Vyhledat   Tisk    Daidalos září 2000: sekce dokumentů pro knihovníky    @ zlata.houskova@nkp.cz

Zlata Houšková

Katalog prací


V lednu tohoto roku byla po čtyřhodinové schůzce se zástupci MPSV a následné poradě s užším kruhem vedoucích pracovníků připravena v průběhu jednoho týdne další verze návrhu příkladů(!!) prací povolání "knihovník" pro katalog prací.

Tuto verzi vám předkládáme k nahlédnutí a připomínkám. Než je začnete psát, uvádíme jen, že původní návrh nebyl MPSV - zejména v nižších třídách - akceptován a byla zřejmá snaha třídy snižovat. Dále bylo nutné vypustit některé příklady prací, protože nebyly uznány jako specificky knihovnické a znamenaly by přesun do výrazně nižších tříd.

Byla doporučena kategorizace profesí dle působnosti knihoven či té-které činnosti (v předchozím kole jednání tento princip nebyl připuštěn) ve stupních: lokální-regionální -národní, ev. mezinárodní. Tato kategorizace by (snad) umožnila zařazování pracovníků tak, aby nemohlo dojít k případům pracovně-právních problémů typu: dělám práci tu a tu, musím na ni dostat třídu T10 bez ohledu na to, že v obci je nejvyšší třída (včetně ředitele knihovny či školy ) T9 nebo nižší. O tomto nebezpečí včetně proběhlých soudních řízení jste nás informovali. Na druhé straně tato kategorizace umožňuje zařadit správně pracovníky s náročnější či složitější činností v určité specializaci.

Ujišťujeme všechny, že jednání byla mimořádně komplikovaná, nemáme z nich nijak dobrý pocit a že s některými formulacemi se příliš nedokážeme jako knihovníci vyrovnat. Příklad : termín "věcné zpracování" skupina z MPSV odmítla akceptovat a veškeré vysvětlování, že jde o terminus technicus (viz např. svařování obloukem) nebylo nic platno. Tento termín se jako příklad práce v katalogu nemůže vyskytnout (nebude prý nikomu - kromě knihovníků - srozumitelný, proto je nepoužitelný). Další hezký příklad: jeden z pánů nebyl sto pochopit, že neexistuje jednotný automatizovaný knihovní systém využívaný v celé ČR ( "Přece mi nechcete tvrdit, že v republice nepracují knihovny v jednom automatizovaném systému?!") .Když jsme mu řekli, že nejen není jeden, ale že je jich řada a budou další, některé jsou zahraniční a některé si vyvíjejí knihovny apod., nevěřil a nevěřil. Atd. atd.

Kromě toho jsme opět zažili to, co už tolikrát: na v září odeslaný podklad jsme přes několikeré urgence nedostali žádnou reakci, naopak po rychlém sezvání schůzky bylo nutno reagovat a přepracovat vše téměř obratem.

Prosíme Vás všechny, podívejte se na materiál a pište své připomínky na e-mail: zlata.houskova@nkp.cz

Nevíme, nakolik definitivní tento návrh je, spíše se obáváme, že budeme muset ještě několikrát dikci a koncepci měnit. Dopředu upozorňujeme (díky poznatkům z proběhlých jednání), že některé připomínky nebude možno brát v potaz (vzhledem k nastavení celkových pravidel katalogu, situace ve "velkých" profesích apod.), ale všechny akceptovatelné, a zejména pak přesné formulace (ne výkřiky nevole) budeme uplatňovat v dalších jednáních a budeme za ně vděčni. (Věřte, není to opravdu nic příjemného cítit se zodpovědný za budoucí platové zařazení celé knihovnické veřejnosti.)

S díky za spolupráci minulou i budoucí Zlata Houšková a Vít Richter

Návrhy příkladů činností


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz