Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Knihovník a počítač | Elektronická pošta

Lekce IV. - Na co si dát pozor při přijímání pošty

připravuje: Zlata Houšková, Kaarolina Jonáková

Tato lekce je oddechová a informativní, přesto však důležitá.

SPAM

Nedlouho po založení e-mailové adresy se pravděpodobně setkáte se skutečností, že vám přichází celá řada většinou anglicky psaných e-mailů s nejrůznějšími nabídkami.

Jedná se o tzv. spam, tedy hromadně anonymně rozesílanou nevyžádanou poštu. Vaše e-mailová adresa byla získána speciálním programem, který prochází webové stránky a hledá a sbírá adresy. Na ty jsou poté rozesílány řečené dopisy. Adres, na které jsou dopisy rozesílány, jsou řádově tisíce.

Nedá se s tím bohužel moc dělat. Jediné co můžeme doporučit, je: neztrácet s nimi čas - a smazat je bez čtení. Poznáte je snadno: většinou jsou v angličtině, adresátem nejste vy, není označen odesílatel. Zobrazí se vám jen adresa typu ralphpillaps@cnnic.com, helpwanted@earthlink.net. V Předmětu bývá sdělení typu Vyhrajte, Výhodná nabídka, apod. Většinou tyto maily přicházejí v noci.

Na dopisy nemá smysl odpovídat, zpráva se vám vrátí jako nedoručitelná. V některých zprávách je uveden e-mail, na který máte napsat, pokud o doručování podobných zpráv nemáte zájem. Rozhodně to nedělejte. Tímto e-mailem systém upozorníte, že je vaše adresa "živá", a budete dostávat další a další dopisy.

VIRY

Elektronickou poštou mohou být šířeny počítačové viry. V posledním roce jste nepochybně zaregistrovali virus I love you, Happy99 a Mellisa.

Viry obvykle nemůžete spustit pouhým otevřením dopisu. Virus je počítačový program, který musíte spustit stejně jako spouštíte váš textový editor. To znamená, že virus, který vám přišel elektronickou poštou, spustíte až otevřením přílohy, ve které je obsažen.

Nemusíte podezírat kolegy, že vám chtějí zavirovat počítač. Většina virů šířených elektronickou poštou se rozesílá sama. Funguje to ve zkratce takto: poté, co virus/program spustíte, se na váš počítač nainstaluje prográmek, aniž se cokoliv dozvíte. Ten poté, dělá na co je naprogramován. Třeba přidává sám sebe k vašim dopisům, rozešle sám sebe na všechny adresy ve vašem adresáři atd.

Stoprocentně zde platí pravidlo, které jsme již uvedly v kapitole Práce s přílohami: Nikdy neotevírejte přílohy od neznámých odesilatelů a přílohy neohlášené odesílatelem v dopise! Nikdy neotvírejte přílohy s koncovkou .exe a .vbs (od známých i neznámých odesílatelů).

V současnosti je sice většina virů vzhledem k datům na vašem počítačí neškodná, ale šíří se a mohou například způsobit přetížení sítě apod. Případ viru I love you dokazuje, že se mohou objevit i viry destruktivní, které mohou vaše data na počítači zničit.

nejasnosti@ff.cuni.cz

SLOVNÍČEK:

spam, spamming
nuda, otrava, obtěžování, otravování

Příští lekce: Organizace schránky: Tvorba složek


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz