Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | AiP knihovnám | Databáze Proquest/PCI krok za krokem

Co je národní licence Proquest/PCI a komu je určena

připravuje: Jakub Petřík, Kaarolina Jonáková

Vstup do databáze Proquest Vstup do databáze PCI

Jedná se o licenci pro přístup k informačním zdrojům, pokrývající větší počet organizací, které splňují její kritéria. Prostředky na zaplacení přístupu do databází byly získány Ústřední knihovnou Univerzity Karlovy v Praze v rámci projektu "Zabezpečení vědy a výzkumu v humanitních oborech základními informačními zdroji" (grantový program MŠMT Informační zdroje pro výzkum a vývoj - LI), ačkoliv ProQuest pokrývá podstatně širší okruh oborů (medicína, výpočetní technika, aplikované přírodní vědy ...).

Online přístup k databázovým produktům Proquest 5000 a Periodical Content Index je nyní možný i pro instituce, pro které by z důvodů finanční náročnosti nepřicházel v úvahu.

Licence tohoto typu je v českém prostředí zatím neobvyklým jevem, jedná se o nejširší plošnou licenci v České republice. Bude-li adekvátně využita, mají uživatelé naději dostat se k databázím prakticky odkudkoliv.

Proquest 5000 slouží k vyhledávání článků z oblasti společenských i přírodních věd. Přibližně k 50% článků jsou k dispozici plné texty. PCI obsahuje bibliografické záznamy článků ze společenskovědních periodik. Podrobnější popis obou databází a návod jak s nimi pracovat najdete v následujících kapitolách.

Licence v České republice umožňuje přístup ke službám ProQuest 5000 a PCI všem vysokým školám, ústavům AV ČR, veřejným knihovnám, muzeím, ministerstvům a Radě vlády pro výzkum a vývoj (nespadá-li vaše instituce mezi uvedené, a přesto máte zájem o přístup, obraťte se na AiP).

Pro tyto instituce je přístup k národní licenci uhrazován pro roky 2000-2003 z grantu MŠMT a je tedy z hlediska jednotlivých institucí bezplatný, nutná je pouze registrace u společností Albertiny icome Praha, která zajišťuje realizaci přístupu. O způsobu financování v dalších letech bude včas rozhodnuto. Využíváním národní licence v letech 2000-2003 nevzniká institucím žádný závazek spolufinancování v dalších letech.

Přístup do Proquest 5000 je v provozu od 28. 8. 2000, přístup do PCI od 30. 8. 2000. Registrované instituce mohou vstoupit do databáze kliknutím na výše uvedené ikony služeb.

Příště: Proč se připojit


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz