Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | AiP knihovnám | Proquest/PCI

Sitebuilder: pro pokročilé

připravuje: Jakub Petřík, Kaarolina Jonáková

Vstup do databáze Proquest Vstup do databáze PCI

Ukázky obrazovek: otevřou se v druhém okně, abyste mohli sledovat zároveň text i obrázky.

V minulé kapitole jste se dozvěděli, jak vytvořit stránku dle šablony a přidat odkazy do databáze ProQuest. V této kapitole se naučíte vytvářet odkazy jiným způsobem: zkopírováním odkazu a vložením přímo do vašich stránek. Tuto variantu využijete, pokud nechcete využít žádné ze šablon, ale chcete zabudovat do vašich stránek odkazy do databáze.

 1. Připojte se k ProQuestu vaším uživatelským jménem a heslem. Zobrazí se stránka Jednoduché hledání.

  Pod navigační lištou ProQuest přibyde žlutá lišta Sitebuilderu. Budete používat tlačítka Make Link/Vytvořit odkaz (obr. 1., č. 2) a Modify Link/Upravit odkaz (obr. 1, č. 4).

 2. Proveďte vyhledání. Například dotaz "sociology". Zobrazí se seznam článků.

 3. Klikněte na Modify link/Upravit odkaz na liště Sitebuilderu.

  Zobrazí se stránka Link editor/Upravit odkaz, kde se zobrazí informace o odkazu (doba platnosti, omezení přístupu k odkazům pro určité uživatele ...).

 4. Tyto údaje můžete přijmout nebo změnit. Více informací se dozvíte v Nápovědě/Help.

 5. Klikněte na Update/Aktualizovat. Nyní můžete kopírovat odkazy a vkládat je do kam potřebujete.

 6. Klikněte pravým tlačítkem myši na Preview Link/Vytvořit odkaz (obr. 1., č. 3) na liště Sitebuilderu a vyberte z menu Kopírovat zástupce/Copy link location. Tím je odkaz zkopírován a stačí ho vložit (prostým Vložit/Ctrl+V ve Windows) do vaší stránky.

  Odkaz vypadá přibližně takto: http://www.proquest.com/pqdlink?Ver=1&Exp=09-30-1999&Cert=9e8d7ek3k318e

  Co znamenají jednotlivé parametry:

  ver
  verze odkazu, bude doplněno automaticky
  exp
  datum platnosti odkazu (totéž je zakódováno v následujícím parametru)
  cert
  blok kódovaných údajů (certifikát). Zahrnuje informace o uživateli, omezení přístupu apod.

 7. Odkaz nyní můžete vložit do vaší stránky. Po odkliknutí se otevře článek, soupis čísel časopisu nebo se provede rešerše v databázi a zobrazí se výsledky vyhledání.

Tímto způsobem (kliknutím na Make Link na požadované stránce) vytvoříte odkaz na předdefinovanou rešerši, přímo na článek nebo na časopis.

Příště: Sitebuilder: kontrola a úprava odkazů


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz