Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | AiP knihovnám | Databáze Proquest/PCI krok za krokem

Co je národní licence Proquest/PCI a komu je určena

připravuje: Jakub Petřík, Kaarolina Jonáková

Vstup do databáze Proquest Vstup do databáze PCI

Možnost přístupu k databázím neocení jen knihovny akademické a vědecké. Využití je možné také v knihovnách veřejných a muzejních všech velikostí. Vzhledem k tomu, že přístup je bezplatný a k práci s databázemi potřebujete po zaregistrování jen počítač připojený k Internetu a prohlížeč, můžete na připojení jen získat, a to nemálo.

Zpřístupnění databáze tohoto typu v knihovně je nutno chápat jako zavedení nové informační služby, která může být v knihovně využita k tvorbě rešerší v zahraničních periodikách a také, vzhledem k snadné práci s databázemi, poskytnuta k dispozici uživatelům. Současně s databází Proquest 5000 můžete využít i program Sitebuilder (bude k dispozici co nejdříve), který umožňuje vytvoření vlastního uživatelského rozhraní k práci s databází. Takto můžete připravit rešeršní dotazy, například na aktuální nebo často žádaná témata, na vašich webových stránkách, které se po provedou online až když o to někdo z uživatelů projeví zájem.

V situaci kdy celá řada veřejných knihoven musí bojovat o zachování své existence nebo dostatečného finančního příspěvku, může zpřístupnění této služby knihovně pomoci obhájit status informační instituce. Databáze nemusí sloužit jen k získání uživatelů, ale jako informační zdroj může být využita i pro potřeby zřizovatele knihovny, což je nyní, kdy se hovoří o užším propojení knihovny s místními samosprávami, velmi aktuální.

Obě databáze jsou polytematické, od vzdělávání a náboženství přes výpočetní techniku až po účetnictví a medicínu. Počet periodik v databázi Proquest 5000 je přibližně 7000, v databázi PCI přibližně 3000, všechny pravděpodobně nevyužije ani nejaktivnější knihovna, ale to také není cílem. Bez nákladů tak může knihovna nabídnout svým uživatelům o několik tisíc periodik více. Periodika, která v databázi nejsou v plných textech je možno v případě zájmu uživatele objednat prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby.

Nestojí to za vyzkoušení? I veřejná knihovna může mít zdroje na úrovni knihovny vědecké! S vhodnou propagační kampaní o uživatele nebude nouze.

Příště: Jak se připojit


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz