Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | AiP knihovnám | Česká národní bibliografie

Často kladené dotazy II.

připravuje: Jana Březinová

OTÁZKA č. 1
Jaký je vlastně obsah položky "Datum zdrojového dokumentu" a "Lokace zdrojového dokumentu" v databázi Články? Odpověď:

  1. V položce "Datum zdrojového dokumentu" dosud bylo z důvodů vysvětlovaných v předchozím vydání (ČNB 06/2000) i na webovských stránkách pouze datum uvedené v samostatném poli UNIMARCU - 210d. Takto se popisují sborníky. Datum u ostatních periodik včetně deníků v této položce nebylo zaindexováno. Vyskytuje se v jiném poli/podpoli, tj. 200v. Na aktuálním CD-ROM 09/2000 jsou již v položce datum uvedena data všechna, tj. všech typů dokumentů.

  2. V položce "Lokace zdrojového dokumentu" se vyskytuje datum u periodik podle UNIMARCu v rámci jiných údajů, jako je rok, číslo, strany. (Potřebnost této položky pro vyhledáváni se ukáže v budoucnu).

OTÁZKA č. 2
V našem oddělení služeb poskytujeme samozřejmě čtenářům výsledky zadaných rešerší nejen jako vytištěné záznamy, ale také na disketě. Do jaké míry (objemu dat) vlastně můžeme tento export dat na disketě poskytnout?
Co když si čtenář výsledky rešerší odnáší na disketě ve stovkách záznamů, přijde další den s tím samým, či velmi podobným požadavkem? Nedojde tak ke kopírování disku?

Odpověď:
Národní bibliografie má sloužit jako rešeršní nástroj a jako pomůcka pro katalogizaci. Když půjde opakovaně o exporty stovek záznamů, nejde evidentně o rešerši, ale o export dat k jiným účelům. Pak je na knihovně, aby rozlišila, zda poskytuje rešeršní službu nebo export databáze, který je zjevně určen pro jiné použití. Je tedy na knihovně, aby rozlišila, kdy poskytuje na disketě výsledek rešerše a kdy export dat. V případě zájmu o exporty dat, pro jiné než rešeršní účely, je nutno informovat Národní knihovnu ČR a AiP Beroun.

OTÁZKA č. 3
Nefunguje nám operátor NOT!

Odpověď:
Chtěli bychom vás odkázat na nápovědu (F1) a její kapitolu o logických operátorech. Často dochází k chybě při záměně funkcí a konvenci zápisu operátoru NOT a WITHOUT. Operátor NOT lze používat ouze ve tvaru "NOT slovo", nikoli "slovo1 NOT slovo2". V takovém případě se mezera mezi "slovo1" a NOT prezentuje jako "OR", a tím dotaz ztrácí význam.

Negace NOT: V prohledávané položce se nesmí vyskytovat heslo uvedené za operátorem
Př.: not voda
Odečtení z výběru WITHOUT(-):V prohledávané položce se musí vyskytovat heslo uvedené před operátorem, heslo za operátorem v ní však obsaženo být nesmí.
Př.: voda-led
(je totožné s "voda and NOT led")

OTÁZKA č. 4
Při formulaci dotazu se neotevře celé pole pro pojmenování dotazu a tak pokud název položky se nevejde do tohoto zobrazovaného pole, vidím jen část (např. v db Články "Osoby s podílem……") už nevím na čem se podílí a okno doprava rozšířit nejde.

Odpověď:
O tomto problému samozřejmě víme, snažíme se ho i vyřešit, ale jelikož ČNB obsahuje 7 databází s různými délkami názvů položek, není komplexní řešení až tak snadné a jednoduché. J

Jakmile se podaří věc vyřešit, uživatelé najdou tuto informaci (jako obvykle) na disku ČNB v souboru Ctimne.txt.


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz