránky přesně ukončeny, nemusíte se zabývat "odentrováváním", stačí na požadovaném "konci stránky" nastavit pevný konec stránky kliknutím na položku Vložit v horním menu a vybrat Konec --> Konec stránky. Na místě, kde máte kurzor, se stránka ukončí. Poznáte to ve formátu Stránky se přeskočí na následující stránku, ve formátu Normální se objeví tenká linka s popiskem Konec stránky.

Oddíl

V rámci jednoho textu si můžete definovat oddíl, který je na stejné úrovni jako stránka. Může být kratší, nebo delší, ale v rámci dokumentu je samostatný. Může mít vlastní sadu poznámek pod čarou, nezávislou na ostatním textu apod. K čemu se to může hodit? Stejně jako chcete v rámci jednoho textu ukončit stránku a pokračovat v psaní, můžete oddělit větší úsek textu, který může mít odlišné číslování stránek apod.

Začátek oddílu je automaticky vše, dokud nevložíte jeho konec. Konec vložíte kliknutím na položku Vložit v horním menu a vybrat Konec --> Oddíl --> pokračovat na Další stránce, Stejné stránce, Sudé stránce, Liché stránce.
Má-li mít oddíl jiné stránkování než ostatní text, nastavíte stránkování jako obvykle --> viz další lekce, ale v menu Čísla stránek kliknete na tlačítko Formát a vyberete v sekci Číslování stránek místo Pokračovat z předchozího oddílu položku Začít od. Takto můžete odlišit číslování pro každý oddíl.

nejasnosti@ff.cuni.cz

SLOVNÍČEK:

zobrazení
je jen nástroj pro prohlížení dokumentu, jednotlivé typy zobrazení do vzhledu dokumentu nijak nezasahují, nemusíte se obávat, že změnou formátu něco zkazíte

Příští lekce: Poznámky pod čarou a vysvětlivky, číslování stránek


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz