Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Knihovník a počítač | Elektronická pošta

Lekce X. - Elektronická konference Knihovna

připravuje: Zlata Houšková, Kaarolina Jonáková

Elektronická konference je specifický způsob elektronické korespondence. Stejně jako konference klasická je i elektronická konference skupina lidí, kteří chtějí diskutovat o společném tématu. Zpráva odeslaná na adresu konference je odeslána všem přihlášeným, kteří na ní mohou hned reagovat a jejich odpověď bude doručena opět všem přihlášeným.

Elektronických konferencí je celá řada. Pro české knihovnictví je významná konference Knihovna. O čem se v konferenci diskutuje zjistíte z archivu.

Jak se přihlásit?
Pošlete e-mail na adresu listserv@cesnet.cz. Do těla zprávy uveďte příkaz subscribe knihovna. Nic jiného nevyplňujte. Obratem vám přijde dopis, na který odpovíte pomocí funkce Odpovědět/Reply prosté OK. (Odpovědět musíte do tří dnů po obdržení dopisu, jinak je přihlášení neplatné.) Za chvíli po té obdržíte potvrzení o přihlášení do konference.

Jak se odhlásit?
Pošlete e-mail na adresu listserv@cesnet.cz. Do Těla zprávy uveďte unsubscribe knihovna nebo signoff knihovna. Přijde vám potvrzení o odhlášení z konference.

Jak poslat zprávu do konference?
Pošlete e-mail na adresu knihovna@cesnet.cz.

Jak poznáte, že dopis přišel do konference?
V poli Komu/To, nebude vaše jméno, ale KNIHOVNA@CESNET.CZ. Při odesílání odpovědi se přesvěčte, zda je v poli Kom u/To skutečně adresa, na kterou dopis chcete odeslat.

Důležité upozornění!
Vlastností konferencí je, že odpověď na dopis z konference jde nikoliv odesílateli, ale všem účastníkům konference. Odpovídáte-li na dopis z konference, nezapomeňte si rozmyslet, jestli je určen pouze odesílateli nebo všem účastníkům konference. Podle toho volte funkci buď Odpovědět/Reply a nebo napsání nové zprávy.

Vězte, že mnoho účastníků vás při chybném kroku pokárá. Někteří to učiní i veřejně. Proto je třeba na tento typ korespondence dávat pozor (proto to také pořád dokole opakujeme). Přesto se nebojte. Čas od času se splete při odesílání leckdo (jak dokazuje zkušenost Zlaty Houškové)

Jak (ne)komunikovat v elektronické diskusní skupině
nejasnosti@ff.cuni.cz

SLOVNÍČEK:Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz