Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | AiP knihovnám | Česká národní bibliografie

Často kladené dotazy

připravuje: Jana Březinová

Při formulaci dotazu se neotevře celé pole pro pojmenování dotazu a tak pokud název položky se nevejde do tohoto zobrazovaného pole, vidím jen část (např. v db Články "Osoby s podílem……") už nevím na čem se podílí a okno doprava rozšířit nejde.


Nefunguje nám operátor NOT!


V našem oddělení služeb poskytujeme samozřejmě čtenářům výsledky zadaných rešerší nejen jako vytištěné záznamy, ale také na disketě. Do jaké míry (objemu dat) vlastně můžeme tento export dat na disketě poskytnout?
Co když si čtenář výsledky rešerší odnáší na disketě ve stovkách záznamů, přijde další den s tím samým, či velmi podobným požadavkem? Nedojde tak ke kopírování disku?


Jaký je vlastně obsah položky "Datum zdrojového dokumentu" a "Lokace zdrojového dokumentu" v databázi Články?


Jaký je správný postup provedení síťové instalace ?


Máme Windows NT Workstation. Po bezproblémové instalaci uživateli Administrator funguje vše bez problémů. Ostatní uživatelé, kteří nejsou ve skupině Administrators nemohou pracovat s databázemi, protože jsou vyzváni, aby vložili CD-ROM (který je ale vložen). V menu "Databáze - Cesty k databázím" nejsou vyplněny cesty, po vyplnění je program ignoruje (položky jsou po potvrzení tlačítkem OK zase prázdné). Nevite, prosím, co s tím?


Po instalaci na některých počítačích se systémem Windows 95 nebo 98 na procesorech 486/16 MB RAM nebo Pentium II/128 MB RAM se neobjeví v horní liště pod nápisem databáze ikona DOTAZ, OZNAČ ZÁZNAM a v dolní liště se chybně vykreslí stavový řádek, který poté neobsahuje ikony a informace o počtu záznamů. Co s tím ?


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz