Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Knihovník a počítač | Elektronická pošta

Odpovědi na vaše otázky a doplňky

připravuje: Zlata Houšková, Kaarolina Jonáková

Jak vytvořit "podpis", který se bude automaticky přidávat k novým zprávám?

Tuto možnost nabízí jen Outlook, Messenger umožňuje připojit k dopisu vaši "kartu", to znamená vaši kartu z adresáře. Ta je připojována k dopisu jako příloha a příjemce si ji může zařadit do adresáře (pokud používá Messenger). Tato funkce tedy neplní úlohu podpisu.

Jak podpis v Outlooku nastavit: podpis, který si určíte, se bude přidávat ke všem novým zprávám.
Klikněte v horním menu na Nástroje a vyberte Možnosti. Z nabídky vyberte list Podpisy. Klikněte na tlačítko Nový. Formulář se aktivuje a v dolní části, pod nadpisem Úprava podpisu označte pole Text a vyplňte podpis.

Podpis nemusí obsahovat jen vaše jméno a instituci, může obsahovat i telefonní číslo, poštovní adresu a podobně. Zkontrolujte, zda máte v horní části formuláře zaškrtnuto Přidávat podpisy ke všem odesílaným zprávám. Praktické je zaškrtnout i druhé políčko: Nepřidávat podpisy k odpovědím a zprávám předávaným dál, kde by bylo přidávání podpisů nadbytečné. Potvrďte kliknutím na OK.

Stejným způsobem můžete podpis kdykoliv změnit.

Podpisů si můžete nastavit více (pracovní, soukromý apod.). Podpis označený jako výchozí se bude (pokud chcete a zaškrtnete si to v Možnostech --> viz výše) připojovat k odesílaným zprávám. Budete-li chtít používat různé podpisy, můžete zrušit automatické přidávání podpisu (pokud tuto funkci nezrušíte, např. používáte alternativní podpis výjimečně, stačí v případě, že chcete použít jiný, než výchozí podpis, tento smazat) a přidávat jednotlivé podpisy individuálně, dle potřeby. V okně Nová zpráva klikněte v horním menu na Vložit a vyberte Podpis (pole je aktivní jen máte-li kurzor v těle zprávy). Kliknutím zvolte podpis, který se má připojit. Podpis se vloží do těla zprávy a můžete pokračovat v psaní jako obvykle.

Jak do dopisu, přímo do textu, vložím www adresu stránky nebo obrázku?

Velmi jednoduše, prostě tam adresu vepíšete. Pokud chcete, aby na ni mohl příjemce kliknout, raději ji uveďte i s označením protokolu. To znamená v této podobě: http://daidalos.ff.cuni.cz. Starší poštovní programy adresu v podobě daidalos.ff.cuni.cz neidentifikují jako adresu a příjemce ji potom musí přepsat. Je-li adresa dlouhá a nechcete ji přepisovat, můžete ji z prohlížeče zkopírovat. Klikněte myší na adresu, která se zobrazuje pod navigační lištou. Adresa se označí. Zkopírujete ji kliknutím na Upravit --> Kopírovat v horním menu prohlížeče nebo stisknutím kláves Ctrl+C. Do dopisu ji vložíte kliknutím na Upravit --> Vložit v horním menu okna Nová zpráva nebo stisknutím kláves Ctrl+V. Ve většině poštovních programů pak příjemce na adresu klikne a příslušná www stránka se otevře v prohlížeči.

Viz též 7. lekce: Přílohy pro pokročilé

Daniela Tkačíková: Na co si dát pozor při odesílání zpráv

Tento text vznikl na základě korespondence DT a KJ. Jde jen o vybraný okruh problemů. Nedodržováním následujících maličkostí si lidé zbytečně navzájem komplikují život.

Elektronická komunikace svádí k bezprostřednosti a k rychlosti. Na obrazovce také člověk snadněji přehlédne překlep, pravopisnou chybu nebo zapomenuté interpunkční znaménko. Nicméně to nebrání tomu, aby byly dodržovány obecné zásady slušnosti a určité prvky formálnosti. K těmto zásadám patří především: forma, styl a jazyk přizpůsobený účelu zprávy a adresátovi (adresátům), pečlivá kontrola hlaviček zprávy (tím vyloučíte například neúmyslné odeslání osobní zprávy do skupinové diskuse - samozřejmě nejen s ohledem na obtěžování účastníků konference) a kontrola pravopisu.
Slušné je připojovat ke zprávě podpis s kontaktními údaji. Adresát pak nemusí zjišťovat, o koho jde. Toto platí zvláště máte-li "anonymní adresu" (máte konto na freemailovém serveru: Atlas, Worldonline, Volný apod.), v tomto případě by informace o působišti odesilatele měly být samozřejmostí.
Dalším nešvarem je například ponechávání původní zprávy (resp. mnoha zpráv) při odpovídání/předávání. Odpovídáte-li na dopis, nemusíte ho vracet celý. Stačí ponechat důležité pasáže, na které reagujete, a ostatní smazat.

Z vlastní zkušenosti vím, že elektronická pošta sice mnohé ulehčuje a usnadňuje, ale na druhé straně právě stručnost k řadě nedorozumění často vede. Což vím rovněž z vlastní zkušenosti. Je proto nutné diferencovat a zvolit odpovídající formu i délku (například "smajlíci" to opravdu nevyřeší) a najít si na odpověď čas.

Jan Kastl: Elektronickou konferenci můžete sledovat i když nejste přihlášeni

Řada diskuzních skupin je přístupná prostředictvím archivů na WWW. (Skoro) všechny konference na CESNET.CZ jsou takto k dispozici přes LWgate. Archiv můžete prohlížet (nikoliv prohledávat) dle autorů, předmětů a data.

nejasnosti@ff.cuni.cz

SLOVNÍČEK:

podpis
pozor, nezaměňovat s elektronickým podpisem.Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz