Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Knihovník a počítač | Co je World Wide Web a jak na něj

Lekce IX. - Jak se dokumenty dostanou na Internet

připravuje: Zlata Houšková, Kaarolina Jonáková

Základem webových stránek je prostý, neformátovaný text. Takový, který napíšete v Poznámkovém bloku. Formátování, které se vám zobrazí na monitoru, je do textu dodáváno značkami jazyka HTML, které můžete vkládat přímo v Poznámkovém bloku. Funguje to stejně jako v textovém editoru, každý úsek textu, který se má lišit od ostatního (např. tučné písmo, seznam, tabulka) musíte označit. V textovém editoru vidíte výsledek okamžitě. V HTML nikoliv. Odlišná část textu je pouze "označena" příslušnými značkami, které umožní správné zobrazení v prohlížeči.
Značek je pár a jsou velmi jednoduché. Vypadají takto: chcete-li třeba, aby určitá část textu byla tučně, označíte ji značkou Bold:
<b>tučně</b>.
Tímto způsobem můžete vytvořit jednoduchou webovou stránku v Poznámkovém bloku. Při uložení zadáte místo koncovky txt, koncovku htm nebo html a webová stránka je hotová. Váš prohlížeč značky přečte, a dle nich dokument zobrazí.

Pro tvorbu WWW stránek byla vyvinuta celá řada nástrojů. Počínaje editory, které pracují s výše popsaným zdrojovým kódem až po editory, které pracujete přímo s výsledným zobrazením a zdrojový kód se vytváří automaticky.

Poté co vytvoříte webovou stránku, musíte ji umístit na webový server. To znamená, zkopírovat do složky, která je veřejně přístupná ze sítě. Webový server je počítač, na kterém je provozován program, který umožňuje zveřejňování webových stránek.

Přesvěčte se, že HTML není žádná věda.
Omlouváme se, ale ukázkový prográmek funguje až v Internet Exploreru 5.0 a v Navigatoru 4.0 a vyšších.
nejasnosti@ff.cuni.cz

SLOVNÍČEK:

HTML
hypertext markup language
hypertextový značkovací jazyk

Příští lekce: Prohlížeče Internetu


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz