Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | AiP knihovnám | Proquest/PCI

Sitebuilder: kontrola a úprava odkazů

připravuje: Jakub Petřík, Kaarolina Jonáková

Vstup do databáze Proquest Vstup do databáze PCI

Celá stránka

Tuto službu zajišťuje Page Update Service

 1. Na stránku služby se dostanete: http://www.proquest.com/builder.

 2. V levém pruhu klikněte na tlačítkoTools&Resource/Nástroje&Zdroje. Otevře se stejnojmenná stránka.

 3. Klikněte na tlačítko Page Update Service/Aktualizace stránek. Otevře se příslušná stránka.

 4. Do prvního pole (The HTML page I want to update/Stránka, kterou chci upravit) vyberte (tlačítko Browse/Procházet) soubor, který chcete aktualizovat. Tento soubor musíte mít lokálně uložen na svém počítači.

 5. Zadejte heslo (account password). Ostatní kolonky jsou buď predvyplněné, nebo jejich vyplnění pro aktualizaci není nutné.

 6. Klikněte na Update, na konci stránky. Vaše stránka se zobrazí s aktualizovanými odkazy.

 7. Uložte stránku a aktualizujte ji na serveru.

Jednotlivé odkazy

K úpravě jednotlivých odkazů slouží Link Editor/Editor odkazů.
 1. Otevřete online ProQuest SiteBuilder Guide: http://www.proquest.com/builder.

 2. V levém pruhu klikněte na tlačítkoTools&Resource/Nástroje&Zdroje. Otevře se stejnojmenná stránka.

 3. Klikněte na Link Editor.

 4. Otevřete druhé okno prohlížeče, kde otevřete stránku, kterou jste vytvořili v předchozí kapitole.

 5. Klikněte pravým tlačítkem na odkaz, který chcete ověřit.

 6. Z menu vyberte Copy link Location (Netscape)/Kopírovat zástupce (Explorer). Odkaz je zkopírovaný.

 7. Vraťte se zpět do okna, kde je otevřený Link Editor a vložte (současným stisknutím kláves Ctrl + v) odkaz (který je stále uložen ve schránce=v clipboardu).

 8. Klikněte na tlačítko Edit Link. Zobrazí se základní informace o odkazu.

 9. Upravte dle potřeb.

 10. Je-li vše upraveno, zadejte do pole password/heslo v pravém horním rohui stránky.

 11. Klikněte na tlačítko Update.

Příště: Sitebuilder: odkazy z kataloguDaidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz