Vyhledat   Tisk    Daidalos 2/1, říjen 2000: sekce příspěvků    @ ales@risc.upol.cz

Aleš Horák

Jak (ne)komunikovat v elektronické diskusní skupině


Každá mezilidská komunikace se řídí pravidly, která komunikaci usnadňují, resp. umožňují. Pokud spolu diskutují dva lidé, jsou pravidla poměrně jednoduchá a dá se říct, že si je stanovují právě ti dva diskutující. S narůstajícím počtem diskutujících se situace komplikuje přímo úměrně počtu účastníků. U diskutující skupiny, která má větší počet účastníků pak musí pravidla stanovit "zřizovatel" diskuse (pořadatel odborné konference, moderátor televizního diskusního pořadu, člověk který vede pracovní poradu atp.). Pokud žádný takový "zřizovatel" neexistuje, musí se dodržovat alespoň základní pravidla slušného chování (např. v daném okamžiku mluví pouze jeden účastník, pokud je řeč "o voze", nikdo by neměl bezdůvodně začít mluvit "o koze", vyjádření by měla být stručná a výstižná, diskutující by měl vědět, o čem je řeč, v opačném případě by měl mlčet atd. atp.)

Začátkem 90. let do naší země vnikl nový fenomén - komunikace prostřednictvím počítačových sítí. Přibližně do roku '93 se zde velice pomalu a do té doby výhradně v "akademické" sféře zvyšoval počet účastníků sítě EARN (evropská větev tehdejší sítě Bitnet). Někdy v té době první akademické instituce v Československu získaly konektivitu do sítě Internet. Kolem roku '94 už síť EARN (Bitnet) prakticky neexistovala - splynula s rychle se rozšiřujícím Internetem. Kolem roku '95 nastoupil v ČR dodnes pokračující boom v nárůstu počtu počítačů připojených do Internetu a současně se stále zvyšuje počet lidí, kteří některé z mnoha služeb Internetu využívají.

Jednou z nejpoužívanějších služeb jsou tzv. elektronické konference. Elektronická konference může být realizována několika způsoby. Nejpoužívanější jsou konference vedené pomocí elektronické pošty, dále konference poskytované službou "Usenet News" a v posledních cca 2 letech i on-line konference, vedené pomocí služby WWW. Ať už je elektronická konference (jinak také diskusní skupina, diskusní klub atp.) vedená pomocí jakýchkoliv technických prostředků, měla by v ní být dodržována jednak obecně respektovaná a uznávaná pravidla pro mezilidskou komunikaci a dále speciální pravidla, daná typem komunikace (přesněji - technickými podmínkami, za jakých komunikace probíhá). Tato "pravidla slušného chování" jsou obvykle popsaná v dokumentech, které se označují jako "Netiquette" (síťová etiketa, slangově "netiketa"). Netiketa obvykle nemá formu závazného pravidla, kterým jsou všichni povinni se řídit. Jedná se pouze o soubor rad a doporučení (někdy i velmi důrazných doporučení), kterými se řídit můžeme, nebo nemusíme. Pokud se rozhodneme, že se jimi řídit nebudeme, riskujeme pouze dvě věci: málokdo bude ochoten se s námi bavit nebo reagovat na naše dotazy, v horším případě nás správce nebo zřizovatel konference (obvykle jedna a táž osoba) z konference vyloučí. Zřizovatelé některých konferencí si přidávají speciální pravidla, která "netiketu" zpřísňují, někteří ji naopak uvolňují. Existují i konference, které nemají stanovena žádná pravidla, takové konference se ale obvykle rychle mění v anarchistickou seanci, jejíž informační hodnota bývá většinou zanedbatelná.

Netiketa se netýká pouze komunikace v diskusních fórech ale obecně chování při využívání síťových služeb. Je to jakýsi návod, jak do počítačové sítě optimálně integrovat objekt, nacházející se obvykle mezi klávesnicí a židlí. Zde je tedy stručný kompilát zmíněných pravidel, týkající se speciálně diskusních fór vedených elektronickou poštou, službou News, nebo WWW.

 1. Před položením dotazu se ujistěte, že jste vyzkoušeli všechny způsoby, jak problém vyřešit vlastními silami - Internet k tomu nabízí dostatek informačních zdrojů. Nepůsobí dobře, když se v konferenci o kynologii zeptáte, jak se pozná fena od psa.

 2. Pokud konference není vedena jako firemní "hotline", měla by přinášet užitek i vyspělejším uživatelům. Žádné konferenci neprospěje, když bude zaplavována triviálními dotazy, na něž najdete odpověď na první stránce uživatelského manuálu.

 3. Pokud s problémem opravdu "nehnete", pak se nebojte zeptat. Váš dotaz by měl co nejpřesněji vystihovat problém, aby nevyvolal spoustu doplňujících a upřesňujících otázek.

 4. K příspěvkům do konference přidávejte vždy stručný, ale výstižný "subject" (věc). Pokud do "subjectu" svých příspěvků budete psát hesla jako "prosba", "pomoc", "informace", "dotaz", případně budete "subject" vynechávat, pravděpodobně přestanou být Vaše příspěvky čteny.

 5. Když odpovídáte na dotaz v konferenci, vždy zvažte, jestli je odpověď určena opět všem v konferenci (jestli má ostatním co říct), nebo pouze původnimu tazateli.

 6. Reagujete-li na dotaz nebo příspěvek a chcete ocitovat jeho část, citujte vždy pouze tu část, na kterou reagujete. Nikdy necitujte celý dopis, případně i se všemi jeho citáty, citáty jeho citátů, atd.... Nikdo z účastníků konference si o nás patrně nepomyslí nic lichotivého, když budeme citovat i celou několikařádkovou signaturu původního přispěvatele.

 7. Vyvarujte se jakýchkoliv sdělení, která potenciálně vyvolávaji konflikt. Je například naprosto nevhodné do konference o fotografii napsat poznámku, že Nikon je nejlepší a Minolta nestojí za nic. I když budete mít toto tvrzení sebelépe podložené argumenty, vždy vyvolá negativní odezvu u majitelů fotoaparátů značky Minolta.

 8. Než odešlete jakýkoliv příspěvek do konference, přečtěte si ho po sobě a zkontrolujte adresu, na kterou ho posíláte (viz bod 4.).

 9. Vyvarujte se tzv. off-topic sdělení. Účastníci konference o meteorologii určitě nebudou kvitovat s povděkem, když je budete pravidelně informovat o novinkách v oblasti podlahových krytin.

 10. Dostanete li dopis typu: " ... nebezpečný virus .... rychle a ve vlastním zájmu tuto zprávu odešlete všem svým známým a jejich známým " pak rozhodně tuto zprávu neposílejte žádným svým známým a už vůbec ne do konference. V 99.9 % případů se totiž jedná o typický "spam" (viz např. http://www.antispam.cz)

 11. Pokud to pravidla konkrétní konference výslovně nepovolují, pak do ní nikdy neposílejte žádnou komerční reklamu. Nevyžádaná reklama je jeden z nejrozšířenějších nešvarů současného Internetu.

 12. Chcete li konferenci sdělit nějakou "objemnější" informaci, jako je několikastránkový dokument, obrázek atp. nikdy tuto informaci nedávejte jako přílohu (attachment) k vašemu dopisu. Raději informaci někde vystavte (Internet pro to má nepřebernou škálu možností) a do konference pošlete pouze krátkou zprávu, že informace leží tam a tam. Připojování příloh k dopisům by mělo být používáno pouze při komunikaci mezi dvěma lidmi. V konferencích to bývá považováno za vážný prohřešek.

 13. Nastavte si svého poštovního clienta tak, aby řádky v dopisech byly zalamovány pod 80 znaků. Uvědomte si, že poštovních clientů existují stovky a ne každý příjemce je schopen číst řádky dlouhé 300 znaků a více.

 14. Příspěvky do konference posílejte vždy jako prostý text (MIME type text/plain), nikdy jako HTML. Ne každý poštovní klient je schopen takové dopisy správně interpretovat.
Uvedený seznam rozhodně není úplný a jako v každé mezilidské komunikaci se účastníci diskusních konferencí musí řídit hlavně vlastním citem a zkušeností. Podle mé zkušenosti v posledních cca 8 letech dlouhodobě na Internetu "přežily" pouze ty konference, které mají správce, důsledně vyžadujícího dodržování výše uvedených pravidel a pak ty, které nemají žádného správce, takže není nikdo, kdo by je zrušil. Ve druhém případě se z konferencí stávají něco jako "zombie" - sice existují (nikdo je nezrušil), čas od času do nich přijde i nějaký ten příspěvek, ale nedá se říct, že by nějak produktivně žily.


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz