Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum

Osnovy základní a střední školy a úloha ŠSIC

připravuje: Zdeněk Jonák

Současné osnovy základních a středních škol se požadavky, uvedené v přechozí kapitole, snaží reflektovat.

Návštěva ŠSIC a seznámení se základními pojmy informační činnosti a akvivitami ŠSIC se stávají součástí výuky k informační gramotnosti.

Osnovy předmětu Informatika a výpočetní technika pro 4. - 8. letá gymnázia (1, s. 157-159) obsahují v tématickém okruhu 8. Zajímavosti z oboru povinnost seznámit žáka s funkcí ŠSIC a se zdroji informací v něm uložených.

V tématickém okruhu 1. Informatika. Informace by žáci a studenti měli získat povědomí o pojmu informace, společenském významu informatiky, informačních soustavách, systémech a institucích. Měli by se seznámit s procesem vzniku, zpracování, přenosu, diskribuce a uchování informací. V jejich vlastním zájmu, jako budoucích návštěvníků knihoven, ale i autorů článků a publikací je seznámit se s bibliografickým aparátem tištěného i digitálního dokumentu, s problémy autorského práva a informační etikou.

V souvislosti s realizací koncepce Státní informační politiky ve vzdělávání vzrůstají na dosažení informační gramotnosti absolventů škol nároky a ty se odrážejí i v připravovaných osnovách pro základní školy i pro základní školy s rozšířenou výukou Informatiky a výpočetní techniky. Od absolventa ZŠ se očekává, že

- dovede vysvětlit proces vzniku, přenosu, ukládání a distribuce informací ve společnosti,

- ví, kde jsou uloženy zdroje informací v klasické i digitální podobě a zná způsob, jak se dají obstarat.

Tímto exkurzem do oblasti informatiky jako součásti informační vědy se řeší poněkud nejasný vztah mezi informatickým a počítačovým přístupem, který je sice obsažen v názvu předmětu, ale do značné míry vyznívá spíše ve prospěch výpočetní techniky. V hodinách věnovaných výlučně znalostem a dovednostem z oblasti výpočetní techniky se žák či student učí ovládat systémy výpočetní techniky a na informačním trhu dostupné informační a komunikační technologie.

Bibliografie:

Učební dokumenty pro gymnázia. Praha : Fortuna, 1999. 205 s.

Příště: Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání. Úloha ŠSIC při řešení problému informační gramotnosti


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz