Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Knihovník a počítač | Word není jen psací stroj

Lekce VI. - Tabulky

připravuje: Zlata Houšková, Kaarolina Jonáková

Nebojte se zkoušet, vždy je k dispozici tlačítko Úpravy --> Zpět, které stornuje naposledy provedenou operaci/operace (klávesová zkratka Ctrl+Z)

Vytváření tabulek pomocí tabulátorů a mezerníku je sice jednoduché, ale velmi neefektivní. Takto vytvořená tabulka může vypadat dobře při tisku, ale jakýkoliv další zásah má vliv na celou pečlivě poskládanou tabulku. A co je horší, s takto vytvořenou tabulkou se nedá dále pracovat, např. převést do HTML, kopírovat do programu Excel. Tyto "tabulky" přes to, že vypadají relativně upraveně, jsou stále obyčejný text.

Přitom "vyrobit" tabulky ve Wordu je velmi snadné. V horním menu vyberte Tabulka --> Vložit tabulku. Zobrazí se dialog, kde vyplníte, kolik má mít tabulka řádek a sloupců, a potvrdíte OK. Do textu se vloží požadovaná prázdná tabulka. Můžete začít vyplňovat. Na panelu Formát najdete ikonu Vložit tabulku; když na ni kliknete, zobrazí se grafický průvodce, kde jen vyberete počet buněk a tabulka je hotova. Většina důležitých funkcí relevantních pro práci s tabulkami je soustředěna na panelu Tabulky a ohraničení, který si můžete otevřít po dobu práce s tabulkou. Ale asi je rychlejší používat pravé tlačítko myši, jak si ukážeme.

Velikost buněk a celé tabulky měníte protažením jednotlivých hranic myší. Vložená tabulka je automaticky ohraničená. Chcete-li ohraničení zrušit, ev. ponechat jen vnější nebo jen vnitřní apod., klikněte na tabulku pravým tlačítkem myši. Z menu, které se vám objeví, vyberte položku Ohraničení a stínování (stejnou funkci plní ikona mřížky na standardním panelu). Zobrazí se nabídka, kde vyberete, jaké přesně ohraničení se má použít. Do tabulky můžete kdykoliv přidat řádky. Najeďte na řádek, před který chcete přidat nový. Klikněte na pravé tlačítko myši a vyberte Vložit řádky. Naopak řádky odstraníte výběrem Odstranit buňky. Potvrďte, že chcete odstranit celý řádek.

Pro zatraktivnění vzhledu tabulky je připraveno několik šablon. Klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku a vyberte Automatický formát tabulky. Zobrazí se celkem rozsáhlá nabídka tabulek pro každou příležitost. V pravé části nabídky se vám zobrazí náhled vybrané tabulky. Pokud se vám formát líbí, ale nevyhovuje vám jeden z prvků, můžete tento prvek zrušit odškrtnutím jeho pole pod výběrem. Výběr formátu potvrdíte kliknutím na OK. Tabulka se ihned přeformátuje, data zůstanou zachována. Tento formát můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.

Pravým tlačítkem myši také definujete zarovnání textu uvnitř buňky, buď pro jednu buňku, anebo pro označené buňky. Stačí si vybrat z menu Zarovnání. Můžete také změnit směr textu, tedy nikoliv zleva doprava, ale ze shora dolů a naopak. Pro nastavení vyberte z menu Směr textu.

Práce s buňkami

Buňka je v rámci tabulky samostatným prvkem, každá může mít odlišný vzhled. Ten nastavujete stejně jako pro text. Buňku můžete rozdělovat a naopak buňky můžete slučovat. Obojí vybíráte pravým tlačítkem myši. Pokud zvolíte Rozdělit buňky, rozdělí se buňka, ve které máte kurzor. Na kolik částí se má rozdělit, si zvolíte. Pokud zvolíte Sloučit buňky, musíte je napřed označit.

Funkce Navrhnout tabulku

Nejlepší je ji vyzkoušet : v horním menu Tabulka --> Navrhnout tabulku. Místo kurzoru se vám objeví tužka, kterou si nakreslíte tabulku přesně podle vašich potřeb. Tato funkce je ideální pro tabulky netypické a nepravidelné. Zpět do režimu psaní se vrátíte kliknutím kamkoliv mimo tabulku. S hotovou tabulkou pracujete stejně jako s obyčejnou.
nejasnosti@ff.cuni.cz

SLOVNÍČEK:

Kopírování tabulek z Excelu
tabulky Wordu a Excelu jsou plně kompatibilní, označíte-li tabulku a přenesete z jednoho editoru do druhého, nepřijdete ani o data ani o formát.

Příští lekce: Vytváříme strukturovaný dokument


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz