Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Školní informační a studijní centrum : Představujeme

ŠSIC Střední průmyslové školy stavební v Praze 1, Dušní 17

připravuje: Zdeněk Jonák

Připravila Jaroslava Brachtlová, knihovnice ŠSIC

Cílem Školního studijního a informačního centra (ŠSIC) je zajišťovat přístup k informačním pramenům a vytvořit studentům i učitelům podmínky pro dosažení tzv. informační gramotnosti. Spolupracuje s firmami a shromažďuje aktuální informace o moderních stavebních technologiích. Poskytuje studijní i kulturní zázemí pro trávení volného času

Student by po absolvování studia měl dosáhnout schopnosti:

Funkce SSIC

 • ŠSIC je informačním střediskem školy soustřeďujícím a evidujícím všechny informační prameny školy. Informační zdroje jsou k dispozici studentům a pedagogům a v omezené míře i veřejnosti. Odborný pracovník ŠSIC zajišťuje nákup a evidenci knih, časopisů, videokazet, CD ROMů a dalších informačních pramenů. Vzhledem k odbornému zaměření školy se orientujeme přednostně na informace z oboru stavitelství. SŠIC navazuje kontakty s významnými firmami z oboru stavebnictví, které mohou studentům zprostředkovávat nejnovější informace o vývoji stavebnictví a nových technologiích,

 • ŠSIC plní funkci studijního centra, kde studenti vypracovávají své úlohy, připracvují se na vyučování a využívají aplikační software, s nímž se setkají ve své praxi,

 • ŠSIC plní ve škole také funkci kulturního klubu, kde studenti mohou pěstovat nejrůznější kulturní aktivity ( např. vydávají školní noviny DUŠÍN),

  Činnost ŠSIC je vymezena finančními možnostmi školy. Ačkoliv existence ŠSIC přináší do školního prostředí řadu netradičních služeb a povahou své činnosti otevírá školu potřebným změnách v chápání práce s informacemi, nemá škola na provoz centra zatím vyčleněny žádné dodatečné finanční prostředky. Veškeré náklady zatím nese škola a na činnost svého ŠSIC si musí ušetřit ze svého rozpočtu,
  Provoz knihovny zajišťuje kvalifikovaná knihovnice na plný úvazek. Výpůjční doba denně po celý den.

  Proměny školní knihovny na ŠSIC

  Školní studijní a informační centrum školy vzniklo postupně transformací původní školní knihovny.

  Koncepce školního studijního a informačního centra (v západních zemích často nazývané jako mediální centrum školy), musí vycházet z reálných podmínek ve škole. Vytváření ŠSIC u nás započala modernizací školní knihovny a to jak obsahového složení fondu, tak i způsobu půjčování literatury. Ke knihovně byla přičleněna jako samostatná součást studovna, byly upraveny nové prostory a vyčleněn a doplněn studijní fond. V další fázi byla zřízena stálá výstavka stavebních firem a naposledy jsme přičlenili studijní pracovnu vybavenou PC. Do správy ŠSIC byl začleněn také původní kinosál, přebudovaný na víceúčelový sál s video/data projektorem.


  Původní stav knihovny

  Součásti dnešní knihovny

  Knihovna a studovna (58 m2, 34 m2 )

  Poskytuje výběr odborné literatury - knih, skript, učebnic, časopisů, jazykových příruček, slovníků ap. Reprezentativní výběr krásné literatury, sledující profil významných světových literatur s detailnějším zaměřením na českou literaturu. Omezený je výběr zábavné, dobrodružné a populárně naučné literatury.

  Odborná pracovna vybavená multimediálními PC (58 m2 )

  PC jsou vybaveny softwarem pro práci v odborných předmětech: AutoCad 13, SPIRIT 6 pro grafické zpracování projektů; Office 97 pro textové a grafické práce.
  Součástí vybavení jsou i informační zdroje pro práci na projektech.
  Vybavení stojany ROBOTRON pro velkoformátové výkresy.

  Víceúčelový prostor vybavený video/data projektorem (60 m2)

  Slouží k pořádání seminářů, výuce k práci s informacemi, k prezentaci výsledků studentů apod.

  Stálá výstavka stavebních firem (34 m2)

  Slouží k prezentaci výrobků, modelů a technologií stavebních firem.  Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz