Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | AiP knihovnám | Databáze Proquest/PCI krok za krokem

Jak propagovat Proquest/PCI uživatelům

připravuje: Jakub Petřík, Kaarolina Jonáková

Vstup do databáze Proquest Vstup do databáze PCI

Co je na Proquestu a PCI k propagování? Má celu řadu předností

Proč propagovat?

Provozování přístupu do databází ve vaší knihovně může vést ke zviditelnění knihovny, možnosti spolupráce s místními institucemi a podnikateli. Knihovna může sloužit jako informační centrum pro obecní úřad, školy, lokální společnosti apod. Široká paleta periodik obsažených v databázích poslouží jako pomůcka jak žákům základních a středních škol, tak studentům vysokých škol. V databázi je obsažena celá řada ekonomických titulů, které mohou využívat podnikatelé.

Základní práci zvládne většina uživatelů bez vaší pomoci, po této stránce se nemusíte obávat komplikací.

Proquest i PCI jsou opravdu kvalitní informační zdroje a je důležité jejich viditelné prezentování , lidé se musí dozvědět, že databáze v knihovně jsou, a že je mohou používat.

Jak na to?

  1. Plakáty (připravuje Albertina icome Praha - zatím se čeká na změnu corporate image, až se producent databáze - Bell+Howell přejmenuje na ProQuest), nástěnka a jiné tištěné materiály. V jejich přípravě se vaší iniciativě meze nekladou.

  2. Výrazné umístění informací o databázích a jejich možnostech na internetových stránkách vaší instituce (na toto téma připravuje AiP soutěž).

  3. Vytvoření vlastních aplikací prostřednictvím ProQuest SiteBuilder - možnost vytvořit si stránky a aplikace, odpovídající přesně Vašim potřebám, a to jak po stránce grafické, tak obsahové. Pomocí SB byla vytvořena například Čítárna AiP nebo část Novinky a trendy služby Management Digest.

  4. Nabízení možnosti rešerší v ProQuestu a PCI. AiP nabízí vyškolení pro práci s danými produkty. Každá knihovna může potom sama pořádat základní miniškolení práce s PQ a PCI pro své uživatele

  5. Nabídka pomoci s vlastní rešerší - každý jistě ocení vaši (= knihovny) pomoc se složitějším dotazem a v případě spokojenosti přijde rád znovu.

  6. Zpráva v regionálním tisku. Zpřístupněním nové služby se můžete pochlubit a zároveň na ni upozornit i v místním tisku.

  7. Informační kampaň ve školách.

  8. Upozorněte zástupce místní samosprávy na možnost přístupu a význam tohoto informačního zdroje (na který nemuseli knihovně přispět).

  9. Adresné šíření informací: projděte si přehled periodik v databázích a nabídněte přístup k databázi adresně potenciálním zájemcům (místním spolkům, institucím apod.)

Příště: Co je Proquest 5000


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz