Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Knihovník a počítač | Co je World Wide Web a jak na něj

Lekce VI. - Tipy (nejen) pro připojené modemem

připravuje: Zlata Houšková, Kaarolina Jonáková

VYPNUTÉ OBRÁZKY

Obrázky jsou na přenos náročnější než texty, máte-li "pomalé" připojení, znamená vypnutí obrázků významné urychlení práce s Internetem.

MSIE: V horním menu klikněte na Nástroje a vyberte Možnosti sítě Internet. Vyberte list Upřesnit. Rolováním pravé lišty najděte položku Multimédia a zrušte zaškrtnutí položky Zobrazovat obrázky. Potvrďte kliknutím na OK. Další navštívené stránky se budou zobrazovat bez obrázků. Na dobře vytvořených stránkách najdete na místě obrázků popisky.

NN: V horním menu klikněte na Edit a vyberte Preferences. V levém menu klikněte na položku Advanced. Vpravo se zobrazí možnosti sekce Advanced. Obrázky vypnete zaškrtnutím pole Automatically load images (nebo také Alt+I). Potvrďte kliknutím na OK. Další navštívené stránky se budou zobrazovat bez obrázků. Na dobře vytvořených stránkách najdete na místě obrázků popisky.

Natahování obrázků zapnete stejným postupem, zaškrtnutím položky Zobrazovat obrázky/Automatically load images.

UKLÁDÁNÍ STRÁNEK

Webovou stránku si můžete uložit a nadále s ní pracovat lokálně, tj. ukončit připojení k Internetu a pracovat s uloženými webovými stránkami. Nebo třeba zkopírovat na disketu a otevřít na počítači, který není připojen k Internetu.

Otevřete stránku, kterou chcete uložit, a v

MSIE: v horním nemu klikněte na Soubor a vyberte Uložit jako (nebo Ctrl+S). Zobrazí se okno jaké znáte z jiných programů, kde vyberete složku, do níž se má stránka uložit. Název souboru se přebírá z hlavičky stránky, můžete jej změnit. Jsou různé možnosti, jak se může stránka uložit. V poli Typ souboru máte následující možnosti:
Úplná stránka WWW: uloží celou stránku včetně obrázků a podobně, které budou uloženy ve zvláštním adresáři.
Archiv WWW: totéž jako Úplná stránka WWW, ale uložené v jednom souboru
Stránka WWW, pouze HTML: stránka bez obrázků a dalších prvků, které nejsou součástí samotného dokumentu, ale v původním formátování (stejně jako se zobrazuje v prohlížeči)
Textový soubor: pouze text, bez formátování a úpravy

Uloženou stránku otevřete kliknutím na jméno souboru ve složce, nebo v Exploreru příkazem Otevřít (Ctrl+O nebo v horním menu Soubor --> Otevřít), kde kliknutím na procházet vyberete příslušný soubor.

NN: v horním nemu klikněte na File a vyberte Save as (Ctrl+S). Zobrazí se okno, jaké znáte z jiných programů: kde vyberete složku, kam se má stránka uložit. Různé jsou možnosti, jak se má stránka uložit. V poli Typ souboru máte následující možnosti:
HTML files: stránka bez obrázků a dalších prvků, které nejsou součástí samotného dokumentu, ale v původním formátování
Plain text: pouze text, bez formátování a úpravy

Uloženou stránku otevřete kliknutím na jméno souboru ve složce nebo v Průzkumníku. Přímo v prohlížeči ji otevřete příkazem Otevřít (Ctrl+O) nebo v horním menu Soubor --> Otevřít, kde kliknutím na procházet vyberete příslušný soubor.

PRACOVAT OFFLINE

Možnost prohlížet navštívené stránky i po odpojení od Internetu nabízí oba prohlížeče, v praxi to ale funguje jenom v Exploreru.

Navštívená stránka = stránka, kterou jste v posledních dnech navštívili a kterou máte uloženu v Historii --> viz 5. kapitola.

Práci offline zahájíte kliknutím na Soubor v horním menu a vybráním Pracovat offline. Pohyb v navštívených stránkách je nejjednodušší v rámci Historie --> viz 5. kapitola..

nejasnosti@ff.cuni.cz

SLOVNÍČEK:


Příští lekce: Jak pracují internetové vyhledávače


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz