Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Knihovník a počítač | Elektronická pošta

Lekce I. - Jak začít

připravuje: Zlata Houšková, Kaarolina Jonáková

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

cílem školy elektronické pošty je dát Vám k dispozici studijní materiál, který budete mít stále k dispozici. V pravidelných týdenních lekcích se dozvíte, jak nejlépe využít všechny funkce, které vám nabízí programy pro práci s el. poštou. Všechny lekce budou rozděleny na dvě části: jedna pro uživatele programu Outlook a druhá pro uživatele programu Netscape Messenger.

Lekce budou doplněny výkladovým slovníčkem použitých a souvisejících pojmů.

Věříme, že Vám tato škola pomůže při práci s el. poštou a jsme připraveny zodpovědět vaše další otázky.

KJ a ZH

K využívání el. pošty potřebujete e-mailový účet (= e-mailová adresa) a program k práci s el. poštou. Nezajišťuje-li vám knihovna e-mailový účet, můžete si ho sami založit na některém free-mailovém serveru, který tuto službu poskytuje zdarma (--> viz pozn. č. 1).

Programy k práci s poštou: ve Windows najdete Outlook, který budete asi většinou používat. Existují i jiné programy: v prohlížeči Netscape Navigator je zařazen Netscape Messenger, není však česky --> viz popis.

Microsoft Outlook Express/ Outlook

Outlook Express

 1. Program spustíte dvojkliknutím na ikonu "Outlook Express" na ploše.

  Při prvním spuštění je nutno nastavit vaše uživatelské údaje, tj. : V horním menu (horní řádek na obrazovce) otevřete kliknutím složku Nástroje/Tools a dále pokračujte cestou --> Účty/Accounts --> Mail --> Add/Přidat --> Mail/Poštovní servery. Objeví se vám dialogové okno, kam postupně (potvrzujete tlačítkem Next/Další) napíšete vaše jméno (které se zobrazí příjemcům zpráv), el. adresu, názvy serverů (dozvíte se od toho, kdo vám založí účet. Chcete-li využít nabídky služeb Post.cz a Atlas --> viz pozn. č. 3), vaše uživatelské jméno (jméno vaší poštovní schránky, má obvykle max. 8 znaků, dozvíte se při přidělení el. adresy) a eventuálně heslo k vašemu e-mailovému účtu. Aby se k vašemu účtu nikdo kromě vás nedostal, je chráněn heslem, které si vy zadáte při založení účtu --> viz pozn. č. 4. Jakmile máte toto nastaveno, můžete začít psát a přijímat poštu. Všechny údaje můžete stejným způsobem i měnit.

  Poštu v Outlook Express může používat více uživatelů. Každý z nich musí mít nastavenu vlastní identitu.
  Jak ji nastavit?
  Otevřete Outlook (jedna identita už může bát založena). Klikněte v horním menu na Soubor --> Identity --> Správa identit. Jedna (výchozí) tam již asi bude. Další identitu=osobu přidáte kliknutím na Nová. Vepište jméno identity a potvrďte OK. Systém se automaticky zeptá zda chcete přejít do nové identity. Potvrdíte a budete vyzváni k zadání údajů o vašem poštovním účtu (viz výše). Při otevření Outlooku se systém buď zeptá, kterou identitu má otevřít, nebo otevře výchozí identitu (výchozí identitu volíte ve správě identit) a musíte si přes nabídku Soubor --> Přepnout identitu vybrat tu vaši.

  Poštu v Outlooku může využívat několik uživatelů, každý musí však být ve Windows přihlášen jiným uživatelským jménem, automaticky se mu při otevření Outlooku otevře jeho schránka.

  Možná však, že toto vše za vás udělal váš správce sítě či jiný odborník. Přesto je dobré postup znát, pokud byste si chtěli zřídit jiný e-mailový účet (--> viz dále).

 2. Odeslání zprávy: klikněte na ikonu Nová zpráva/New message. Můžete zkusit i delší cestu: Soubor --> Nová zpráva. Otevře se formulář nové zprávy:

  Do pole Komu vepište e-mailovou adresu příjemce

  Do pole Kopie můžete vepsat e-mail osoby jíž chcete poslat kopii dopisu (--> viz pozn. č. 5).

  Do pole Předmět vepište název vaší zprávy. Název zprávy by měl být stručný a výstižný. Vyhněte se názvům, jako je "Zpráva" nebo "Dotaz". Snažte se vystihnout opravdu obsah. A vězte, že profesionál by měl umět předmět definovat maximálně 8 písmeny.

  Poslední pole je určeno pro text zprávy. Zpráva může být neomezeně dlouhá. Jak Outlook, tak Netscape Messenger umožňují odesílat i přijímat zprávy s diakritikou. Nevíte-li, jaký program adresát používá, stačí mu napsat několik slov s diakritikou s dotazem, zda mu zpráva došla v čitelné podobě. Do el. konferencí, kde je příjemců velké množství, odesílejte raději zprávy bez diakritiky.

  Zprávu odešlete tlačítkem Odeslat/Send. Vyzkoušejte si to a napište mi, jak se vám tato lekce líbila (kaarolina@ff.cuni.cz). Jestli se vám to podařilo, se dozvíte z mého dopisu.

 3. Přijetí nové pošty: Novou poštu získáte kliknutím na ikonu Odeslat/přijmout poštu/Send/Recv. Může existovat i jiný postup, ale o tom v jiné lekci. Pokud se vám objeví okno s výstražným trojúhelníkem, jedná se o chybové hlášení, většinou se týká chyby v zápise vašich uživatelských údajů.

 4. Odpověď na zprávu: na zprávu jednoduše odpovíte kliknutím na ikonu Reply/Odpovědět. V tomto případě již nevyplňujete e-mail adresáta. Předmět zprávy můžete upravovat (automaticky mu bude předřazeno Re: Vaše zpráva)

Netscape Messenger

Netscape Messenger

 1. Nemáte-li na ploše odkaz, program spustíte následujícím způsobem: v okně prohlížeče Netscape Navigator (nikoliv Explorer): v horním menu otevřete složku Communicator a vyberete Messenger, stejný výsledek nastane, když v pravém dolním rohu na druhou ikonku (Inbox) zleva. Vyberete váš profil z nabídky (popřípadě založíte nový - tlačítko Manage profiles --> viz bod 2. Potvrdíte stisknutím tlačítka Start Communicator.

 2. Při prvním spuštění je nutno nastavit vaše uživatelské údaje (profil) --> viz pozn. 6. Nebyl-li ještě žádný profil založen, (že ještě nebyl založen žádný profil poznáte takto: při spuštění programu Netscape se otevře okamžitě okno programu, nikoliv okno Zvolte profil) spusťte Profile Manager --> ikona Start na hlavní liště Windows, vyberete složku Programy --> Netscape Communicator --> Utilities --> User profile manager. Nový profil založíte kliknutím na New a vyplněním následujících údajů: vaše jméno (které se zobrazí příjemcům zpráv), el. adresu, jméno profilu (zobrazí se jen v okně výběru profilu), jména serverů (dozvíte se od toho, kdo vám založí účet, v případě služeb typu Post.cz a Atlas všechny tyto informace najdete na jejich domovských stránkách), vaše uživatelské jméno (jméno vaší poštovní schránky, má obvykle max. 8 znaků, dozvíte se při přidělení el. adresy). Poslední kolonka je news server, ten vyplníte, jen pokud využíváte službu news (diskuzní skupiny). Tyto údaje můžete měnit po spuštění vašeho profilu v horním menu Edit --> Preference --> Mail and Newsgroups.
  Možná však, že toto vše za vás udělal váš správce sítě či jiný odborník. Přesto je dobré postup znát, pokud byste si chtěli zřídit jiný e-mailový účet (--> viz pozn. č. 1).
  Po odklepnutí Finish se vám program spustí (příští spuštění viz bod 1).

 3. Odeslání zprávy: klikněte na ikonu New Message (Msg.). Otevře se formulář nové zprávy.

  Do pole To vepište e-mailovou adresu příjemce, má-li být zpráva odeslána i jiné osobě stiskněte Enter a vepište další e-mailové adresy, eventuálně kliknutím na To změňte roli adresáta (Cc=kopie) (--> viz pozn. č. 5).

  Do pole Subject vepište název vaší zprávy. Název zprávy by měl být stručný a výstižný. Vyhněte se názvům, jako je "Zpráva" nebo "Dotaz". Snažte se vystihnout opravdu obsah. A vězte, že profesionál by měl umět předmět definovat maximálně 8 písmeny.

  Poslední pole je určeno pro text zprávy. Zpráva může být neomezeně dlouhá. Jak Outlook, tak Netscape Messenger umožňuje odesílat i přijímat zprávy s diakritikou. Nevíte-li, jaký program adresát používá, stačí mu napsat několik slov s diakritikou s dotazem, zda mu zpráva došla v čitelné podobě. Do el. konferencí, kde je příjemců velké množství, odesílejte raději zprávy bez diakritiky.

  Zprávu odešlete tlačítkem Odeslat. Vyzkoušejte si to a napište mi, jak se vám tato lekce líbila (kaarolina@ff.cuni.cz). Jestli se vám to podařilo, se dozvíte z mého dopisu.

 4. Přijetí nové pošty: Novou poštu získáte kliknutím na ikonu Get Message po zadání vašeho hesla (aby se k vašemu účtu nikdo kromě vás nedostal, je chráněn heslem, které si vy zadáte při založení účtu) --> viz pozn. č. 4

 5. Odpověd na zprávu: na zprávu jednoduše odpovíte kliknutím na ikonu Reply/Odpovědět. V tomto případě již nevyplňujete e-mail adresáta. Předmět zprávy můžete upravovat (automaticky mu bude předřazeno Re: Vaše zpráva)
nejasnosti@ff.cuni.cz

SLOVNÍČEK:

@
to je onen slavný zavináč.
Na klávesnici ho najdete nad dvojkou (musíte mít zapnutou anglickou klávesnici).
Můžete též použít klávesovou zkratku: klávesa Alt a 64 (na číselné klávesnici)

e-mailová adresa
např. login@mbox.vol.cz, login@vol.cz
skládá se z vašeho uživatelského jména / loginu, ev. celého jména (jmeno.prijmeni - toto označení je druhotné a počítač pracuje s loginem) a adresy poštovního serveru, která je oddělena znakem @. Tato adresa se skládá z jména počítače - např. praha1, mbox (tento údaj není povinný), domény instituce - např. vol, nkp a domény prvního stupně, která stručně řečeno označuje zemi, kde je počítač registrován - např. cz, de.

login
uživatelské jméno, vaše označení pro počítač, pod tímto jménem se hlásíte k počítači a tedy ke své poštovní schránce

inbox
(v Messengeru) složka ve které, je uložena došlá pošta

server
počítač, který permanentně přijímá a vyřizuje požadavky jiných počítačů. Např. vaše poštovní schránka je umístěna na serveru XY, když kliknete na tlačítko Přijmout poštu, vyšle váš počítač serveru požadavek a server odešle vaše dopisy, které uloží na váš počítač.

free-mail
služba poskytující e-mailové účty zdarma

TIP: Nejlépe si vše vyzkoušíte, když pošlete sami sobě dopis, tím nemůžete nic zkazit!


Tak vidíte. Umíte už přijmout zprávu, poslat ji (ev. s kopií další osobě) a také na doručenou zprávu odpovědět.
Druhá lekce vyjde 8. 9. 2000 a dozvíte se v ní, jak pracovat s přílohami a přeposílat zprávy


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz