Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | AiP knihovnám | Proquest/PCI

Sitebuilder: začínáme

připravuje: Jakub Petřík, Kaarolina Jonáková

Vstup do databáze Proquest Vstup do databáze PCI

Hesla k Sitebuideru již byla rozeslána kontaktním osobám pro věcné otázky. Službu již můžete využívat.

PROQUEST SITEBUILDER je doplňková služba, která umožňuje vytvářet vlastní uživatelské rozhraní pro práci s daty PROQUEST. Lze např. vytvořit svou vlastní verzi vyhledávacího rozhraní v češtině, virtuální čítárnu (přístup podle jednotlivých čísel periodik), koutek s posledními novinkami z určité oblasti (s předpřipravenými rešeršemi, které se provedou automaticky vždy nad nejaktuálnějšími daty) apod. S tímto produktem proto může knihovna "ušít na míru" svým čtenářům řadu speciálních služeb s tím, že zůstává zachována plná funkčnost a obsah konkrétní databáze v rámci služby PROQUEST.

Co k tomu potřebujete

Jak vypadá výsledek?

Vyrobili jsme dvě ukázky: čítárna (reading room, 1. šablona) a tematická stránka (topic room)

Jak na to

Ukázky obrazovek: otevřou se v druhém okně, abyste mohli sledovat zároveň text i obrázky.

 1. Připojte se k ProQuestu vaším uživatelským jménem a heslem. Pod navigační lištou ProQuest přibyde žlutá lišta Sitebuilderu (viz obr. 1). Pokud se vám nezobrazí, musíte nejdřív kliknout na animovaný obrázek uprostřed a pak se přihlásit přes stránku s heslem.

 2. Klikněte na Build Page/Vytvořit stránku na liště Sitebuilderu (obr. 1, č. 1). Zobrazí se stránka s titulkem Choose a page template/Zvolte šablonu stránky (obr. 2).

 3. Vyberte si šablonu, která vám vyhovuje (vaše stránka bude mít shodnou podobu). Výběr potvrďte kliknutím na Continue/Pokračovat. Otevře se stránka Edit page/Upravit stránku.(obr. 3)

 4. Vyplňte titulek stránky (page title) a další údaje do připravených polí. Tím je stránka hotova a nyní můžete přidávat odkazy do databáze ProQuest.

 5. V dolní části stránky klikněte na Add link/Přidat odkaz (obr. 2, č. 1). Otevře se stránka s titulkem Add a ProQuest SiteBuilder link to your page/Přidej odkaz do databáze ProQuest. Ke každému odkazu můžete přidat popisek (pole Enter Description).

 6. Potvrďte kliknutím na Continue, v dolní části stránky. Otevře se stránka Search by Word/Jednoduché hledání.

 7. Zadejte požadovaný dotaz.

 8. Otevřete hledaný článek a klikněte na Add/Přidat na liště Sitebuilderu (vlevo od tlačítka Build page). Odkaz je tímto přidán na vaší stránku.

 9. Odkaz můžete udělat na:
  • článek / Article
  • časopis / Publication
  • připravenou rešerši / Searches (pozor, tato funkce nefunguje v šabloně čítárny)
  • webovou stránku / related sites

 10. Poté co máte všechny odkazy vytvořené, klikněte na Preview&Save/Prohlédnout&Uložit. Zobrazí s vám konečná podoba vaší stránky a můžete si odkazy vyzkoušet.

 11. Chcete-li dělat další úpravy, použijte tlačítka Back/Zpět (v prohlížeči).

 12. Je-li vše v pořádku, uložte stránku na váš počítač. Použijte ukládání v prohlížeči (v horním menu prohlížeče vyberte položku File --> Save as, máte-li český prohlížeč pak Soubor --> Uložit jako). Soubor uložte jako HTML (koncovka .htm nebo .html). Nyní je stránka hotová a můžete ji přidat na domovskou stránku vaší instituce.

  Upozornění!

  Databáze ProQuest se po deseti minutách nečinnosti (to znamená, že 10 minut nebyl registrován pohyb myší ani kliknutí na klávesnici) automaticky odpojí. Pokud se vám to stane při tvorbě stránky v Sitebuilderu, přijdete o svou práci. Stejný případ nastane při náhodném výpadku sítě nebo odpojení modemu. Riziku se vyhnete průběžným ukládáním přímo na serveru ProQuest. Klikněte na žluté tlačítko Save Work/Uložit práci (tato možnost je jen na stránce Edit Page/Upravit stránku), v horní části stránky. Zobrazí se stránka, kde uložení potvrdíte. Tato stránka obsahuje kód vaší stránky.

  Tento kód si opište (později už ho nikde nenajdete). V případě, že o obsah stránky přijdete, dle tohoto kódu najdete vaší stránku v podobě, ve které byla, když jste ji naposledy uložili. Tato stránka není uložena na vašem počítači. Poté co se znovu připojíte, zadejte toto číslo do pole na stránce, kde se volí šablona (obr. 2., č. 1).

Příště: Sitebuilder: pro pokročilé


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz