Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | AiP knihovnám | Databáze Proquest/PCI krok za krokem

Co je Proquest 5000

připravuje: Jakub Petřík, Kaarolina Jonáková

Vstup do databáze Proquest Vstup do databáze PCI

Proquest je informační služba společnosti Bell and Howell Information and Learning. Je dostupná online a excerpuje přibližně 8000 periodik ze všech vědních oborů.

Proquest 5000 je samostatný produkt. Zpřístupňuje bibliografické záznamy téměř 7000 zahraničních periodik (z toho cca 4000 s plnými texty) z medicíny, společenských a humanitních oborů, obchodu a aplikovaných přírodních věd.

Výběr databází je velmi široký, vyhledávat je možné nejen v jednotlivých databázích. Vyhledávání je možné vztáhnout na všechny databáze, nebo výběr omezit jen na několik bází.

Proquest 5000 obsahuje tyto báze (anotace je převzata ze stránek Proquest):

ABI/INFORM Global
Tisíc periodik z oboru obchod pokrývá především oblasti: reklama, poradenství, marketing, ekonomie, lidské zdroje, finance, daně, počítače. Součástí databáze jsou informace o více než 60 000 firmách.

Academic Research Newspapers
Vyhledávání v amerických novinách: The New York Times, Wall Street Journal, USA TODAY, Barron's.

Academic Research Periodicals
Všeobecné základní vyhledávání: umění, obchod, společenské a přírodní vědy.

Accounting & Tax Newspapers
Vyhledávání v novinách na téma účetnictví a daně.

Accounting & Tax Periodicals
Účetnictví a daně ve významných periodikách.

Applied Science & Tech Plus
Významná periodika z oboru aplikovaných věd a technologie. Zahrnuje např. počítače, strojírenství, fyzika, telekomunikace a doprava

Banking Information Source
Finanční služby, bankovnictví, peněžnictví.

Career and Technical Education
Personální problematika.

Core and All Modules
Medicína : výběr ze všech oborů

Health Module
Periodika z oboru medicína.

General Science Plus
Periodika z oborů přírodních věd. Databáze je plnotextová.

Pharmaceutical News Index
Lékařská databáze specializovaná na farmacii, zdravotní péči a zdravotnická zařízení.

ProQuest Asian Business
Obchodní a finanční informace z významných mezinárodních publikací (např. Far Eastern Economic Review, Asiaweek)

ProQuest Computing
Významná periodika z oboru výpočetní techniky (tvorba databází, vývoj software, elektronický obchod, lokální sítě, sítě, Intranet, Internet). Databáze je plnotextová.

ProQuest Education Complete
Obsahuje více než 550 peiodik z oblasti vzdělávání. Přibližně 300 obsahuje plné texty.

ProQuest European Business
Evropský obchod a finance (např. The Economist, Fortune, European Business Journal)

ProQuest Medical Library
Lékařská databáze

ProQuest Telecommunications
Periodika z oblasti telekomunikace

Religious Periodicals
Přední periodika z oblasti náboženství.

Social Science Plus
Společenskovědní databáze (např. závislosti, gerontologie, statistika, mezinárodní vztahy, menšiny, problematika měst)

Excerpovaná periodika:

v jednotlivých databázích

všechny v Proquest 5000 (vyberte produkt Proquest 5000 a zvolte jaké informace o titulech chcete zobrazit).

Seznam excerpovaných časopisů je také zahrnut v základních informacích o databázi. K této informaci se dostanete až po registraci. Na úvodní stránce Proquest klikněte vlevo, vedle názvu databáze, na ikonku I, a vyberte List publication.

Jak v databázi vyhledávat se dozvíte v jedné z příštích kapitol.

Příště: Co je PCI


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz