Vyhledat   Tisk    Daidalos září 2000: sekce dokumentů pro knihovníky    @

Katalog prací


24. 8. 2000, Vít Richter

Aktuální:
6. 9. 2000
Jako reakce na připomínky byla funkce rešeršér přesunuta ze třídy 11 do třídy 12.
S touto úpravou byl Katalog prací předán Ministerstvu kultury ČR.

Obsah:

  1. Úvod
  2. Platové třídy
  3. Příklady činností profese knihovník v jednotlivých třídách

Vážení a milí kolegové,

děkujeme všem, kteří nám poslali své připomínky k návrhu příkladů činností v jednotlivých třídách pro katalog prací. Další připomínky můžete posílat do 4. 9. 2000 Zlatě Houškové.

Řadu Vašich připomínek jsme zapracovali do současného návrhu, který bude předán MPSV. Některé jsme samozřejmě akceptovat nemohli, např. :

Znovu upozorňujeme: