Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Vše na co jste se chtěli zeptat o počítačích a Internetu |

Vše na co jste se chtěli zeptat o počítačích a Internetu

připravuje: Kaarolina Jonáková, Aleš Houdek

22. 9 . Má pro mě nějakou výhodu, když si jako student FFUK založím na FFUK e-mailovou adresu? Nebo stačí freemailová? Pokud to výhodu má - jak si založím FFUK adresu?

Výhoda je v tom, že jednak máte adresu, ze které vyplývá vaše příslušnost k Filozofické fakultě (lidé mají větší důvěru k institucionálním adresám) a jednak není vaše adresa využita k posílání reklam (některé freemailové služby připojují k mailům reklamy). Důležité je to, že zároveň s adresou na FF získáváte i přístup na server, což můžete využít k práci se síťovými službami prostřednictvím protokolu telnet (napr. tvorba webových stránek).
Chcete-li adresu založit, stačí přijít na LVT (hl. budova FF UK) s indexem.Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz