Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | Knihovník a počítač | Co je World Wide Web a jak na něj

Lekce I. - Jak funguje Internet a World Wide Web (WWW)

připravuje: Zlata Houšková, Kaarolina Jonáková

V následujících několika lekcích se dozvíte podstatné údaje o fungování Internetu a práci s ním. Nebojte se cizích slov a zkratek, uvádíme ty základní hlavně pro úplnost, popis by se bez nich obešel.
Pokud něčemu nerozumíte, je to naše vina. Okamžitě nám napište, určitě vám to vysvětlíme. Adresa nejasnosti@ff.cuni.cz je stále k dispozici.
Internet je celosvětová počítačová síť. Propojit množství různých sítí v celém světě do jedné velké sítě sítí, je umožněno díky protokolu TCP/IP.

Jednou ze služeb, které tato síť, propojující miliony počítačů na světě a jejich vzájemnou komunikaci, nabízí, je World Wide Web (WWW). Dalšími službami jsou například e-mail (o tom jsme již vše podstatné zmínily) nebo FTP. WWW umožňuje přenos hypertextových souborů=webových stránek. Funguje na principu klient/server. To znamená: dokumenty jsou uloženy na serverech, ostatní počítače (třeba ten váš) posílají serverům požadavky na dokumenty=stránky, a servery jim vyžádané stránky posílají zpět.

Co je hypertext?
Hypertext dobře znáte: díky němu můžete surfovat na Internetu, tedy pohybovat se mezi dokumenty prostřednictvím odkazů.

Co se děje, když ve vašem prohlížeči odkliknete URL http://daidalos.ff.cuni.cz?
Uděláme malou odbočku a rozebereme si URL. Skládá se ze tří částí:
jména serveru (třeba daidalos). Většinou je jméno serveru, na kterém jsou uloženy webové stránky, nahrazeno zkratkou www), tedy www.ff.cuni.cz = praha1.ff.cuni.cz
domény instituce (např. ff.cuni = Filozofická fakulta, Charles University). Jak zjistíte komu doména patří a tedy co znamená? Vyhledejte danou doménu (např. cuni.cz) v databázi, která eviduje všechny světové domény: http://www.checkdomain.com
domény nejvyššího stupně, která zpravidla označuje zemi, kde je server umístěn. Pro ČR je to doména cz, pro Německo de, pro Polsko pl. Výjimku tvoří Spojené státy, kde jsou domény přidělovány dle působnosti organizace: com pro obchodní, org pro vládní apod.
Nejprve se ověří existence serveru. To zajištují nameservery (spravují databáze elektronických adres). Pokud je existence serveru ověřena, pošle váš počítač tomuto serveru požadavek na stránku. Server ověří, zda takový dokument existuje, a jestliže ano, okamžitě ho pošle na váš počítač a stránka vám se otevře.

Pokud dokument nenajde, odešle chybové hlášení. V tomto případě se vám zobrazí zpráva typu Požadovaný dokument nenalezen/Requested document not found/The page cannot be found. (Dobře udělané servery vám nabídnou např. rozcestník, možnost vyhledávání apod.)

Celá transakce proběhne během několika sekund, záleží na rychlosti a propustnosti linky, kterou jste připojeni k Internetu. Cesta, kterou dokument za tuto krátkou dobu urazí, je často velmi spletitá. Podívejte se, jak např. vypadá elektronická cesta na Daidalos z jistého domácího počítače (připojeného na Volný.cz), to jest vzdušnou čarou asi 6 kilometrů. Co řádek, to jedno síťové zařízení:

datelc.vol.cz (přípojný bod Volný)

praha-fast-1-0-1.vol.cz (stále ještě Volný)

nix.ten.cz (ze sítě poskytovatele Internetu Video Online přecházíme na síť TEN)

porta-ten.cesnet.cz (skok na síť CESNET)

atmff-1.pasnet.cz (a již jsme na pražské akademické síti, přímo v budově FF UK; pro zajímavost se podívejte na mapu této sítě)

praha1.ff.cuni.cz=Daidalos

Jak vidno, krátká vzdálenost, ale bylo nutno projít přes pět bodů (nejedná se o počítače, ale o zařízení, která zajištují provoz sítě). Pro zajímavost, když ze stejného místa pošleme dotaz do vyhledávače Google, je takovýchto bodů osmnáct. Rychlost přenosu po sítích je tedy lepší si nepředstavovat. Závisí na kvalitě připojení k Internetu. V ideálním případě se blíží rychlosti světla.

nejasnosti@ff.cuni.cz

SLOVNÍČEK:

protokol
předpis, který určuje způsob komunikace mezi počítači, zajišťuje uskutečnění přenosu: navázání, udržení a ukončení spojení

TCP/IP
[ti:si:pi:ajpi]
(transmission control protocol / Internet protocol)
protokol, dle kterého funguje komunikace v síti Internet

server
počítač, který permanentně přijímá a vyřizuje požadavky jiných počítačů.

URL
(uniform resource lokator)
adresa umístění webové stránky (též internetová adresa; webová adresa)

FTP
(file transfer protocol)
protokol určený k přenosu souborů

HTML
[ejdž:ti:em:el]
(hypertext markup language)
hypertextový značkovací jazyk

WWW
World Wide Web = jedna ze služeb Internetu
"celosvětová pavučina"

nameserver
server, který spravuje databázi elektronických adres počítačů

Příští lekce: Prohlížeče Internetu


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz