Labyrint Daidalos - informační server pro knihovníky                                    
KNIHOVNICTVÍ: DOKUMENTYČLÁNKYARCHIVKONTAKTO DAIDALOVIVYHLEDAT ISO / ASCII / WINISSN 1213-1482

AIP KNIHOVNÁMODBORNÉ AKCEKNIHOVNÍK A POČÍTAČŠKOLNÍ SIC
Kontakt: Kaarolina Jonáková

Daidalos volně navazuje na elektronický časopis Ikaros. Cílem je nejen publikovat odborné články z oblasti knihovnictví a zprávy z akcí, ale především vytvořit přehledný a stále dostupný archiv dokumentů, určených k odborné diskuzi, které jsou dosud roztroušeny po různých serverech a diskuzních skupinách.

Proč Daidalos? Výborně navazuje na Ikaros. Symbolika Daidala je pro informační služby ideální: postavil labyrint, poradil Theseovi jak se z něho dostat ...

Na přípravě jednotlivých příloh se podílejí::

     Knihovnictví: dokumenty: Vít Richter a Zlata Houšková

     Knihovník a počítač: Zlata Houšková

     Školní studijní a informační centra: Zdeněk Jonák

     AIP knihovnám: Jana Březinová (ČNB), Jakub Petřík (Proquest/PCI)

Daidalos hostuje na serveru Filozofické fakulty UK,
provoz serveru FF UK zajišťuje Laboratoř výpočetní techniky FF UK.

Normální poštovní adresa:
FF UK, Laboratoř výpočetní techniky
Kaarolina Jonáková
nám. Jana Palacha 2
Praha 1 - 116 38

Powered by ApacheDaidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz