Vyhledat   Tisk    Daidalos září 2000: sekce dokumentů pro knihovníky    @ vit.richter@nkp.cz

Vít Richter

Vládní návrh Zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování (knihovní zákon)


20. 11. 2000 | Úvod / V. Richter |Vládní návrh knih. zákona (v RTF, v PDF) | Důvodová zpráva (v RTF)

Vláda schválila usnesením ze dne 8. 11. 2000 č. 1.090/2000 návrh zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování (knihovní zákon). Návrh zákona byl ve dnech 26.10.2000 a 2.11.2000 projednán Legislativní radou vlády, která původní návrh předložený ministerstvem kultury podstatně přepracovala včetně změny názvu zákona. V návaznosti na tyto změny došlo k přepracování i u důvodové zprávy.

V nebližších měsících se v poslanecké sněmovně a v senátu rozhodne o tom, jaký zákon knihovny budou mít.

Obracíme se na pracovníky knihoven, aby se s návrhem knihovního zákona seznámili a své připomínky i návrhy zaslali pokud možno obratem, nejpozději však do 30. listopadu Mgr. L. Zemánkové na adresu: LADISLAVA.ZEMANKOVA@nkp.cz

Prosíme, abyste při zasílání připomínek dodrželi následující formu:

Vyhýbejte se všeobecným výzvám uvozeným "mělo by se…", ale navrhněte vždy konkrétní řešení problému.

Shromážděné připomínky budeme po jejich vyhodnocení aktivně uplatňovat při projednávání zákona v parlamentu a budeme také hledat pro ně podporu u ministerstva kultury.

Vít Richter
Předseda SKIP

20. 11. 2000 | Úvod / V. Richter |Vládní návrh knih. zákona (v RTF, v PDF) | Důvodová zpráva (v RTF)Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz