Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | AiP knihovnám | Databáze Proquest/PCI krok za krokem

Jak se připojit

připravuje: Jakub Petřík, Kaarolina Jonáková

Vstup do databáze Proquest Vstup do databáze PCI

Registrace institucí, na které se licence vztahuje (veřejné knihovy, vysoké školy, muzea, ministerstva - nejste-li si jisti, zda vaše instituce spadá mezi uvedené typy, napište do AiP), obnáší pouze vyplnění formuláře na stránce Albertiny icome Praha. V případě větších institucí (např. vysoké školy) se nepřihlašují jednotlivé knihovny, ale vždy ústřední knihovna.

Od 15. 9. je možné formulář vyplňovat v prohlížeči Microsoft Internet Explorer i v prohlížeči Netscape Navigator. Registraci můžete také poslat e-mailem (oldrich.samal@aip.cz) nebo faxem (02/ 2223 1313), ve kterém uvedete všechny potřebné údaje z formuláře.

Ve formuláři vyplníte o jakou databázi máte zájem (Proquest 5000, PCI nebo obojí), údaje o instituci a kontaktní osoby. Kontaktní osoba pro věcné otázky je ten, kdo bude s databází pracovat, eventuálně půjde na školení. Osoba pro technické otázky je ten, kdo se vám stará o počítače, s ním budou konzultovány případné problémy s přístupem do databáze. Pro přístup k databázi je nejdůležitější pole Rozsah IP adres, tj. síťových adres vašich počítačů. V případě, že jste připojeni přes modem nebudete zadávat IP adresy, ale uvedete do tohoto pole "password access". Rozsah IP adres vám sdělí správce vašich počítačů nebo poskytovatel připojení k Internetu, sami ho můžete najít následujícím způsobem: Klikněte na ikonu Tento počítač, a pokračujete touto cestou --> Ovládací panely --> TCP/IP, zobrazí se okno s titulkem IP adresa. Není-li tam uvedena, znamená to, že je vám přidělována dynamicky a pak se obraťte na vašeho poskytovatele připojení k Internetu, který vám IP adresu sdělí.

Po odeslání formuláře vám bude zřízen přístup během 2-3 týdnů.

Poté, co vám bude registrace potvrzena a podepíšete licenční smlouvu můžete začít databáze využívat. Databáze jsou přístupné neustále online, na těchto adresách: Proquest, PCI. K práci potřebujete jen prohlížeč. Instituce, připojené k Internetu modemem, budou před otevřením databáze vyzvány k zadání hesla, ostatním se databáze otevřou automaticky, na základě uvedených IP adres počítačů.

Počet uživatelů pracujicících souběžně s databázemi není licenčně omezen. Licence tedy umožňuje teoretické současné připojení všech knihoven v republice, to by ale možná nezvládl počítač, na kterém je databáze provozována.

Ověřte si zda jste se správně připojili!

Nastanou-li po potvrzení registrace problémy s přístupem, odkažte správce vašeho počítače na Informace pro technický personál.

Příště: Jak propagovat Proquest/PCI uživatelům


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz