Vyhledat   Tisk    Daidalos 4/1, prosinec 2000: sekce příspěvků    @ kaarolina@ff.cuni.cz

Kaarolina Jonáková

Měsíc, kdy vznikla nová knihovnická konference


Elektronická konference Knihovna, je asi nejznámějí domácí knihovnické diskuzní fórum. Má kolem čtyř set členů a denní frekvenci průměrně 2,3 příspěvky denně (průměr za posledních 8 měsíců). Konference je spíše než k diskuzi využívána k sdělování nejrůznějších upoutávek, novinek, pozvánek. Díky tomu se čas od času stane, že odpověd na dopis do konference, určená jen odesílateli, přijde všem účastníkům konference. Stane se to. Někdy se jednomu, někdy více účastníkům. Většina účastníků zprávu smaže, stejně jako nepochybně řadu jiných, někteří pošlou kritický dopis. Poslední "aféra" (resp. předposlední, pokud počítáme i zahlcení konference virem Navidad), kdy na dopis do konference odpovědělo přes dvacet účastníků a asi deset jich kriticky reagovalo (viz archiv), způsobila neobvyklou reakci: a to založení nové konference o automatizaci knihoven lib-auto.

Myslím, že toto rozhodnutí je zcela správné, a myslím, že mělo přijít dříve, nezávisle na této akci (jako řešení vzniklé situace je to nesmyslné). Konference knihovna se zabývá vším, jen ne automatizací knihoven. Ovšem i takovéto fórum, prostřednictvím kterého je možné sdělovat knihovnické veřejnosti aktuality, je potřeba.

Hlavním rozdílem oproti Knihovně je v kvalitnější správě a povinnosti účastníků dodržovat pravidla pro tento typ komunikace. Nad touto skutečností se řada účastníků pozastavuje a podivuje, objevily se dokonce zmínky o "totalitních praktikách". Mně to připadá rozumné, řadě účastníků konference Knihovna vadilo právě nedodržování pravidel komunikace v konferenci. Jinak se ale nic nezmění, nemoderovaná konference nemá jinou možnost kontroly.

Stálo by za úvahu přetransformovat konferenci Knihovna na to, na co je již dlouho používána: na prostředí, kde se spíše než diskutuje, oznamuje. Tedy zrušit automatické odpovídání do konference. Možná to měl správce konference udělat již dávno.


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz