Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Knihovník a počítač | Word není jen psací stroj

Lekce V. - Seznamy obyčejné i víceúrovňové

připravuje: Zlata Houšková, Kaarolina Jonáková

Nebojte se zkoušet, vždy je k dispozici tlačítko Úpravy --> Zpět, které stornuje naposledy provedenou operaci/operace (klávesová zkratka Ctrl+Z)

Tvorba seznamů je ve Wordu plně automatizovaná. Pro uživatele to znamená velkou výhodu: nemusíte se starat o vzhled seznamu ani o číslování položek, Word to sleduje a event. přečíslovává sám.

Základní seznamy: (tedy číslovaný a odrážky) najdete přímo mezi ikonami na standardním panelu (vedle zarovnávání). Chcete-li začít psát nový seznam, ať již číslovaný nebo nečíslovaný, klikněte na příslušnou ikonu. Zobrazí se první znak, a vy již můžete psát vlastní text. Po stisknutí klávesy Enter se automaticky vypíše další číslice nebo odrážka. Pokud již v seznamu nechcete pokračovat, smažte daný znak, editor to pochopí jako konec seznamu.

Nestandardní seznamy: jiné než základní seznamy vyberete v menu Formát --> Odrážky a číslování. Kliknutím zvolte požadovaný typ a potvrďte OK, ihned naskočí první znak seznamu.
U číslovaných seznamů můžete navíc nastavit, zda má seznam pokračovat, nebo se má číslovat opět od jedničky; to se dá využít na prolínání seznamů.
Vlastní podobu seznamů si nastavíte také v menu Formát --> Odrážky a číslování --> Vlastní. Zde si můžete pro každý typ číslování nastavit typ písma, umístění číslování, odsazení textu apod.

Víceúrovňové seznamy: umožňuje vytvořit hlubokou strukturu kapitol a podkapitol. Typ číslování vybíráte v menu Formát --> Odrážky a číslování --> Víceúrovňové seznamy. Samotné použití ale předpokládá tvorbu strukturovaného dokumentu --> viz další lekce.

nejasnosti@ff.cuni.cz

SLOVNÍČEK:


Příští lekce: Tabulky


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz